Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för pedagog.goteborg.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på pedagog.goteborg.se.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital service

För pedagog.goteborg.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för pedagog.goteborg.se

Göteborgs Stad är ansvarig för pedagog.goteborg.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgängligt är pedagog.goteborg.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Allmänna brister

  • Vissa bilder på pedagog.goteborg.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
  • På vissa sidor används html för att formatera texter. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.
  • I vissa fall finns det flera länkar som har exakt samma länktext men som leder till olika sidor.
  • Vissa sidor på webbplatsen är inte helt korrekt uppmärkta enligt den tekniska standarden Wai-aria. Standarden syftar till att göra webbinnehåll mer tillgängligt.
  • Användare som navigerar med tangentbordet kan uppleva svårigheter att fokusera vissa element.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 25 mars 2020.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att pedagog.goteborg.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna synpunkter till redaktionen

Här hittar du kontaktuppgifter där du kan lämna synpunkter på tillgängligheten på pedagog.goteborg.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

illus_dela kunskap Created with Sketch.

Tillsammans blir vi bättre

Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.