På min skola har vi börjat så smått att använda oss av verktyget Loops. Marie Lagergren som har svenska och engelska i åk 8 och 9 har gjort en loop på Jonas Hassen Khemiris krönika Jag ringer mina bröder som först skrevs i DN 2010-12-19. Den var en utmärkt hjälp för oss i förberedelseklassen. Mina elever kände att det var roligt att göra samma uppgift som de andra eleverna i åk 9.

Fyra av eleverna i åk 9 läste upp sina jag ringer-texter på julavslutningen i kyrkan. Detta berörde många av mina elever i fbk och jag funderade länge om det var lägligt att köra denna text i förberedelseklassen. Krönikan jag ringer mina bröder skrevs 2010 just när sprängdåd skett i Stockholm.

I fbk började vi prata om dagens terrordåd och att människor i världen är rädda för det som är annorlunda. Vi pratade om att det kan finnas olika anledningar till invandrarhat. En del av mina elever har hamnat i situationer där det tydligt framkommit att de inte är önskvärda här och berättade om känslan som detta ger. Samtalet kom därefter över på svenska partier och det kommande valet och vad demokrati betyder och vad det innebär för alla människor. Får man uttrycka sitt missnöje och hat mot andra i en demokrati eller vad är det som egentligen gäller?

Jag väljer nästan alltid cirkelmodellen när jag gör teman i fbk. Jag vill visa dem olika texter och relevanta saker i texter innan de själva ska skriva något. Jag vill vända och vrida på modelltexter och specifika drag så att de vet hur de kan variera och göra när de själva skriver. Att låta elever ta delar ur texter och härma för att få in i sitt eget språk tycker jag är så bra. Jag ser att det ger resultat på elevernas utveckling. Att få låna saker ur texter som andra har skrivit.

Cirkelmodellen ur Gibbons bok Stärk språket stärk lärandet

Fas 1 och fas 2: Vi började med att lyssna på Jonas Hassen Khemiris uppläsning av texten. Vi satt med texten framför oss och läste samtidigt som vi lyssnade. Vi lyssnade på uppläsningen två gånger. Eleverna satt med pennan i hand och strök under det som de inte förstod eller ville diskutera. När vi lyssnat färdigt pratade vi om det svåra i texten. Diskussionen efteråt handlade mycket om krönikans slut, där huvudpersonen ser sig själv utifrån med andras ögon. Han såg sig som en misstänkt figur. Att se på sig själv utifrån var det svårt för mig att förklara och svårt för eleverna att förstå. Vi pratade om vändningen i texten och vad det gör med en text. Känslan man får när författaren plötsligt ändrar åsikt.

Efter detta var det genomgång på textttypen krönika. En genre som är tacksam att arbeta med när eleverna kommit en bit språkligt.  Men även för de som är relativt nya. Mina elever är fenomenala på att tolka händelser personligt. Att ta texter vi läser och göra om eller göra egna. Vi tittade på Linda Skugges krönika ”Jobbkrisen är en bluff” från Aftonbladet 2010-09-02 och pratade om typiska drag.

Fas 3: Vi gjorde en egen jag ringer-text, där vi berättade om arbetet i fbk och alla fantastiska elever som går i klassen. Hur tacksam läraren var för sitt arbete. Vid vändningen tog vi med att läraren var trött på mobilerna i klassrummet och att eleverna inte alltid orkar jobba med uppgifterna eller prioriterar andra ämnen framför svenskan. En relativt elevnära text men ändå med samma uppbyggnad som vår förlaga.

FAs 4: I arbetet med att skriva egna texter skulle de välja någon att skriva till, upprepa inledningsfrasen minst tre  gånger samt ha med en vändning i texten precis som Jonas Hassen Khemiri gör i sin text.

Här är tre av de texterna eleverna i fbk gjorde:

 

Efter skrivandet var det dags för uppläsning i klassen. De blev imponerande av varandra och vad de åstadkommit. Ett lyckat tema – stolta glada elever och en lika stolt lärare!