Så hur ska man egentligen organisera det hela? Jag har en massa tankar och funderingar kring kring detta och det är någonting som skaver. Som inte blir som jag vill. Jag känner inte att jag får ihop det helt enkelt. När jag tittar på min egen utvärdering över året, ser jag att jag vill mycket mer än det som jag egentligen gör. Inför varje terminsstart tänker jag att nu blir det ändring. Men jag har svårt att få ihop det.

Mina elever behöver så mycket. Jag ser att de behöver få träna sig i studieteknik så att de lättare kan tillgodo göra sig alla ämnen. De behöver få explicit uttalsträning, speciellt vokalerna. En del elever har språk som ligger väldigt långt bort från svenskan vilket gör det extra svårt och tar extra lång tid. De behöver få lyssna på mig när jag högläser och få läsa högt själva. De behöver få läsa tyst och få diskutera texterna som de läser. Jag behöver låta dem skriva många olika sorters texter och visa dem hur de ska göra det med hjälp av mallar. Jag behöver visa dem de viktigaste stavningsreglerna. De behöver få träna på ordföljden och träna på huvud- och bisatser, så att det inte blir helt fel. Jag vill låta dem träna sig i hörövningar av olika slag och se på filmsnuttar som Här kommer Amira från UR och få läsa dialoger tillsammans.

Utöver detta finns det många fler saker som jag skulle vilja ge dem. Jag försöker prioritera och ge dem det jag ser är viktigast. Ibland är det svårt. Jättesvårt.

Jag arbetar på en skola som tycker att nyanlända elever är en tillgång. Det känns gott. Jag försöker rodda så att eleverna är förberedda innan de ska gå igenom saker i klassen i de olika ämnena.  Efteråt försöker vi efterarbeta lektioner de haft som de kanske inte riktigt förstått. En del ämnesprov har jag hos mig för att ge eleverna lite extra tid. Detta tar upp för mycket tid hos mig. Vi skulle behöva arbeta på lite annat sätt.

Ekvationen går inte riktigt ihop. Allt jag ser att de behöver göra hos mig och allt de behöver göra i de andra ämnena hinns inte med. Tiden räcker inte till. Hur ska jag göra rätt prioriteringar? De har rätt att få undervisning i alla ämnen och är redo för det, men jag ser att de behöver mer svenska än de får nu. Så hur gör vi det på bästa sätt?

De flesta av mina elever har nu varit här i två år. De har ganska bra ytflyt men har en hel del luckor inom många områden som jag vill undervisa dem i och lära dem om. Jag får inte ihop det. Jag har baselever hos mig ganska mycket som inte är så självgående samtidigt som jag har en hel del elever som är ute i många ämnen. Att hinna med och finnas till är svårt. Men jag ser med tillförsikt framemot en ny termin. Då ska jag göra allt det där jag inte hunnit….

Så hur gör ni andra? Får ni ihop det?