Filtrera på

Rensa alla filterval

close small Created with Sketch.

  Verksamhet

  Fritidshem

  Förskola

  Förskoleklass

  Grundskola 1-3

  Grundskola 4-6

  Grundskola 7-9

  Grundsärskola

  Gymnasium

  Ämne

  Tema

  Dölj
  Våra bloggar

  Språklikt

  Välkommen till bloggen Språklikt! Cecilia Lind heter jag som bloggar här. Jag är förstelärare och Centrums representant i stadens nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare. Största delen av min tjänst är jag undervisande lärare i svenska, engelska och tyska på Johannebergsskolan åk 6-9. I bloggen kommer jag ha fokus både på språk-, läs- och skrivutvecklande arbete och på digital litteracitet och digitala verktyg som resurs i det arbetet. Min egen erfarenhet är att digitala verktyg kan tillföra mycket i undervisningen - om och när de stöttar och förstärker elevers lärande. Så nu har jag kanske också lyckats förklara bloggens namn - Språklikt - min egen speciella kombo av just språk och IKT. Välkommen!

  Välj vad du vill se

  Verksamhet
  Ämne
  Tema

  Välj vad du vill se

  Från Sommar- till Höstprat

  Skratt, gåshud och tårar som trillar. Mod och texter som berör. Genom att låta eleverna med hjälp av sina röster ge liv åt sina texter hjälper vi dem att förstå hur muntligt och skriftligt språk skiljer sig åt - vilket breddar deras språkliga repertoar av såväl skriftliga och muntliga strategier. Detta är bara några av anledningarna till att arbeta med P1:s Sommarprat i undervisningen.  Har du inte använt "Sommarprat" förut så har du något att se fram emot! Det finns naturligtvis väldigt många olika anledningar, upplägg och ingångar till att arbeta med Sommarprat. Här delar jag min version och bakomliggande tankar kring arbetsområdet från text till tal med elever i svenska åk 9.

  Kuratera digitala topplistor

  I en tid där informationen flödar är det omöjligt att konsumera allt på en gång. Vi omges och läser olika slags rekommendationer och topplistor över filmer, spel, musik m.m. i ett försök att skapa oss en överblick inom ett visst ämnesområde. Dessa rekommendationer är alla exempel på kurateringslistor skapade av olika människor. Alla dessa människor har skapat dessa samlingar utifrån sina egna perspektiv och syften. Genom att eleverna tar del av andras och själva producerar sådana samlingar ges de möjlighet att träna på sin digitala litteracitet och öva kritiskt tänkande; att förstå, analysera och utvärdera digitala resurser. 

  Jalla - läs- och skrivutmaningar samt boksamtal!

  I det här inlägget vill jag lyfta några nyheter och tips av varierat slag inom språk, -läs- och skrivutveckling. Det första är en nyutgiven app för boksamtal som rätt och slätt heter "Boksamtal", det andra är ett nytt läromedel i svenska som andraspråk "Jalla - raka vägen! B", det tredje är en sommarlovsutmaning som heter "Jag har läst" och det fjärde och sista är en novelltävling som Novellix anordnar.

  Vems röst hörs?

  Vems röst hörs? Du, som medveten och van läsare vet att texter inte är neutrala. Alla texter vill något med oss läsare. De har en avsändare, en röst som representerar ett visst sätt att se på sin omgivning och världen. Just nu i denna stund använder du en hel uppsättning med olika verktyg, strategier och tidigare erfarenheter för att gå in i texten och förstå vems röst som hörs och vems röst som är utelämnad. Våra barn och ungdomar är ännu inte lika vana och de behöver stöd i att analysera olika texters röster och möjlighet att se och formulera sina egna röster.

  Visa fler artiklar...
  illus_dela kunskap Created with Sketch.

  Tillsammans blir vi bättre

  Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

  Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

  Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.