Filtrera på

Rensa alla filterval

close small Created with Sketch.

  Verksamhet

  Förskola

  Förskoleklass

  Fritidshem

  Grundsärskola

  Grundskola

  Grundskola 1-3

  Grundskola 4-6

  Grundskola 7-9

  Gymnasiesärskola

  Gymnasium

  Ämne

  Tema

  Typ

  Dölj
  Våra bloggar

  Språklikt

  Välkommen till bloggen Språklikt! Cecilia Lind heter jag som bloggar här. Jag är förstelärare och en av fyra språk-, läs- och skrivutvecklare i utbildningsområde 2. Största delen av min tjänst är jag undervisande lärare i svenska, engelska och tyska åk 6-9 på Montessoriskolan Elyseum.

  I bloggen kommer jag ha fokus både på språk-, läs- och skrivutvecklande arbete och på digital litteracitet och digitala verktyg som resurs i det arbetet. Min egen erfarenhet är att digitala verktyg kan tillföra mycket i undervisningen – om och när de stöttar och förstärker elevers lärande. Så nu har jag kanske också lyckats förklara bloggens namn – Språklikt – min egen speciella kombo av just språk och IKT. Välkommen!

  Välj vad du vill se

  Verksamhet
  Ämne
  Tema

  Välj vad du vill se

  Att skriva sig till lärande - STL - håller i längden

  Penna eller digital teknik? Åsikter om vad som bäst gynnar lärandet går isär, men enligt styrdokumenten är frågan inte längre relevant eller så polariserad. Snarare behöver vi ställa oss frågan: Hur utnyttjar vi den digitala tekniken för att nå längre i lärandet?  Vi som undervisar behöver en gemensam referensram som inkluderar en hållbar förändring och hållbart lärande. I utbildningen Skriva sig till lärande (förkortat STL ) kommer den pedagogiska tanken först därefter den digitala tekniken.

  17 också - Globala målen det är viktigt på riktigt!

  Elever stannar till i trapphuset, läser, pratar om text och bilder. Carina Larsson, SO-lärare på Montessoriskolan Elyseum har laminerat och satt upp "17 också" ett material som inbjuder till samtal eftersom innehållet är viktigt på riktigt. Även om det är veckan innan jullovet är det bara att blicka ut i våra klassrum för att märka att arbetet med de globala målen pågår och genomsyrar verksamheten.

  Translanguaging - flerspråkighet som resurs i lärandet

  Hur kan vi stötta eleverna utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att kunna hålla en kognitivt hög nivå även om eleverna inte kommit så långt i sin inlärningsprocess av svenska? Vilken norm för språkande råder på din skola?  Får dina elever använda sig av alla sina språkliga resurser i lärandet för att skapa mening i tillvaron? Hur kan vi ge utrymme för transspråkande i våra klassrum?

  Visa fler artiklar...
  illus_dela kunskap Created with Sketch.

  Tillsammans blir vi bättre

  Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

  Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

  Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.