Men det finns en kategori böcker som ibland orättvist glöms bort när eleverna kommer upp i mellanstadieåldrarna och senare. Detta trots att de kan innehålla så mycket som berör, som engagerar; så mycket att känna igen sig i och så mycket att tala om: Bilderboken.

Bilderböcker förknippas ofta med småbarnsåldern, och har generellt ett oförtjänt rykte att vara lite barnsligare än andra böcker för barn och unga. Men bilderboksspektrat är stort. Här finns naturligtvis böckerna som riktar sig till yngre barn: pekböcker eller igenkännande förskoleberättelser, men här finns också betydligt mer komplexa berättelser som med få ord och expressiva, fantasifyllda och vackra bilder kan berätta historier som är större än den största kapitelbok. I många bilderböcker är bilderna dessutom så mycket mer än bara en illustration till själva berättelsen: de kan ge ett större djup till den, de kan berätta samma historia ur ett annat perspektiv; de kan också vara rena konstverk att fördjupa sig i. Ett bra exempel är Om detta talar man endast med kaniner av Anna Höglund, en bok som på samma gång är en bok om identifikation och att bli vuxen, samtidigt som bilderna också till stor del innehåller anspelningar på konst och konstverk.

Tips på bilderböcker som passar äldre barn

Andra böcker som definitivt lämpar sig att läsa och arbeta med högre upp i åldrarna är till exempel Shaun Tans bilderböcker, och då framför allt Det röda trädet och Sommarregler. Korta texter, som snarare förmedlar en känsla än en berättelse och bilder som både är vackra, mångbottnade, detaljrika, ja, ibland kanske till och med skrämmande. Text och bilder där det blir upp till läsaren att via text och bild skapa sig sin egen tolkning av boken. Gro Dahle och Svein Nyhus har gjort ett antal bilderböcker som har en psykologisk tematik, och som ibland nästan närmar sig ett terapeutiskt anslag. Böcker som till exempel Snäll och Roy kan med fördel även läsas av yngre barn, medan andra titlar lämpar sig bäst för äldre barn. Speciellt då med tanke på att handlingen i böckerna kan innefatta både våld i nära relationer och psykisk sjukdom.

Silent Books

För några år sedan började s.k. Silent Books (eller tysta böcker) dyka upp i allt rikligare mängd i bokhandlarna, på biblioteken och i skolan. Det är böcker utan text, där bilderna står för hela berättelsen och driver den framåt. Bilderna är ofta både detaljrika och fantasieggande, och är tacksamma att utgå ifrån tillsammans med nyanlända, i grupper där många elever har olika modersmål. Man kan träna att kommunicera, att prata om boken utan att behöva ta till sig en innehållsrik text. Men Silent Books fungerar också alldeles utmärkt att samtala kring för vilka elever som helst, oavsett ålder. Ta till exempel Aaron Beckers Resan eller Kartan och låt dig inspireras! Eller varför inte Sven Nordqvists underbart detaljrika och fantasieggande Hundpromenaden från förra året.

Just de här böckerna har ett bildspråk, en historia och en ton som gör att man kommer bort från illusionen av att bilderboken bara riktar sig till yngre barn. Det är lätt att hitta ingångar till att prata om stora ämnen och känslor till de här böckerna. Men det hindrar inte att man kan prova att arbeta med andra, välkända bilderböcker också. Det finns mycket att hämta i både böckerna om Pettson och Findus eller Alfons Åberg. Eller varför inte upptäcka Stian Holes, Lina Ekdahls eller Eva Lindströms bilderböcker?

Så prova att ta in bilderboken i klassrummet, även till äldre barn och ungdomar. Det kan vara början på en fantastisk resa!