Litteraturveckan i Göteborg är unik i sitt slag och är ett stort samarbetsprojekt mellan stadens barnbibliotekskonsulent, Skolbibliotekscentralen, barnbibliotekarier, skolbiblioteksansvariga och pedagoger ute i stadsdelarna. Det är en av Göteborgs stads satsningar på läsfrämjande verksamhet. I år ser upplägget lite annorlunda ut än vad det gjort tidigare år. Den nyinstiftade Grundskoleförvaltningen är numera också en del i samarbetet med Litteraturveckan. Klassbesöken är från och med i år begränsade till år 2, 5 och 8. Grundtanken i det är att en elev, oavsett vilken skola hen går i, ska ha fått uppleva ett författarbesök tre gånger under sin grundskoletid, en del i arbetet med ett Jämlikt Göteborg.

Till Göteborg kommer i år 47 författare och gör sammanlagt nästan 500 klassbesök. Vissa av författarna har varit med på Litteraturveckan sedan den startade för omkring 25 år sedan, andra är helt nya. Det är ju också för dem ett speciellt tillfälle, där de förutom att träffa elever och lärare också får träffa varandra och umgås och utbyta erfarenheter i en hel vecka. Under en kväll i vecka 14 bjuds stadens pedagoger in till en utbudskväll där författarna får fyra minuter var att presentera sig själva.

Viktiga och värdefulla klassbesök

Författarbesöken under Litteraturveckan är viktiga och värdefulla för alla inblandade. För någon författare kan det vara ett nostalgiskt tillfälle när hen får återbesöka sin barndoms skolgård och skolbyggnad. För en annan kan det vara att få besöka ett av de utsatta områdena i staden och få fungera som en inspiration och förebild för skolbarnen där. För barnen är det en chans att få träffa en författare, kanske den som skrivit en favoritbok; att få lära känna böckernas huvudpersoner ännu bättre, att få inspiration till ytterligare läsning och inspiration till att skriva själv. För den läsovane eleven kan det också förberedelserna och besöket bli den första stora läsupplevelsen och en ingång in i böckernas vidunderliga värld.

Inför varje år ser Skolbibliotekscentralen till att de skolor som ska få besök kan förbereda sig genom att läsa författarens böcker eller studera illustratörens bilder. Vi har under januari skickat ut böcker av de författare som kommer till de skolor som ska få besök. Många av författarna har i förväg talat om vad de vill att eleverna ska läsa. Vissa vill att klassen ska ha fått en viss titel högläst för sig, andra vill att alla ska ha läst någon bok ur författarens produktion. Allt så att eleverna är så förberedda som möjligt. Förberedda med frågor till författaren, förberedda att diskutera och reflektera kring böckerna de läst. Förberedda på att antingen få en inblick i hur just deras författare jobbar när hen skriver en bok, eller till att ge sig i kast med skrivövningar tillsammans med författaren.

Litteraturveckan är en utmärkt möjlighet att uppmärksamma och arbeta med läsningens och skrivandets betydelse. Men alla andra veckor på året är också veckor som är viktiga för barns läsning och för eleverna att hitta vägar till läsningen och litteraturen. Alla andra veckor där det är lika viktigt att eleverna hittar de böcker som de tycker om, som de fastnar för, som de kommer att älska; när de hittar läslusten och därmed också hittar andra förmågor och andra strategier till lärande. Där vi vuxna i skolans värld, pedagoger, skolbiblioteksansvariga och alla andra konstant gör ett viktigt och inspirerande arbete med att hitta böcker och ingångar till läsning för alla barn, för alla elever. Som Christina Wahldén, som återigen besöker Litteraturveckan i april 2019, skriver i en dedikation i sin kommande bok Tack för allt, som är en fristående fortsättning på Falafelflickorna:

”Det här är en bok till alla smarta, kloka och roliga bibliotekarier. Till alla som kämpar för att unga människor ska få leva sina egna liv. Till alla som lyssnar på svårigheter utan att värdera, utan att sätta betyg. Till alla som ständigt tipsar om böcker till tröst, läkning och sällskap. Tro på er själva! Ni är så otroligt viktiga!”