Skolbibliotekscentralen fungerar ju som ett stöd för Göteborgs skolbibliotek. De två huvuddelarna i vår verksamhet, förutom boklån från vårt bestånd av skön- och faktalitteratur, är konsultation och kompetensutveckling för skolbiblioteksansvariga. Där har vi de senaste åren lagt mycket fokus på skolbibliotekets roll i medie- och informationkunnighet och digitalisering, och kommer att fortsätta fokusera på just det. Skolverket poängterar att Skolbiblioteken och skolbibliotekarierna är en viktig och ovärderlig resurs när skolorna digitaliseras, och det är också huvudtanken i vårt arbete.

I somras trädde också den reviderade läroplanen för grundskolan i kraft. I den tillkom bland annat en ny lydelse under rektorns ansvar: ”Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.” Det är bra att skolbiblioteksverksamheten och dess betydelse får en uttalad roll i styrdokumenten, och vi fortsätter att stödja och hjälpa Göteborgs skolbibliotek så att verksamheten där får utvecklas efter sina förutsättningar. Skolbiblioteksverksamheten ska vara en naturlig del av skolan och bidra till elevernas måluppfyllelse.

Vi ser fram emot en spännande tid i en ny förvaltning. Vi har kommit närmare skolornas organisation och kan förhoppningsvis hitta mer effektiva sätt att arbeta gentemot skolbiblioteken. Vi kommer som vanligt att hålla vår skolbibliotekskonferens med både föreläsningar och workshops, vi fortsätter hålla igång vår grundkurs för skolbiblioteksansvariga och vår bokcirkel, och försöker bidra till den fortbildning som efterfrågas.

Som ni vet så är alla välkomna att kontakta oss när det gäller frågor om skolbiblioteksverksamhet. Vi finns här för att stödja och inspirera Göteborgs skolbibliotek och tar tacksamt emot all input.

Vi hoppas att vi får ett härligt läsår tillsammans!