För ett par år sedan beslöt vi att göra en satsning på mångspråk, baserat på de språk den stora delen nyanlända talade. Vi köpte in ett antal boktitlar på arabiska, dari, somaliska, tigrinja och engelska, men också motsvarande boktitlar på svenska. Några av böckerna i vårt bestånd har parallelltext, med samma text på både svenska och ett annat språk på ett uppslag. Vi försöker ha en så stor bredd på innehållet som möjligt, och just nu består depån av allt från syriska folksagor till nyskrivna deckare för mellanstadiet.

Vår tanke är att elever med annat modersmål än svenska ska kunna läsa en bok på sitt eget modersmål och sedan läsa samma bok på svenska för att på så sätt få en ingång till det svenska språket. Därför är många av böckerna väldigt lättlästa, men med ett innehåll som är tacksamt att prata omkring. Det går också att använda böckerna i bokcirklar, där eleverna kan läsa boken på sitt eget modersmål, men diskutera boken med andra elever på svenska för att öva på sin svenska. En del av böckerna är dessutom översättningar av svenska författare, så det är alltid värt att höra av sig till oss med frågor inför till exempel författarbesök. Vi kanske har en bok av just den författaren så att eleverna som har svårt med svenskan kan förbereda sig på sitt eget språk.

Silent books

Vi har dessutom några så kallade silent books, böcker som är helt utan text, men som har en handling som berättas med bilder. Dessa böcker kan man läsa i helklass eller i grupper, och språket behöver inte vara ett problem för att förstå. Eleverna kan prata om boken, om berättelsen eller om enskilda bilder.

Av de silent books vi har är antagligen Shaun Tans Ankomsten den mest kända. Den skildrar en man som flyr från ett land i krig och hans försök att komma tillrätta i ett nytt land, med en annan kultur och ett annat språk i väntan på att hans familj ska följa efter. Shaun Tans bilder är detaljrika och vackra, och det finns väldigt mycket att prata om kring boken, både ramberättelsen och detaljerna i bilderna. Två andra mycket användbara böcker är Aaron Beckers Resan respektive Kartan. Väldigt fantasifulla och färgrika böcker med en rik handling att prata om.

Dessa titlar är grunden till den mångspråksdepå vi börjat bygga upp. Jag har nämnt ett par sätt man kan använda böckerna på, som ingång till svenska språket, som grund till boksamtal i större eller mindre grupper eller som bokcirkelböcker. Vi är naturligtvis intresserade av att höra om andra sätt att använda mångspråksböcker i undervisningen, så om du som läser det här har några tips eller idéer tar vi gärna emot dem och sprider vidare.

Vi har planer på att köpa in fler böcker på de språk vi redan har, men också planer på att utöka antalet språk. Där tar vi också gärna emot din hjälp, eftersom vi behöver kartlägga vilket behov det finns av böcker på andra språk än svenska. Hör gärna av dig till oss om du vet att det finns behov av böcker på specifika språk på din skola. Vi är tacksamma för all input vi kan få.

En lista över vilka titlar som finns i vår mångspråksdepå finns på vår enhetssida.