Translanguaging

Filtrera på

Rensa alla filterval

close small Created with Sketch.

  Verksamhet

  Ämne

  Tema

  Stadsdel/UBF

  Dölj

  Filtrera innehållet

  • Translanguaging
  Verksamhet
  Ämne
  Tema
  stadsdel

  Filtrera innehållet

  Ledarskap med translanguaging - för en likvärdig skola

  – Translanguaging låter eleverna ta med hela sina erfarenhetsvärldar in i klassrummet och lärandet, säger Eva Andersson Berglund, rektor på Bergsjöskolan F-6. På Bergsjöskolan har satsningen på translanguaging blivit ett synsätt som genomsyrar alla ämnen och går bortom undervisningen. – Det handlar om mer än språket. En avgörande framgångsfaktor för arbetet med translanguaging är rektorns ledarskap. Translanguaging som idé har blivit vägledande för mig i de åtaganden och beslut som jag fattar, både för att skapa en organisation som stödjer arbetet och för att ge utrymme för vidare utveckling hos personal och elever.

  Varje elevs bästa skola

  Barev, marhaba, hello, yassoo, hola, hej... Vi minglar runt i övningen ”mina ord-dina ord” för att få ett smakprov på hur en övning i transspråkandets tecken kan se ut.  Den 17 oktober var nätverken Språk-, läs- och skrivutvecklare och Processtödjare nyanlända på studiebesök i Malmö. Dagen började på Pedagogisk inspiration, PI, Malmös motsvarighet till Center för skolutveckling här i Göteborg, och fortsatte sedan med ett besök på Rörsjöskolan Zenith, en 5-9-skola i ett av Malmös prioriterade områden, Sorgenfri.  Huvudämnet för dagen var translanguaging, eller transspråkande, som till exempel Gudrun Svensson valt att kalla det.

  Translanguaging - flerspråkighet som resurs i lärandet

  Hur kan vi stötta eleverna utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att kunna hålla en kognitivt hög nivå även om eleverna inte kommit så långt i sin inlärningsprocess av svenska? Vilken norm för språkande råder på din skola?  Får dina elever använda sig av alla sina språkliga resurser i lärandet för att skapa mening i tillvaron? Hur kan vi ge utrymme för transspråkande i våra klassrum?

  illus_dela kunskap Created with Sketch.

  Tillsammans blir vi bättre

  Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

  Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

  Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.