Teachers College Reading and Writing Project

Filtrera på

Rensa alla filterval

close small Created with Sketch.

  Verksamhet

  Ämne

  Tema

  Stadsdel/UBF

  Dölj

  Filtrera innehållet

  • Teachers College Reading and Writing Project
  Verksamhet
  Ämne
  Tema
  stadsdel

  Filtrera innehållet

  Vid Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP), Columbiauniversitetet, New York, arbetar man aktivt med att utveckla den språkutvecklande undervisningen i grundskolan så att alla elever får möjlighet att utveckla en reflekterande och djup läsförståelse. Alla elever ska också bli aktiva, skickliga skribenter som vågar och kan göra sin röster hörda i ett demokratiskt samhälle. TCRWP har ett sociokulturellt perspektiv där eleven lär av och tillsammans med andra och där tanke och språk ses som de viktigaste verktygen. Stöttning och interaktion är centralt, liksom formativ bedömning och hög tilltro till varje elevs förmåga.

  Center för skolutveckling anordnar regelbundet fortbildning i förhållningssättet Teachers College för dig som är pedagog i Göteborgs Stad.

  Läs mer på Center för Skolutvecklings hemsida


  Visa fler artiklar...
  illus_dela kunskap Created with Sketch.

  Tillsammans blir vi bättre

  Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

  Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

  Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.