tema_beam_sprakutveckling Created with Sketch.

Språkutveckling

Filtrera på

Rensa alla filterval

close small Created with Sketch.

  Verksamhet

  Ämne

  Tema

  Stadsdel/UBF

  Dölj

  Filtrera innehållet

  • Språkutveckling
  Verksamhet
  Ämne
  Tema
  stadsdel

  Filtrera innehållet

  Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Därför är ett språkutvecklande förhållningssätt viktigt i alla ämnen. I Göteborgs Stad pågår flera insatser kring detta. Bland annat Läslyftet, Reading to Learn och Reflekterande läs- och skrivundervisning.


  Författarbesök vidgar världen

  Är det författaren som tillverkar själva boken? Var kommer idéerna ifrån? Vilken är din favoritfärg? Frågorna haglar till författaren Jo Salmson, eller Catharina Wrååk som hon egentligen heter. Det planerade författarbesöket för eleverna i klass 2B på Ramsdalsskolan i Kortedala höll på att ställas in på grund av den pågående pandemin, men efter en omställning genomförde de besöket ändå – digitalt.

  Att skriva berättande text (R2L+Sve/Sva)

  Berättelser tillhör genren engagerande text och i R2L görs skillnad på exempelvis en återberättelse och en berättelse. Syftet med en återberättande text är att återberätta ett händelseförlopp medan det i en berättelse är att lösa en komplikation. I en berättelse krävs någon slags komplikation eller problem och sedan en upplösning, vilket är viktigt att synliggöra för eleverna. Vi valde den klassiska sagan om de tre bockarna Bruse som modelltext. Den är uppbyggd av tydliga genresteg, med en orientering i början följt av problem, reaktioner och lösningar. Syftet var att vi skulle läsa och i detalj gå igenom sagans struktur och språk, sedan skriva en ny saga tillsammans utifrån samma struktur och slutligen skulle eleverna skriva en helt egen saga.

  Visa fler artiklar...
  illus_dela kunskap Created with Sketch.

  Tillsammans blir vi bättre

  Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

  Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

  Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.