tema_beam_sprakutveckling Created with Sketch.

Språkutveckling

Filtrera på

Rensa alla filterval

close small Created with Sketch.

  Gymnasium

  Matematik

  Digitalisering

  Nyanlända

  Språkutveckling

  Torghandel

  Verksamhet

  Ämne

  Tema

  Stadsdel/UBF

  Dölj

  Välj vad du vill se

  • Språkutveckling
  Gymnasium
  Matematik
  Digitalisering
  Nyanlända
  Språkutveckling
  Torghandel
  Verksamhet
  Ämne
  Tema
  stadsdel

  Välj vad du vill se

  Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Därför är ett språkutvecklande förhållningssätt viktigt i alla ämnen. I Göteborgs Stad pågår flera insatser kring detta. Bland annat Läslyftet, Reading to Learn och Reflekterande läs- och skrivundervisning.


  Minilektion, explicit undervisning som fungerar!

  Just nu funderar jag på hur vi lärare använder ordet minilektion. Inom Teachers College är minilektionen den del i workshopen när läraren specifikt lär ut det eleverna sedan ska träna vidare på under den egna läsningen eller skrivningen. En minilektion innehåller en viss struktur och bestämda delar. Det kan kännas konstigt, stelt och kanske onödigt formellt att hålla sig till delarna men jag vill i det här inlägget lovorda minilektionens form och struktur!

  Visa fler artiklar...
  illus_dela kunskap Created with Sketch.

  Tillsammans blir vi bättre

  Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

  Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

  Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.