tema_beam_sprakutveckling Created with Sketch.

Språkutveckling

Filtrera på

Rensa alla filterval

close small Created with Sketch.

  Verksamhet

  Ämne

  Tema

  Stadsdel/UBF

  Dölj

  Filtrera innehållet

  • Språkutveckling
  Verksamhet
  Ämne
  Tema
  stadsdel

  Filtrera innehållet

  Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Därför är ett språkutvecklande förhållningssätt viktigt i alla ämnen. I Göteborgs Stad pågår flera insatser kring detta. Bland annat Läslyftet, Reading to Learn och Reflekterande läs- och skrivundervisning.


  Att skriva sig till lärande - STL - håller i längden

  Penna eller digital teknik? Åsikter om vad som bäst gynnar lärandet går isär, men enligt styrdokumenten är frågan inte längre relevant eller så polariserad. Snarare behöver vi ställa oss frågan: Hur utnyttjar vi den digitala tekniken för att nå längre i lärandet?  Vi som undervisar behöver en gemensam referensram som inkluderar en hållbar förändring och hållbart lärande. I utbildningen Skriva sig till lärande (förkortat STL ) kommer den pedagogiska tanken först därefter den digitala tekniken.

  Att våga förändra undervisningen

  På Burgårdens gymnasium påbörjades 2018 ett arbete med att förändra undervisningen. Fokus är elevsyn, kunskapssyn och språkutvecklande arbete. - Vi har en medvetenhet om vilken typ av undervisning som behöver bedrivas, säger Jennifer Wall, rektor på Barn- och fritidsprogrammet. Läsa intervjun med Jennifer Wall och med lärarna Tina From och Tommy Lundström. Artiklarna har tidigare publicerats i Educ Alla, nummer 1, 2019.

  "Boken ger oss vingar"- att utbilda läsare

  Som lärare har vi många uppdrag och skyldigheter. Ibland så många att det känns som att det är lika bra att lägga sig ner och ge upp en stund. Som tur är gör vi ju sällan det utan vi fortsätter att kämpa, försöker på nya sätt och jobbar vidare. För mig har det i mina tunga stunder hjälpt att tänka på det som jag brinner allra mest för, att skapa läslust hos eleverna, och fundera på om jag lyckas med det.

  En vägledning för närvaro

  Vilka framgångsfaktorer är viktiga för att elever ska vilja och kunna närvara i skolan? Det är fokus i Göteborgs Stads Vägledning för att främja skolnärvaro. I den här intervjun berättar Helena Wallström, lektor vid Utbildningsförvaltningen, om arbetet med vägledningen som tagits fram i samarbete mellan Utbildnings- och Grundskoleförvaltningen och andra sektorer som möter unga. (Texten är tidigare publicerad i Educ Alla, nr 1 2019)

  Visa fler artiklar...
  illus_dela kunskap Created with Sketch.

  Tillsammans blir vi bättre

  Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

  Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

  Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.