illus_kategori_generell05 Created with Sketch.

Specialpedagogik

Filtrera på

Rensa alla filterval

close small Created with Sketch.

  Gymnasium

  Matematik

  Digitalisering

  Nyanlända

  Språkutveckling

  Torghandel

  Verksamhet

  Ämne

  Tema

  Stadsdel/UBF

  Dölj

  Välj vad du vill se

  • Specialpedagogik
  Gymnasium
  Matematik
  Digitalisering
  Nyanlända
  Språkutveckling
  Torghandel
  Verksamhet
  Ämne
  Tema
  stadsdel

  Välj vad du vill se

  Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Specialpedagogiska insatser kan vara både förebyggande eller åtgärder när den vanliga undervisning inte räcker till.


  Vardaglig digital undervisning och "Digi Explora"

  ”Den lilla figuren Digi Explora har busat under sommaren. Kanske hade hon lite tråkigt när alla fritidsbarn gick hem på semester, eller så ville hon bara busa lite med oss. Det som hänt är att alla riktiga veckodagar är borta. De där fina, inplastade dagarna med silverbokstäver bak. Det finns ju nya bilder med veckodagarna på, men de riktiga, äkta dagarna, är borta. Vart ha de tagit vägen? Det kommer att bli vår uppgift att finna de 7 dagarna innan påsklovet.

  All skolfrånvaro är problematisk

  När jag sammanfattar mitt läsår landar jag i skolfrånvaron. På min skola har vi lyckats halvera den på två år, men fortfarande har vi elever som inte kommer till skolan tillräckligt ofta. För mig är all skolfrånvaro problematisk. Under våren kom boken ”Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro” ut, skriven om Maria Buhler, Annelie Karlsson och Terese Österholm. Alla som arbetar i skolan ska läsa denna bok. Det är en bok som sätter fingret på flera viktiga punkter.

  Det där kan jag inte... än!

  Att känna sitt värde och förvänta sig att någon tror på en. Det är fantastiska förmågor mina elever har. Visst har vi vuxna runt omkring möjliggjort för den attityden, genom att faktiskt bejaka och tro på dem, men det är ändå utifrån deras perspektiv som denna känsla har vuxit sig fram. Jag beundrar dem när de på ett så självklart och naturligt sätt ställer sig i mitten och uttrycker: ”Hej, här är jag! Visst är ni glada att se mig?”

  Tydliggörande pedagogik

  Som pedagog behöver man både ha kännedom om sina elever och strategier för hur man kan anpassa undervisningen så att man underlättar barnets inlärning. Det är vårt arbete, vi som arbetar med eleverna, att i så stor utsträckning som möjligt försöka skapa en miljö för eleven så att den lyckas. De flesta av våra elever behöver mycket yttre stöd och (visuella ledtrådar) tex bilder text för att kompensera bristen på förmåga att planera och styra sig själva. Genom att utforma/ anpassa en läromilö (tex klassrummet) har man kommit en bra bit på vägen. Det kan vara så enkla saker som att märka upp med bilder/ text vart saker är, tex pennor, saxar mm. Att ha en färdig, genomtänk och inarbetat struktur för hur man går till väga om eleven visar på att tappa kontrollen ( tex gå ut en stund, sätta sig i fåtöljen eller ta på sig hörlurar)  gör att det blir lättare både för pedagogen och eleven att lyckas. Alla elever är ju dock olika med olika behov så anpassningarna måste göras därefter.

  Visa fler artiklar...
  illus_dela kunskap Created with Sketch.

  Tillsammans blir vi bättre

  Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

  Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

  Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.