tema_beam_nyanlanda Created with Sketch.

Nyanlända

Filtrera på

Rensa alla filterval

close small Created with Sketch.

  Verksamhet

  Ämne

  Tema

  Stadsdel/UBF

  Dölj

  Filtrera innehållet

  • Nyanlända
  Verksamhet
  Ämne
  Tema
  stadsdel

  Filtrera innehållet

  Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev anses inte längre vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.


  Minilektion, explicit undervisning som fungerar!

  Just nu funderar jag på hur vi lärare använder ordet minilektion. Inom Teachers College är minilektionen den del i workshopen när läraren specifikt lär ut det eleverna sedan ska träna vidare på under den egna läsningen eller skrivningen. En minilektion innehåller en viss struktur och bestämda delar. Det kan kännas konstigt, stelt och kanske onödigt formellt att hålla sig till delarna men jag vill i det här inlägget lovorda minilektionens form och struktur!

  Translanguaging - flerspråkighet som resurs i lärandet

  Hur kan vi stötta eleverna utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att kunna hålla en kognitivt hög nivå även om eleverna inte kommit så långt i sin inlärningsprocess av svenska? Vilken norm för språkande råder på din skola?  Får dina elever använda sig av alla sina språkliga resurser i lärandet för att skapa mening i tillvaron? Hur kan vi ge utrymme för transspråkande i våra klassrum?

  Visa fler artiklar...
  illus_dela kunskap Created with Sketch.

  Tillsammans blir vi bättre

  Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

  Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

  Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.