Tema

Filtrera på

Rensa alla filterval

close small Created with Sketch.

  Gymnasium

  Matematik

  Digitalisering

  Nyanlända

  Språkutveckling

  Torghandel

  Verksamhet

  Ämne

  Tema

  Stadsdel/UBF

  Dölj

  Välj vad du vill se

  • Tema
  Gymnasium
  Matematik
  Digitalisering
  Nyanlända
  Språkutveckling
  Torghandel
  Verksamhet
  Ämne
  Tema
  stadsdel

  Välj vad du vill se

  "Specialpedagogen ska främja det som fungerar, skapa möjligheter och förebygga hinder"

  Hur bidrar elevhälsans olika professioner i skolans främjande och förebyggande arbete? Pedagog Göteborg har i en serie intervjuer ställt samma frågor till några av stadens medarbetare inom elevhälsan. Hur ser de på sin roll och vad de kan tillföra genom sin kompetens? Vilka erfarenheter har de av hur man skapar väl fungerande team, där de olika rollerna och kompetenserna kompletterar varandra - med elevernas lärande och utveckling för ögonen. Först ut är Linda Brungs, specialpedagog på Solbackeskolan.

  Nätverket sätter språket i centrum

  Göteborgs Stads nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare består av verksamma lärare med ett särskilt uppdrag att utveckla undervisningen så att den stärker elevernas språk- och kunskapsutveckling. Nätverkets uppdrag är att inspirera, stödja och utmana stadens skolor i deras arbete. Visionen är att alla elever ska ha lika förutsättningar att genom språket lära och utvecklas så långt som möjligt.

  Skolbibliotekscentralen och den nya grundskoleförvaltningen

  Så har vi redan kommit en bra bit in på en ny hösttermin, och vi på Skolbibliotekscentralen ser fram emot ytterligare ett spännande läsår. Den 1 juli flyttade ju alla skolor ut från stadsdelarnas organisation och gick in i den nya grundskoleförvaltningen. Dit hör numera också Skolbibliotekscentralen. Vi har flyttat från att tidigare organisatoriskt ha legat under biblioteken i en stadsdel. Vi fortsätter arbeta som vanligt, men vår verksamhet ska också kartläggas och ses över så att vi ska få ett konkret formulerat uppdrag i den nya organisationen.

  Visa fler artiklar...
  illus_dela kunskap Created with Sketch.

  Tillsammans blir vi bättre

  Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

  Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

  Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.