illus kategori kalender Created with Sketch.

Kalender - vad händer

Laddar Evenemang
Hitta Evenemang

Event Views Navigation

Hitta Evenemang
Evenemang Från
Fritext
Visa som
 • Lista
 • Månad

Filtrera innehållet

Välj vad du vill se

Filtrera på

Rensa alla filterval

close small Created with Sketch.

  Verksamhet

  Ämne

  Tema

  Dölj

  Kommande events

  augusti 2020(6)
  17 AUG - 1 OKT
  Göteborgsregionens klimatlyft
  Den kommunala sektorns möte med framtidens invånare sker i första hand i olika delar av skolsystemet. Göteborgsregionen (GR) har därför valt att kompetensutveckla en målgrupp som har stor möjlighet att påverka klimatarbetet framåt – lärare och elever. Programmet heter Göteborgsregionens klimatlyft och syftar till att stärka skolans roll i klimatomställningen genom att ta fram koncept för lärare och elever i sitt arbete för hållbar utveckling, med fokus på klimat. Programmets innehåll Lärare och skolledare kommer genom kompetensutveckling få verktyg till att inspirera elever i undervisningen så att de själva startar klimatprojekt på och utanför skolan. Det kan exempelvis vara att arrangera klädbytardagar, bjuda in föreläsare, utveckla skolans hållbarhetsplan eller uppmuntra till koldioxidsnåla resor till och från skolan. Arbetssättet kommer att vara skalbart och kunna genomföras på skolor i hela regionen och landet.   Anmäl intresse för deltagande i programmet>> Seminariedaggar 30 september - 1 oktober 2020 Klimatforskning Vad händer i regionen? Når vi våra mål? Lärande för hållbar utveckling – föreläsningar och workshops med lärare och expertorganisationer Tid för planering Processledning ute i arbetslagen Göteborgsregionen kommer ut, fysiskt eller digitalt, och stöttar upp i den pedagogiska planeringen utifrån LGR11 och GY11. Uppföljning av vårens arbete Hur tar vi detta arbete vidare? Under hösten 2020 kommer det startas en ny programserie. Det kan finnas möjlighet till fortsatt stöd till de skolor som medverkar våren 2020 inom ramen för detta. Välkomna på uppstartsträff! 17 augusti 15.00–16.15, Anders Personsgatan 8, Göteborgsregionen För de skolor som erbjuds en plats i programmet kommer vi ha en uppstartsträff. Då går vi igenom mer i detalj kring hur upplägget ser ut, samt diskuterar er skolas specifika förutsättningar så att vi kan skräddarsy upplägget så bra som möjligt. Vi önskar att varje skola, ifall de har möjlighet, skickar minst en representant. Uppstartsträffen kommer att genomföras utifrån folkhälsomyndighetens då rådande riktlinjer.   Anmäl intresse för deltagande i programmet>> Deltagande Programmet riktar sig till pedagoger och skolledare på grundskolor och gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Vi har plats för 20 deltagande skolor i programmet under hösten 2020. I urvalet strävar vi efter att få en spridning i våra 13 kommuner. En plats är vigd för en skola i varje kommun. Därefter gäller principen först till kvarn. Minsta antal deltagare per skola är två pedagoger/skolledare. Kontakt Jonas Franzén, Projektledare Epost: Jonas.Franzen@goteborgsregionen.se Telefon: 0732-346109   Joanna Friberg, Projektledare Epost: Joanna.Friberg@goteborgsregionen.se Telefon: 0703-356876
  september 2020(12)
  17 AUG - 1 OKT
  Göteborgsregionens klimatlyft
  Den kommunala sektorns möte med framtidens invånare sker i första hand i olika delar av skolsystemet. Göteborgsregionen (GR) har därför valt att kompetensutveckla en målgrupp som har stor möjlighet att påverka klimatarbetet framåt – lärare och elever. Programmet heter Göteborgsregionens klimatlyft och syftar till att stärka skolans roll i klimatomställningen genom att ta fram koncept för lärare och elever i sitt arbete för hållbar utveckling, med fokus på klimat. Programmets innehåll Lärare och skolledare kommer genom kompetensutveckling få verktyg till att inspirera elever i undervisningen så att de själva startar klimatprojekt på och utanför skolan. Det kan exempelvis vara att arrangera klädbytardagar, bjuda in föreläsare, utveckla skolans hållbarhetsplan eller uppmuntra till koldioxidsnåla resor till och från skolan. Arbetssättet kommer att vara skalbart och kunna genomföras på skolor i hela regionen och landet.   Anmäl intresse för deltagande i programmet>> Seminariedaggar 30 september - 1 oktober 2020 Klimatforskning Vad händer i regionen? Når vi våra mål? Lärande för hållbar utveckling – föreläsningar och workshops med lärare och expertorganisationer Tid för planering Processledning ute i arbetslagen Göteborgsregionen kommer ut, fysiskt eller digitalt, och stöttar upp i den pedagogiska planeringen utifrån LGR11 och GY11. Uppföljning av vårens arbete Hur tar vi detta arbete vidare? Under hösten 2020 kommer det startas en ny programserie. Det kan finnas möjlighet till fortsatt stöd till de skolor som medverkar våren 2020 inom ramen för detta. Välkomna på uppstartsträff! 17 augusti 15.00–16.15, Anders Personsgatan 8, Göteborgsregionen För de skolor som erbjuds en plats i programmet kommer vi ha en uppstartsträff. Då går vi igenom mer i detalj kring hur upplägget ser ut, samt diskuterar er skolas specifika förutsättningar så att vi kan skräddarsy upplägget så bra som möjligt. Vi önskar att varje skola, ifall de har möjlighet, skickar minst en representant. Uppstartsträffen kommer att genomföras utifrån folkhälsomyndighetens då rådande riktlinjer.   Anmäl intresse för deltagande i programmet>> Deltagande Programmet riktar sig till pedagoger och skolledare på grundskolor och gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Vi har plats för 20 deltagande skolor i programmet under hösten 2020. I urvalet strävar vi efter att få en spridning i våra 13 kommuner. En plats är vigd för en skola i varje kommun. Därefter gäller principen först till kvarn. Minsta antal deltagare per skola är två pedagoger/skolledare. Kontakt Jonas Franzén, Projektledare Epost: Jonas.Franzen@goteborgsregionen.se Telefon: 0732-346109   Joanna Friberg, Projektledare Epost: Joanna.Friberg@goteborgsregionen.se Telefon: 0703-356876
  1 SEP - 31 MAJ
  Framtidsambassadörer
  Framtidsambassadörer är ett långsiktigt samverkansprojekt mellan Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum. Vi använder visualisering, problembaserat arbetssätt och flera lärmiljöer för att stärka lärandet – och hitta lösningar för en hållbar värld. Innehållet utgår från de globala målen kopplat till ämnena naturvetenskap och teknik. Information/material för lärare: https://sites.google.com/universeum.se/framtidsambassadorer Film om Framtidsambassadörer: https://youtu.be/CouFVQnmAH0 Koncept läsåret 2020/2021 Årskurs 2 Höstterminen 2020, Biologisk mångfald 1 september till 13 oktober Vårterminen 2021, Hållbar konsumtion Årskurs 5 Vårterminen 2021, Det hållbara samhället Årskurs 8 Höstterminen 2020, Vår unika planet 8 september till 20 oktober Vårterminen 2021, Hållbar hälsa Varje koncept pågår under drygt två månader och innehåller lärarfortbildning, två tillfällen för hela klassen på Universeum, en digital framtidsambassadörsdag samt en avslutande utvärdering. Däremellan sker arbete i klassrummet med processtöd från pedagoger från Universeum eller grundskoleförvaltningen. Under tiden har klassen dessutom fria besök på Universeum. Under lärarfortbildningen ges en konkret uppgift med relativt hög frihetsgrad så att läraren har möjlighet att anpassa uppgiften till just sin klass. Varje deltagande lärare har möjlighet att ta med valfri kollega till lärarfortbildningen. Framtidsambassadörer utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Lärarens deltagande i utvärderingen är avgörande för att projektet och koncepten ska bli ännu bättre. På vilka sätt bidrar Framtidsambassadörer till att utveckla kvalitén i undervisningen? Koncepten har en tydlig koppling till kursplanerna i naturvetenskap, teknik samt hållbar utveckling i enlighet med skolans läroplan. Koncepten bidrar till att stärka lärares och elevers kompetens i de globala målen. Som framtidsambassadörer delar eleverna i första hand sin kunskap på den egna skolan, men också till andra skolor under den digitala framtidsambassadörsdagen. Deltagande klasser erbjuds att berätta om sin story, vad de har lärt sig och vilka tankar de har kring konceptet de arbetat med. Intresseanmälan Maila intresseanmälan, skola åk klass lärare, till Katarina Breidning senast 15/6 2020 katarina.breidning@grundskola.goteborg.se Obs! Intresseanmälan avser kommunala grundskolor i Göteborgs stad. Kontaktpersoner Katarina Breidning, Grundskoleförvaltningen: katarina.breidning@grundskola.goteborg.se Sofia Knüppel, Universeum: sofia.knuppel@universeum.se Länk till webbplatsen https://sites.google.com/universeum.se/framtidsambassadorer/  
  23 SEP
  Translanguaging - fortbildning
  Utbildningen ska stärka dig som pedagog att genomtänkt och insiktsfullt ta tillvara elevernas kunskaper, erfarenheter och flerspråkiga resurser i lärandet. Målet är att du ska få en utvidgad förståelse för de teorier som ligger till grund för Translanguaging och hur de praktiskt kan tillämpas. Målgrupp Utbildningen riktar sig till dig som är lärare i grundskolan eller inom språkintroduktion och som undervisar i en flerspråkig skolmiljö. Utbildningens upplägg Utbildningen omfattar fyra dagar och innehåller föreläsningar och workshoppar där lärare med erfarenhet av Translanguaging medverkar. På eftermiddagstid den 23/9, 20/10, 17/11 och 10/12 träffas vi i Center för skolutvecklings lokaler. Rektorer bjuds in till det sista tillfället. Inläsning och uppgifter kopplade till din undervisning görs på egen hand mellan träffarna och vi vill gärna att ett helt arbetslag anmäler sig. Vi följer utvecklingen av coronasituationen och anpassar utbildningen därefter. Vissa träffar kan bli digitala. Efter avslutad kurs har du möjlighet att delta i en fortsättningsutbildning. Kostnad 1500 kronor för medarbetare i Göteborgs Stad, 3000 kronor för medarbetare i fristående skolor och övriga kommuner. Inbjudan: Utbildning Translanguaging höst 2020 Anmälan Anmäl dig i Center för skolutvecklings kalendarium senast 4 september. Har du frågor om utbildningen kan du kontakta lotten.ekelund@educ.goteborg.se, karin.olsson@educ.goteborg.se eller laura.ruz-haglof@educ.goteborg.se
  Var: Konferensen på Center för Skolutveckling
  Sista anmälningsdag: 04/09
  24-27 SEP
  Inbjudan: Kompetensutveckling under Bokmässan 2020
  Vi vill bjuda in alla som arbetar inom förskola och skola i Sveriges kommuner att ta del av Bokmässans förstklassiga digitala program, skräddarsytt för dem som är verksamma inom skola och utbildning. Det är en fantastisk möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling, helt utan kostnad! Programmet livesänds på bokmassan.se – Bokmässan Play – och i samarbete med ett antal tidningar och mediehus. Bokmässans bildningshubb Den 24–25 september lyfter aktuella frågor inom skol- och biblioteks-Sverige. Det består av tre seminariespår: Demokratin, Lärandet och Morgondagen samt scenprogram från bland andra ABF, Lärarnas Riksförbund – Lärarscenen, BonnierHoops och Forskartorget. Årets fokus teman LÄS! LÄS! LÄS! och Digital kultur dyker också upp på olika sätt inom bildningshubben, i form av seminarier och andra aktiviteter. Till helgen den 26–27 september ställer Bokmässan sedan om till Bokmässans litteraturfestival, som presenterar ett starkt program utifrån årets utgivning. Även här finns naturligtvis intressanta programpunkter att ta del av. Om årets teman Huvudfokus på årets Bokmässa är LÄS! LÄS! LÄS! och Digital kultur. Temat LÄS! LÄS! LÄS! lyfter fram språket och läsningen som grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Temat genomförs tillsammans med 20-årsjubilerande Läsrörelsen, som startade på Bokmässan, med flera samarbetspartners. Temat Digital kultur belyser samspelet mellan människan, den digitala utvecklingen, samhället och demokratin med kulturen som verktyg. Det sätter också möjligheten till gränsöverskridande lärande i fokus. Syftet är att bygga broar mellan och skapa förståelse för olika generationers kulturutövande samt belysa de nya format som gjort entré på kulturarenan – allt från ljudböcker till e-sport och gamification. Temat arrangeras i samarbete med Dreamhack, Göteborg & Co, Lin Education, Majblomman och Storytel, programsamordnare är Rainy Lab och Playcentric Studios, med inspelningsplats i Göteborg. För frågor kontakta: Annica Andersson, ansvarig för skola och bibliotek på Bokmässan Tel 031-708 84 56 E-post aa@bokmassan.se   Maria Rogstad Norberg, kommunikationschef Bokmässan Tel 031-708 84 70 E-post mn@bokmassan.se
  28 SEP - 2 OKT
  Vetenskapsfestivalens skolprogram
  Under en vecka i månadsskiftet september oktober kan du välja på hundratals aktivitetstillfällen som ingår i Vetenskapsfestivalens skolprogram. Vetenskapsfestivalens skolprogram pågår den 28 september till den 2 oktober. I programmet finns alla skolämnen representerade allt ifrån musik till fysik. Programmet riktar sig till förskolans senare år och grundskolan. Vid varje aktivitet anges vilken ålder den är tänkt för. Hela programmet är ännu inte klar men när det är det hittar du det här. Varje år samverkar en mängd aktörer för att göra Vetenskapsfestivalens skolprogram möjligt. Bland annat finns medverkande från akademin, näringslivet, kulturinstitutioner och föreningar. Skolprogrammet är utspritt på flera platser i och runt omkring Göteborg. En aktivitet kan vara i ett lab på universitetet medan en annan är hos ett företag. Festivalen har bytt datum Vetenskapsfestivalen skulle egentligen genomförts den 20-29 april men med anledning av spridningen av COVID-19 så kan festivalen inte genomföras. Istället genomförs festivalen under vecka 40 i höst. Det innebär en mindre festival, men en lika härlig och kunskapsfylld mötesplats som vanligt. Men vi fortsätter givetvis att följa utvecklingen och följer myndigheter och experters rekommendationer. Vi hoppas innerligt att så många som möjligt vill och kan genomföra festivalen tillsammans med oss då istället.  Samtliga gjorda bokningar av skolprogrammet är inaktiverade och alla berörda är informerade. Bokning av Vetenskapsfestivalens skolprogram Skolprogrammet kräver bokning. Du kan boka skolprogram från mitten av augusti 2020 på Vetenskapsfestivalens hemsida. Där finns också all information du behöver veta om bokning och bokningsvillkor. Exakt datum för när bokningen öppnar kommer. Från och med i år är vårt program digitalt. Nytt för i år är också att det kommer vara möjligt att skapa ett konto och markera favoriter redan innan bokningen öppnar. Det brukar vara många som vill boka så fort vi öppnar upp bokningen. Skriv gärna upp datumet i kalendern så att du inte missar aktiviteten du har siktat in dig på. Du missar väl inte heller Vetenskapsfestivalen lärarkonferens den 29 september med tema Framtidens lärare?
  29 SEP
  Vetenskapsfestivalens lärarkonferens: Framtidens lärare
  Vetenskapsfestivalens Lärarkonferens ”Framtidens lärare” hålls den 29 september under Vetenskapsfestivalen 2020 (läs mer om skolprogrammet). Konferensen är helt kostnadsfri och ger genom föreläsningar, workshops och samtal insikter och inspiration! Deltagarna kan dessutom ta del av ett kvällsevent med mat, mingel och underhållning. Missa inte att säkra din plats – anmälan till konferensen öppnar i mitten av augusti (exakt datum kommer). Varmt välkommen till Vetenskapsfestivalens Lärarkonferens 2020 med temat Framtidens lärare. Årets konferens, som främst riktar sig till pedagoger inom grundskolan, vill ge dig övergripande förståelse och värdefullt vetande inom olika aktuella områden. Vilka kunskaper, insikter och förhållningssätt behöver du för arbetet i kollegiet och för att undervisa och hjälpa dina elever att navigera rätt. Med ett kvalitetssäkrat och högaktuellt program hoppas vi upplysa, stärka och lyfta alla er som jobbar med Sveriges framtida arbetskraft – nu och i framtiden. Konferensprogrammet kommer att behandla värdeskapande lärande, inkludering, digitalisering ur olika aspekter, hjärnkraft, hantering av ungas klimatångest, undervisningsstrategier och annat som är bra att ha med sig i ett brett perspektiv. Vetenskapsfestivalen ger aha-upplevelser och energi som tar dig vidare till nya nivåer! De medverkande är en bred mix av yrkesverksamma lärare, sakkunniga från akademi och myndigheter, utbildare och inspiratörer. Mer information om de medverkande kommer.   Praktisk information om Vetenskapsfestivalens lärarkonferens: Framtidens lärare Konferensprogrammet avrundas med mat & dryck, panelsamtal och stand up-underhållning. Allt är kostnadsfritt – först till kvarn! Bokningen öppnar i mitten av augusti 2020, samtidigt som bokningen av skolprogrammet. Tack till Statens skolverk och Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden. Fullständigt program för lärarkonferensen. Mer information om Vetenskapsfestivalen.
  Var: Eriksbergshallen
  oktober 2020(10)
  17 AUG - 1 OKT
  Göteborgsregionens klimatlyft
  Den kommunala sektorns möte med framtidens invånare sker i första hand i olika delar av skolsystemet. Göteborgsregionen (GR) har därför valt att kompetensutveckla en målgrupp som har stor möjlighet att påverka klimatarbetet framåt – lärare och elever. Programmet heter Göteborgsregionens klimatlyft och syftar till att stärka skolans roll i klimatomställningen genom att ta fram koncept för lärare och elever i sitt arbete för hållbar utveckling, med fokus på klimat. Programmets innehåll Lärare och skolledare kommer genom kompetensutveckling få verktyg till att inspirera elever i undervisningen så att de själva startar klimatprojekt på och utanför skolan. Det kan exempelvis vara att arrangera klädbytardagar, bjuda in föreläsare, utveckla skolans hållbarhetsplan eller uppmuntra till koldioxidsnåla resor till och från skolan. Arbetssättet kommer att vara skalbart och kunna genomföras på skolor i hela regionen och landet.   Anmäl intresse för deltagande i programmet>> Seminariedaggar 30 september - 1 oktober 2020 Klimatforskning Vad händer i regionen? Når vi våra mål? Lärande för hållbar utveckling – föreläsningar och workshops med lärare och expertorganisationer Tid för planering Processledning ute i arbetslagen Göteborgsregionen kommer ut, fysiskt eller digitalt, och stöttar upp i den pedagogiska planeringen utifrån LGR11 och GY11. Uppföljning av vårens arbete Hur tar vi detta arbete vidare? Under hösten 2020 kommer det startas en ny programserie. Det kan finnas möjlighet till fortsatt stöd till de skolor som medverkar våren 2020 inom ramen för detta. Välkomna på uppstartsträff! 17 augusti 15.00–16.15, Anders Personsgatan 8, Göteborgsregionen För de skolor som erbjuds en plats i programmet kommer vi ha en uppstartsträff. Då går vi igenom mer i detalj kring hur upplägget ser ut, samt diskuterar er skolas specifika förutsättningar så att vi kan skräddarsy upplägget så bra som möjligt. Vi önskar att varje skola, ifall de har möjlighet, skickar minst en representant. Uppstartsträffen kommer att genomföras utifrån folkhälsomyndighetens då rådande riktlinjer.   Anmäl intresse för deltagande i programmet>> Deltagande Programmet riktar sig till pedagoger och skolledare på grundskolor och gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Vi har plats för 20 deltagande skolor i programmet under hösten 2020. I urvalet strävar vi efter att få en spridning i våra 13 kommuner. En plats är vigd för en skola i varje kommun. Därefter gäller principen först till kvarn. Minsta antal deltagare per skola är två pedagoger/skolledare. Kontakt Jonas Franzén, Projektledare Epost: Jonas.Franzen@goteborgsregionen.se Telefon: 0732-346109   Joanna Friberg, Projektledare Epost: Joanna.Friberg@goteborgsregionen.se Telefon: 0703-356876
  1 SEP - 31 MAJ
  Framtidsambassadörer
  Framtidsambassadörer är ett långsiktigt samverkansprojekt mellan Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum. Vi använder visualisering, problembaserat arbetssätt och flera lärmiljöer för att stärka lärandet – och hitta lösningar för en hållbar värld. Innehållet utgår från de globala målen kopplat till ämnena naturvetenskap och teknik. Information/material för lärare: https://sites.google.com/universeum.se/framtidsambassadorer Film om Framtidsambassadörer: https://youtu.be/CouFVQnmAH0 Koncept läsåret 2020/2021 Årskurs 2 Höstterminen 2020, Biologisk mångfald 1 september till 13 oktober Vårterminen 2021, Hållbar konsumtion Årskurs 5 Vårterminen 2021, Det hållbara samhället Årskurs 8 Höstterminen 2020, Vår unika planet 8 september till 20 oktober Vårterminen 2021, Hållbar hälsa Varje koncept pågår under drygt två månader och innehåller lärarfortbildning, två tillfällen för hela klassen på Universeum, en digital framtidsambassadörsdag samt en avslutande utvärdering. Däremellan sker arbete i klassrummet med processtöd från pedagoger från Universeum eller grundskoleförvaltningen. Under tiden har klassen dessutom fria besök på Universeum. Under lärarfortbildningen ges en konkret uppgift med relativt hög frihetsgrad så att läraren har möjlighet att anpassa uppgiften till just sin klass. Varje deltagande lärare har möjlighet att ta med valfri kollega till lärarfortbildningen. Framtidsambassadörer utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Lärarens deltagande i utvärderingen är avgörande för att projektet och koncepten ska bli ännu bättre. På vilka sätt bidrar Framtidsambassadörer till att utveckla kvalitén i undervisningen? Koncepten har en tydlig koppling till kursplanerna i naturvetenskap, teknik samt hållbar utveckling i enlighet med skolans läroplan. Koncepten bidrar till att stärka lärares och elevers kompetens i de globala målen. Som framtidsambassadörer delar eleverna i första hand sin kunskap på den egna skolan, men också till andra skolor under den digitala framtidsambassadörsdagen. Deltagande klasser erbjuds att berätta om sin story, vad de har lärt sig och vilka tankar de har kring konceptet de arbetat med. Intresseanmälan Maila intresseanmälan, skola åk klass lärare, till Katarina Breidning senast 15/6 2020 katarina.breidning@grundskola.goteborg.se Obs! Intresseanmälan avser kommunala grundskolor i Göteborgs stad. Kontaktpersoner Katarina Breidning, Grundskoleförvaltningen: katarina.breidning@grundskola.goteborg.se Sofia Knüppel, Universeum: sofia.knuppel@universeum.se Länk till webbplatsen https://sites.google.com/universeum.se/framtidsambassadorer/  
  28 SEP - 2 OKT
  Vetenskapsfestivalens skolprogram
  Under en vecka i månadsskiftet september oktober kan du välja på hundratals aktivitetstillfällen som ingår i Vetenskapsfestivalens skolprogram. Vetenskapsfestivalens skolprogram pågår den 28 september till den 2 oktober. I programmet finns alla skolämnen representerade allt ifrån musik till fysik. Programmet riktar sig till förskolans senare år och grundskolan. Vid varje aktivitet anges vilken ålder den är tänkt för. Hela programmet är ännu inte klar men när det är det hittar du det här. Varje år samverkar en mängd aktörer för att göra Vetenskapsfestivalens skolprogram möjligt. Bland annat finns medverkande från akademin, näringslivet, kulturinstitutioner och föreningar. Skolprogrammet är utspritt på flera platser i och runt omkring Göteborg. En aktivitet kan vara i ett lab på universitetet medan en annan är hos ett företag. Festivalen har bytt datum Vetenskapsfestivalen skulle egentligen genomförts den 20-29 april men med anledning av spridningen av COVID-19 så kan festivalen inte genomföras. Istället genomförs festivalen under vecka 40 i höst. Det innebär en mindre festival, men en lika härlig och kunskapsfylld mötesplats som vanligt. Men vi fortsätter givetvis att följa utvecklingen och följer myndigheter och experters rekommendationer. Vi hoppas innerligt att så många som möjligt vill och kan genomföra festivalen tillsammans med oss då istället.  Samtliga gjorda bokningar av skolprogrammet är inaktiverade och alla berörda är informerade. Bokning av Vetenskapsfestivalens skolprogram Skolprogrammet kräver bokning. Du kan boka skolprogram från mitten av augusti 2020 på Vetenskapsfestivalens hemsida. Där finns också all information du behöver veta om bokning och bokningsvillkor. Exakt datum för när bokningen öppnar kommer. Från och med i år är vårt program digitalt. Nytt för i år är också att det kommer vara möjligt att skapa ett konto och markera favoriter redan innan bokningen öppnar. Det brukar vara många som vill boka så fort vi öppnar upp bokningen. Skriv gärna upp datumet i kalendern så att du inte missar aktiviteten du har siktat in dig på. Du missar väl inte heller Vetenskapsfestivalen lärarkonferens den 29 september med tema Framtidens lärare?
  27-28 OKT
  TCRWP: Undervisning och ledarskap
  Under drygt 10 år har CFS samarbetat med Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP, vid Columbiauniversitetet i New York kring språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Under ledning av professor Lucy Calkins har TCRWP lång erfarenhet av att stödja verksamma lärare i att organisera för undervisning. Målet är att eleverna ska bli aktiva och skickliga läsare och skribenter som vågar och kan göra sina röster hörda i ett demokratiskt samhälle. Vägen dit går via att stärka lärares ledarskap och organisation i klassrummet, ett starkt fokus på elevens personliga möte med texter och en hög tilltro till elevers förmåga. Utbildningen genomförs digitalt. Länk till mötet skickas ut före kursens start. De två dagarna innehåller både föreläsningar i helgrupp samt tid för uppgifter i mindre grupper. Därför ser vi gärna att ett helt arbetslag deltar. Varje grupp får i möjligaste mån stöd av sin lokala språk-, läs- och skrivutvecklare. Medverkande Amanda Hartman, biträdande direktör på TCRWP, är medförfattare till flera böcker om läs- och skriv- utveckling och föreläser över hela världen. Lisa Molin är lektor vid Center för skolutveckling och har följt Teachers College under flera år. Hennes forskning rör digitaliseringens påverkan på skolans läs- och skrivundervisning. Anna Månsson Nylund, är en av pristagarna av Svenska Akademiens svensklärarpris, förstelärare på Landamäreskolan och språk-, läs- och skrivutvecklare i grundskoleförvaltningens område 5 i Göteborg. Inbjudan (PDF) OBS! För medarbetare i kommuner eller friskolor utanför Göteborgs Stad öppnar anmälan 1 september.
  Var: Digital utbildning
  Sista anmälningsdag: 19/10
  Visa fler
  illus_dela kunskap Created with Sketch.

  Tillsammans blir vi bättre

  Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

  Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

  Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.