illus kategori kalender Created with Sketch.

Kalender - vad händer

Laddar Evenemang
Hitta Evenemang

Evenemangsvynavigation

Hitta Evenemang
Evenemang Från
Fritext
Visa som
  • Lista
  • Månad

Välj vad du vill se

Välj vad du vill se

Kommande events

november 2018(14)
20 NOV
Sex - och samlevnadsundervisning på mellanstadiet
Välkommen att anmäla dig till kursen; sex – och samlevnadsundervisning på mellanstadiet. Det är inte alltid lätt att undervisa om kroppen, känslor och sex på mellanstadiet. Hur svarar man på elevernas frågor? Vilka kunskaper behöver de få? Hur ska jag lägga upp undervisningen? Hur kan jag göra för att inkludera homo- och bisexualitet och diskutera normer om killar och tjejer? Om kursen Under en inspirerande heldag går vi igenom varför det är viktigt med sexualkunskap på mellanstadiet. Vi tittar på metoder som passar i klassrummet, går igenom vilka perspektiv som bör vara centrala i undervisningen och vad som står i skolans kursplaner. Vi får också tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter med varandra. Kursen utgår från elevboken Världens viktigaste bok och den lärarhandledning som hör till. Böckerna utgår från skrivningarna i kursplanerna för årskurs 4–6 om kroppen, sexualitet, kön och relationer.Ur innehålletVarför sex- och samlevnadsundervisning är viktig i unga människors livElevernas frågor – och hur vi kan svara på demPerspektiv och förhållningssättUndervisning som utmanar normerInnebörden och potentialen i jämställd sexualundervisningKursens målUtveckla kunskaper kring hur sex- och samlevnadsundervisningen i årskurs 4–6 kan utformas. Kursledare är Nathalie Simonsson, sexualupplysare och författare till Världens viktigaste bok – om kroppen, känslor och sex och lärarhandledningen Världens viktigaste handledning – läroböcker som vänder sig till elever och pedagoger i årskurs 4–6. Plats: Burgårdens konferenscenter. Lokal Carmen Fika ingår. Lunch på egen hand. Varmt välkommen!
Var: Carmen, Burgårdens konferenscenter
28 NOV
Förintelsen - vad kan vi lära oss av historien?
Under våren har ett antal seminarier genomförts inom området mänskliga rättigheter runt om i staden. På uppdrag av stadsledningskontoret erbjuder Göteborgs Stadsteater i höst flera utbildningstillfällen inom ramen för det förstärkta EuroPride-uppdraget. Moderator Lena Ulrika Rudeke, Göteborgs Stadsteater Programpunkter:
  • Inledning & kulturinslag. Medverkande: Karin Brygger, författare och kulturskribent
  • Ett öppet och inkluderande Sverige och Göteborg? Eftervalsanalys av statsvetare. Medverkande: Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet
  • Förintelsen – av mänskliga rättigheter. Fördjupad förståelse av ideologin bakom Förintelsen. Medverkande: Klas-Göran Karlsson, professor i historia, Lunds Universitet
  • Antisemitism – erfarenhet och konsekvenser. Medverkande:Elisabeth Åsbrink, författare, ordförande Svenska PEN
  • Stadens arbete med antisemitism. Medverkande: Ann Hanbert, planeringsledare, Mänskliga Rättigheter, Stadsledningskontoret Göteborgs Stad
  • Stadens uppdrag med att ta fram en plan mot rasism. Medverkande: Ida Rosell, planeringsledare Mänskliga Rättigheter, Stadsledningskontoret Göteborgs Stad och Salem Yohannes, utredare Mänskliga Rättigheter,Stadsledningskontoret Göteborgs Stad
Målgrupp: I första hand stadens medarbetare inom utbildning. Övriga är välkomna i mån av plats. Seminariet är kostnadsfritt men vid uteblivet deltagande debiteras 500 kronor.
Inbjudan (pdf) Anmälan sofie.lund@stadshuset.goteborg.se
Var:
30 NOV
Leda inkluderande
Hur kan du i din yrkesroll och i ditt ledarskap bidra till en inkluderande förskola och skola som fungerar för alla? Fastighetskontoret och Västra Göteborg bjuder in till en heldag där du får möjlighet att öka din kunskap, dela erfarenheter och skapa samsyn med dina kollegor. Att göra skolan inkluderande är en av största utmaningarna för utbildningssystemet och ledarskap är en nyckelfaktor för att lyckas, det visar forskningen. Fullmäktige i Göteborgs Stad har som prioriterat mål att förbättra livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning. En viktig del i detta är att alla elever har rätt att få förutsättningar att nå utbildningsmålen. Det betyder att alla ska uppleva skolan som en trygg plats där rätten till utbildning infrias. Vi behöver också öka likvärdigheten mellan skolorna, både när det gäller fysisk miljö, användbarhet och undervisning. Det betyder att vi behöver samverka över förvaltningsgränser och yrkesroller. För att detta ska lyckas behöver vi en gemensam syn på vad inkludering och likvärdighet innebär i staden i ett 1-19-årsperspektiv. Därför bjuder vi nu in dig som sitter med i ledningsgruppen för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Lokalförvaltningen, Lokalsekretariatet, Utbildningsförvaltningen, För- eller Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad till en heldag för inspiration och kunskapsutbyte. Detta är första steget i ett långsiktigt arbete, där vi framöver kommer fortsätta med aktiviteter riktade mot förskolechefer, rektorer, förskollärare, lärare och elevhälsa.  
Var: 
Konferensen på Center för Skolutveckling
december 2018(8)
11 DEC
Vill du lära dig mer om mötet med vårdnadshavare i mångkulturella miljöer?

Hur väl barn lyckas i skolan hänger tätt samman med vilken relation de har med pedagoger och skola och hur skolan i sin tur samverkar med vårdnadshavare. Att få barn att lyckas i skolan kräver att vi skaffar oss kunskap om och skapar goda relationer till alla som medverkar till deras utveckling – i och utanför skolan.

Den 11 december fokuserar vi på hur skola både som arena och aktör kan utveckla god samverkan med vårdnadshavare. Vi ska möta vårdnadshavare på de arenor de redan är på och då är det viktigt att samverkan fungerar mellan förskola, skola och hem. Men varför begränsa sig där? Även föreningar, kulturskola, fritid, socialtjänst och företag är viktiga aktörer för att fler ska lyckas i skolan och för att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor.

Medverkande på seminariet

Laid Bouakaz är lektor och forskare i interkulturell pedagogik vid Malmö Universitet. Han disputerade 2007 med en avhandling om föräldrasamverkan i mångkulturella skolor. Som språklärare, forskare och f.d. rektor har Laid en gedigen teoretisk och praktisk kunskap om den mångkulturella skolan i allmänhet och i synnerhet om interkulturalitet, föräldrasamverkan och nyanlända elevers skolsituation i Sverige.

Linda Ohlsson verksamhetsansvarig Bygga Broar. Bygga Broar vill bidra till ett strategiskt, långsiktigt och systematiskt värdegrundsarbete i verksamheter som möter barn, unga och familjer. Bygga broar vänder sig främst till personal som möter barn, unga och vårdnadshavare i sitt arbete. Modellen går i korthet ut på att stärka personalens värdegrund, förhållningssätt och kompetens ur ett interkulturellt perspektiv, genom att skapa goda, tillitsfulla relationer till vårdnadshavare. Exempel från arbetet med god föräldrakontakt i Västra Hisingen kommer presenteras.

Kontakt

Anna Grunander: anna.grunander@grundskola.goteborg.se 031-367 33 99

Program

9.30                   Kaffe med smörgås

10.00                 Inledning

10.15                 Laid Bouakaz, lektor och forskare i interkulturell pedagogik vid Malmö Universitet

11.30                 Linda Ohlsson och Mashair Ahmed Omer, Bygga broar

12.00                 Samtal i smågrupper och helgrupp

12.30                 Avslutning med Lunch

  Antalet platser är begränsat och du behöver anmäla dig senast den 3 december.

Varmt välkommen!

Nina Åkesson och Anna Grunander, processledare Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor, Jämlikt Göteborg.

Var: Lindholmen Conference Center
januari 2019(6)
22 JAN
Interkulturell föräldrasamverkan inom förskolan
Workshopen leds av Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik vid Mälardalens högskola. Hon är Sveriges första professor i interkulturell pedagogik och har stor vana av att leda utbildningar och workshops, både nationellt och internationellt. Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 Göteborg. MÅLGRUPP: Du som arbetar inom förskolan. ARRANGÖR: Göteborgsregionen, Projektet InVäst – Integration i Västsverige, som finansieras av europeiska socialfonden (ESF). ANMÄLAN: Senast den 20 december genom att klicka här. Mötesplatsen är kostnadsfri, lunch och fika ingår. KONTAKT: Frågor kring anmälan: kurs@goteborgsregionen.se Frågor kring innehåll: linda.karlsson@goteborgsregionen.se,tfn: 031–335 52 04.

Innehåll

Fika och registrering från kl. 08.30. Workshopen utgår ifrån ett aktivt deltagande, där dina egna dilemman, erfarenheter och kunskaper får vara i fokus. Samtidigt som du får ny kunskap inom ämnet, kopplat till förskolans verksamhet. Några av ämnena vi kommer att prata om: • Varför vi ska arbeta med interkulturell föräldrasamverkan • Olika typer av barnuppfostran • Anpassningsstrategier hos föräldrar med utländsk bakgrund • Konsekvenser för föräldrasamverkan • Dilemman och utmaningar i föräldrasamverkan • Interkulturell kompetensutveckling i samverkan • Exempel på lyckade samverkansprojekt Efter din anmälan kommer du få material med några frågor kopplade till interkulturell föräldrasamverkan. Vi önskar att du tar dig tid att svara på frågorna, både för att själv förbereda dig inför mötesplatsen och för att vi ska kunna planera dagen på bästa sätt. Vi vill också tipsa om litteratur som kan fungera som en bra förberedelse inför workshopen: Lahdenperä, P (2018). Barnuppfostran och föräldrasamverkan- hinder och möjligheter, i P. Lahdenperä (red). Den interkulturella förskolan – mål och arbetssätt, Stockholm: LiberAB. Alfakir; Lahdenperä & Strandberg (2010). Interkulturella föräldramöten. I P. Lahdenperä & H. Lorentz (red). Möten i mångfaldens skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Lund: Studentlitteratur.

Närvarorapportering

Dagen arrangeras inom ramen för projektet InVäst, som finansieras av europeiska socialfonden (ESF). Som deltagare i ett ESF-projekt ska du lämna uppgifter om hur många timmar du deltagit i mötesplatsen, samt timmar du lagt på de förberedande uppgifterna. Du kommer därför få en närvarorapport som ska undertecknas av dig och din överordnade chef.
Var: Scandic Crown
29 JAN
Film i skolan + MIK= Filmkunnighetsdagen
Varje dag får vi massor av information via symboler, fotografier och filmklipp. Ibland går det fort, och vi tolkar bilderna vi ser omedvetet och intuitivt, subjektivt och känslostyrt. Vad händer om vi får större kunskap om hur vi ska läsa av allt vi ser? Dagen vänder sig till dig som arbetar inom skola, utbildning och kultur. Vi bjuder bland annat på  Svenska Filminstitutets Film i skolan-program, och vi pratar språk och filmkunnighet ur flera perspektiv. Vi bjuder också på praktiska exempel, verktyg och metoder. Dagen inleds med en minimässa där du möter aktörer kring film och filmkunnighet och den avslutas med filmvisning av en rykande aktuell film.

Praktisk information

Pris: Kostnad 600 kronor per person. Kaffe och frukostmacka, ljuvlig lunch och eftermiddagskaffe med godsak ingår. Anmälan: Anmäl dig senast 17 januari genom digitalt formulär. Grupper: Grupper om tio personer eller fler betalar 450 kr per person. Observera att vi inte kan ta emot gruppanmälningar efter den 17 december. Samtliga namn i gruppbokningen måste meddelas senast 17 december. Kontakta Ylva Ehrenborg Harström för att anmäla en grupp.

Info till dig som tidigare gått på MIK-dagen

Kultur i Väst brukar i början av året arrangera konferensen MIK-dagen, på Biograf Bergakungen i Göteborg. I år ersätts MIK-dagen av Filmkunnighetsdagen, med större fokus på film i skolan och MIK kopplat till rörlig bild. Detta på grund av att vi i samband med Bokmässan i höst arrangerar MIL-week, en internationell MIK-konferens.

Kontakt

Anna-Karin Johansson, konsulent film (vik), Kultur i Väst 070 743 55 46anna-karin.t.johansson@kulturivast.se Har du frågor kring din anmälan, till exempel kring gruppanmälan, fakturering eller specialkost, kontakta Ylva Ehrenborg Harström, assistent/koordinator. 070 205 13 34ylva.ehrenborg.harstrom@kulturivast.se

Anmälan och ångerrätt

Anmälan är bindande, men du har 14 dagars ångerrätt från det att vi bekräftat din anmälan. Det betyder att du, utan att bli debiterad eventuella avgifter, inom 14 dagar har rätt att ångra din anmälan. Har du redan betalt din deltagaravgift kommer vi att återbetala den till dig inom 30 dagar från det att du avanmält dig. Om du ångrar din anmälan efter att ångerrätten passerat kan Kultur i Väst komma att ta ut en administrativ avgift på 300 kronor för kostnader som uppstår i samband med arrangemanget.
Var: Biograf Bergakungen
Visa fler
illus_dela kunskap Created with Sketch.

Tillsammans blir vi bättre

Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.