illus kategori kalender Created with Sketch.

Kalender - vad händer

Laddar Evenemang
Hitta Evenemang

Event Views Navigation

Hitta Evenemang
Evenemang Från
Fritext
Visa som
 • Lista
 • Månad

Filtrera innehållet

Välj vad du vill se

Filtrera på

Rensa alla filterval

close small Created with Sketch.

  Verksamhet

  Ämne

  Tema

  Dölj

  Kommande events

  november 2019(23)
  10 MAJ - 31 DEC
  Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering
  Föreläsningarna och workshopen utgår från det nyligen uppdaterade stödmaterialet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet, som är framtaget av MUCF tillsammans med RFSL Ungdom. Utbildningarna genomförs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer. Kostnad och lokal Utbildningarna är gratis. Medverkande skola eller kommun står för lokal, lunch och fika. Målgrupp Skolpersonal inom grundskolans år 7-9 och gymnasiet. Syfte Det övergripande syftet är att verksamma inom skolan ska få ökad kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor och verktyg för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Moment 1: Halvdagsföreläsning för skolpersonal, 3 timmar All personal som möter elever i årskurs 7-9 och gymnasiet på en eller flera skolenheter deltar. Innehåll: Genomgång av grundläggande begrepp Unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor Hälsofrämjande och identitetsstärkande faktorer Normkritik och hbtq-perspektiv i skolans undervisning Praktiskt likabehandlingsarbete med fokus på sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Moment 2: Workshop om hbtq-perspektiv i skolan, 2,5 timmar Workshop med en grupp nyckelpersoner per skola, exempelvis en likabehandlingsgrupp eller motsvarande. Deltagarna bör representera olika delar av skolans verksamhet, inklusive skolans ledning. Workshopen kan med fördel samordnas tillsammans med grupper från andra skolor inom samma kommun. Total gruppstorlek är maximalt 25 personer. Deltagare i workshopen ska ha deltagit i halvdagsföreläsningen. Innehåll: Stöd i kartläggning och analys av skolans fysiska och psykosociala miljö och undervisning ur ett hbtq-perspektiv Hjälp med att identifiera relevanta åtgärder för ett förstärkt hbtq-perspektiv i skolans undervisning och likabehandlingsarbete. Uppföljning Cirka ett halvår efter genomförd föreläsning och workshop har vi ett uppföljningssamtal med en representant från respektive skola. Samtalet tar cirka 30 minuter. Syftet med uppföljningen är att ge möjlighet till rådgivning kring skolans arbete med hbtq-frågor och att inventera eventuella behov av ytterligare insatser under kommande år. Material Alla deltagare får ett exemplar av vårt material Öppna skolan! Om hbtq-normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet (2019). Intresseanmälan Vi tar emot intresseanmälningar löpande i mån av resurser. Vid ett stort antal intresseanmälningar görs ett urval av skolor som medverkar.
  Var: Medverkande skola/kommun
  19 SEP - 17 DEC
  Lyssnarklubben
  Lyssnarklubben för dig 10–12 år Vi träffas och pratar om det vi har läst, och Bibblan bjuder på fika. En häftig sak är att klubben möts på fyra bibliotek samtidigt. Välj vilket bibliotek du vill gå på: Frölunda bibliotek Linnéstadens bibliotek Älvstrandens bibliotek Världslitteraturhuset Anmäl dig senast 19 september till sara.appelqvist@kultur.goteborg.se Vi startar med ett gemensamt kalas på Stadsbiblioteket den 24/9 kl 18–19.30. Då drar vi igång klubben och alla som är med får göra en egen pin! Sedan ses vi 15/10, 5/11, 26/11 och 17/12 kl 15–16.30 på det bibliotek som du har valt.   Föreläsning för dig med barn i Lyssnarklubben för vuxna På fyra bibliotek i Göteborg startar i hösten klubb för barn som lyssnar på talböcker. Vid fem tillfällen träffas vi och pratar om det vi har läst, och biblioteket bjuder på fika. Om ditt barn har ett läshinder, men inget konto till talboks appen Legimus, kontakta närmaste bibliotek så hjälper vi er. Lyssnarklubben dras igång med ett kalas den 24/9 kl 18–19.30 på Stadsbiblioteket. Samma tid erbjuds du som anhörig en inspirerande föreläsning om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter hos barn. Föreläsningen handlar om hur du kan hjälpa och stödja ditt barn samt utveckla samarbetet med skolan. Föreläsare är specialpedagog och tal- och språkpedagog Helena Jacobsson som själv är förälder till barn med dyslexi.   Anmäl dig till föreläsningen senast 19/9 till: sara.appelqvist@kultur.goteborg.se Datum och tid: 24/9 kl 18–19.30 Plats: Stadsbiblioteket Göteborg
  14-15 NOV
  Yrkesutbildning: Internationella möjligheter för din organisation & Vidareutveckla dina projekt inom Erasmus+
  Internationella möjligheter för din organisation Målgrupp: Gymnasieskolor med yrkesprogram, vuxenutbildning med yrkesinriktning, yrkeshögskola, branschorganisationer och företag. Tid: 14 november kl 11:00 - kl 16:00 Arrangör: Universitets- och högskolerådet, UHR Kontakt: erasmusplus@uhr.se Pris: Kostnadsfritt. Lunch och fika ingår Lär dig mer om vad ni kan göra med stöd från programmen Erasmus+ yrkesutbildning, Atlas och Nordplus. Vilka möjligheter till finansiering finns? Vad är bra att tänka på inför ansökan? Välkommen till en dag fylld med information och diskussion om de program som UHR erbjuder och det stöd som finns för organisationer som vill utveckla sin verksamhet genom internationellt samarbete. Anmälan Du anmäler dig senast den 5 november: Anmälan till Internationella möjligheter för din organisation 14 november https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/43fd9c34-a7a3-480b-8167-c629c63ca4da?displayId=Swe1785610 Antalet platser är begränsat, "först till kvarn" gäller. Program för samarbete och utbyte Atlas praktik Atlas partnerskap Atlas planering Atlas konferens Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning Erasmus+ strategiska  partnerskap  yrkesutbildning Nordplus junior Nordplus vuxen Nordplus horisontal Nordplus nordens språk   Vidareutveckla dina projekt inom Erasmus+ Målgrupp: Gymnasieskolor med yrkesprogram, vuxenutbildning med yrkesinriktning, yrkeshögskola, branschorganisationer och företag. Tid: 15 november kl 10:00 - kl 16:00 Kontakt: erasmusplus@uhr.se Pris: Kostnadsfritt, lunch och fika ingår   Lär dig hur din organisation kan få ut mer av Erasmus+. Kanske har din organisation ett projekt med elevmobilitet och funderar på hur ni ska ta det vidare. Eller så vill du fördjupa dig i Erasmusprogrammet. Det här informationsmötet är till för dig som har erfarenhet av internationellt samarbete och som vill utveckla arbetet och ta del av fler möjligheter. Kanske har din organisation ett projekt med elevmobilitet idag och funderar på hur ni tar detta vidare. Anmälan Du anmäler dig senasts den 5 november: Anmälan till Internationella möjligheter för din organisation 14 november https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/43fd9c34-a7a3-480b-8167-c629c63ca4da?displayId=Swe1785610 Antalet platser är begränsat, "först till kvarn" gäller. Program för samarbete och utbyte Atlas praktik Atlas partnerskap Atlas planering Atlas konferens Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning Erasmus+ strategiska  partnerskap  yrkesutbildning Nordplus junior Nordplus vuxen Nordplus horisontal Nordplus nordens språk
  Var: Hotell Kusten
  19 NOV
  Att prata med barn om kroppen, relationer och sexualitet
  Vi föds med en sexualitet. Barns sexualitet skiljer sig naturligtvis från vuxnas men förmågan att känna sexuella känslor finns med från början och ofta även en nyfikenhet att utforska sin kropp. Barn bör tidigt få åldersadekvat kunskap om kroppen, relationer, sexualitet och rättigheter, samt aktivt stöd i att utveckla och respektera sin egen och andras kroppsliga integritet. Detta kan leda till ökad självkänsla men också minska risken för övergrepp och kränkningar. Men hur går man till väga, och vilket språk passar bäst? Vi kommer prata om hur en kan bemöta barn med kunskap, svara på frågor och hantera situationer relaterade till sexualitet, kroppen och relationer. Vi kommer också titta på hur detta arbete hänger ihop med läroplanen för förskolan (lpfö18). Målgrupp: Du som arbetar med barn inom exempelvis förskolan Föreläsare: Hanna Rahm, förskolepedagog och utvecklingsledare i Göteborgs stads SRHR-team Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter. Varför? 2019 började Göteborgs stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever. Föreläsningen är kostnadsfri.
  19 NOV
  Torghandel Digitalt lärande åk 4-6
  Välkommen till Torghandel Digitalt lärande!  Nedan ser du ett utdrag ur eftermiddagens program. Under Tema Torghandel presenteras det fullständiga programmet allteftersom det blir klart.   Elevledda utvecklingssamtal Mitt namn är Sofi Ljungholm. Jag har arbetat som lärare i tio år. För tre år sedan började jag att arbeta med elevledda utvecklingssamtal. Jag ville bort från de traditionella samtalen där läraren håller monolog och vårdnadshavare och framförallt eleverna inte är särskilt delaktiga i mötet ... Då började jag utveckla en samtalsstruktur som leds av eleven själv. Till stöd har eleven en Google-presentation och inför mötet görs ett grundligt arbete med att utvärdera individuella mål och sätta ut kartan mot nya kunskaper. Kom och lyssna på mig om du vill inspireras till att hitta nya vägar och metoder för att få eleverna drivande i sitt lärande. Elevledda utvecklingssamtal har många fördelar vilka jag kommer att berätta om. Inte minst får dina elever stor koll på kunskapskraven och sitt eget lärande. De växer med uppgiften och gör en häftig resa på vägen! Ps. Ta gärna med någon digital enhet med QR-scanner.     Bildstöd och en formativ skrivprocess  Jag heter Mats Spjuth och har arbetat som lärare i snart 20 år. Den största delen av den tiden har jag arbetat med högstadieelever på Hjällboskolan i Angered, som SO-lärare. Sedan två år tillbaka arbetar jag på Brunnsboskolan som förstelärare på mellanstadiet, fortfarande med ämnet SO. Oavsett vilket stadium jag arbetar med så finns fortfarande samma utmaningar i form av att möta flerspråkighet i klassrummet, svenska som andra språk och förberedelseklasselever som ska ut i den ordinarie undervisningen. Med hjälp av Studi, Classroom och en stor portion kreativitet har jag nu börjat hitta en lyckosam väg för att berika, utmana och utveckla elevernas kunskapssökande i en formativ skrivprocess med Studi som bildstöd. Jag hoppas att jag kan inspirera andra och få dela med mig av mina tankar om hur undervisningen kan utvecklas och varieras för alla elever.     Elevprojekt om mobiltelefonen i skolan Jag heter Carina Larsson och är lärare i SO på Montessoriskolan Elyseum. Mobiltelefonens vara eller icke vara i skolan är en ständigt aktuell fråga. Jag kommer att berätta om ett projekt där jag har låtit mina elever ta pulsen på sin egen relation till just mobiltelefonen. Elevernas tankar och resonemang om mobilanvändande i skolan landade i en debattartikel.           Utforska digital teknik i Universeums the Hub Jag heter Catharina Djurelind, Ma/NO/Tk lärare som arbetat med digitalisering i undervisningen på Torslandaskolan och Nordlyckeskolan. Just nu arbetar jag som pedagog på Universeum med fokus digitalisering och visualisering. I the Hub på Universeum utforskar vi dagens och framtidens digitala teknik. Under passet berättar jag om delar av det utbud som Universeum erbjuder; Little bits, microbit, sensorer, legorobotar och mycket mer. Jag tipsar också om hur du kan arbeta vidare i undervisningen efter ett besök. Universeums skolavtal med Göteborgs Stad 2019-20 Kostnadsfri entré och skolprogram. Gäller för årskurs 4 och 5 i kommunala skolor och friskolor samt grundsärskolans alla årskurser. I avtalet ingår fria pedagogledda uppdrag. Läs mer här >>     Mathias Halldin Gjerdrums Grunderna i Classroom är inställd
  Var: Konferensen på Center för Skolutveckling
  25 NOV
  Konferens - Kopplingen mellan porr och våld i ungas partnerrelationer
  Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld uppmärksammar tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län 25 november - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Temat för 2019 års konferens är våld i ungas partnerrelationer och kopplingen mellan porr och våld. I samband med konferensen visas utställningen Reality Check - Porrens sanna ansikte. Program 25 november 2019 9:00 Registrering och fika 9:30 Välkomna. Info om dagen 9:40 Måste jag ställa upp på strypsex? - om våld i ungas relationer och porrens påverkan. Zandra Kanakaris, 1000 Möjligheter 10:45 Paus med kaffe 11:15 Myter om porr - kunskap om porrensomfattning, innehåll och konsekvenser.Daniel Israeli, Reality Check Syns man inte finns man inte - inblick i den svenska porrindustrin, Meghan Donevan, Talita Reality Checks undervisningsmaterial och verktyg, Marcus Svensson och NataliaBatenkova, Reality Check 12:30 Lunch på egen hand 13:45 ADAS musikaliska teater presenterar scener ur Camilla försvann - en föreställning om prostitution 14:15 Ung utsatt - behandling för unga utsatta för sexuella övergrepp, Jennie Isakzon,Ungdomsmottagningen i Göteborg 14:45 Paus 15:15 Svartsjuka är inte romantiskt-Fältgruppen Mölndal presenterar sitt arbete på sociala medier med kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt 15.55 Summering och avslut Målgrupp Yrkesverksamma i Västra Götalands län som i sitt arbete möter unga, till exempel medarbetare i skola, fritidsverksamhet och socialtjänst, hälso- och sjukvård samt idéburen sektor. Anmälan Konferensen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat så kom ihåg att avanmäl dig om du får förhinder. Läs mer och anmäl dig HÄR>>> senast 15 november. Läs hela programmet i bifogad PDF>>>
  Var: Folkets hus
  25 NOV
  ÖPPNA VÄRLDAR, SLUTNA RUM
  Öppna världar, slutna rum Barnkultur ses i vissa sammanhang som lite enklare, mer tillrättalagd och inte lika avancerad som annan kultur. Vad betyder det för dem som arbetar inom det konstnärliga fältet? Hur påverkar det vardagen? Och hur påverkas arbetet av New public management och av kulturpolitiska mål? Föreläsningen utgår från Ylva Lorentzons avhandling Öppna världar, slutna rum: Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik, byggd på fältarbete i en institutionsteater. Ylva Lorentzon är forskare vid Centrum för barnkulturforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hon undervisar också i barnkultur och på förskollärarprogrammet. Det som börjar på barn har inte längre status Den moderna svenska barnteatern växte fram i ett samhälle där kulturens värde slagits fast i Kulturutredningen 1974. I förskolor och skolor gavs möjlighet att skapa den verkliga folkteatern, och teatermakarna skyndade till. Barn var ett ord med positiv laddning – och barnkultur hade utrymme i mediernas bevakning. Idag talar politiker gärna om vikten av att prioritera barn och unga, men vad döljer sig bakom honnörsorden? Vad hände med barnens och barnkulturens status? Lis Hellström Sveningson har 40 års erfarenhet av Göteborgs teaterliv, främst som kritiker och kulturskribent, men även genom publikarbete samt undervisning på utbildningar vid Högskolan för Scen och Musik, Kulturverkstan och Balettakademien. Barnteaterakademin bjuder på föreläsningar, samtal och soppa. Föranmälan: Senast 20 november, till: info@barnteaterakademin.se I samarbete med Göteborgs Stad Kulturförvaltningen. 2020 blir FN:s Barnkonvention svensk lag. Detta ska belyser vi ur olika synvinklar, tillsammans med frågor om barnsyn och barnkulturens status.
  Var: Skogen, Masthuggsterrassen 3 (granne med Masthuggsteatern)
  26-29 NOV
  Uppmärksamma våldet mot flickor och kvinnor - föreläsningar och filmvisningar under Orange Week
  25 november är det Orange Day - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. För att sätta extra ljus på frågan om våld anordnar Dialoga kompetenshöjande aktiviteter hela vecka 48, Orange Week,  i anslutning till FN-dagen. Tisdag till fredag erbjuder Dialoga en blandning av tvåtimmarsföreläsningar och filmvisningar med samtal inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Aktiviteterna är kostnadsfria och riktar sig till medarbetare i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner. Välkommen! Läs hela programmet och anmäl dig till ett eller flera tillfällen här>>> Aktiviteter vecka 48 Tisdag 26 november Föreläsning - Barnuppfostran i hedersmiljöer Föreläsning - Barns situation i en våldsam hemmiljö Onsdag 27 november Föreläsning - Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning Filmvisning och gruppdiskussion - Fadime Torsdag 28 november Föreläsning - Mödrarnas roll som offer och förövare i enhedersmiljö Filmvisning och gruppdiskussion - My life my lesson Fredag 29 november Föreläsning - Att separera från en aggressiv partner   Vill du skriva ut programmet hittar du det här>>> Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. På Dialogas hemsidor www.valdinararelationer.se/dialoga och www.socialutveckling.goteborg.se/dialoga hittar du bland annat information om utbildningar och konferenser. Dialoga har också en Facebooksida, www.facebook.com/valdinararelationer.se där det finns information och tips, till exempel om film och litteratur inom ämnet.
  Var: Dialoga, Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad
  28 NOV
  Torghandel Digitalt lärande åk 7-9
  Välkommen till Torghandel Digitalt lärande!  Nedan ser du ett utdrag ur eftermiddagens program. Under Tema Torghandel presenteras det fullständiga programmet allteftersom det blir klart.   Språkutvecklande arbetssätt med digitala verktyg Jesica Ahlström heter jag och jag undervisar i svenska, engelska och tyska på Utmarksskolan i Kortedala. Jag arbetar i en googlemiljö och ser digitala verktyg i undervisningen som en naturlig del av det vi gör. Med mina elever gör jag gärna längre projekt där de själva får vara kreativa och vara med att forma vad resultatet ska bli. Jag kommer att berätta om ett projekt som jag gjorde tillsammans med åk 7 i tyska våren 2019. Vi arbetade med temat “Das Haus” där eleverna först klippte och klistrade ihop sina egna rum och sedan filmade när de beskrev både rummen och de som bodde där. För att öva på orden och prepositioner använde vi olika webbappar som är gratis och kunde där göra både memory, ordföljd och lucktext. Resultatet blev en kort film där var och en fick komma till tals utan att behöva visa sina ansikten. Föreläsningen innehåller exempel på hur jag arbetar språkutvecklande i språkundervisningen med hjälp av kreativitet och digitala verktyg men arbetssättet kan förstås användas i alla ämnen.  Medtag gärna dator.   Digitala verktyg i det formativa arbetet  Frida Hellgren Kesti heter jag och jag är NO-lärare på Sjumilaskolan i Biskopsgården. Jag kommer att visa hur jag använder digitala verktyg för att arbeta mer stöttande i klassrummet.Det kommer att handla om flera delar av det formativa arbetet. Hur tydliggör jag för eleverna vad de ska lära sig? Hur gör jag lärandet tillgängligt för alla? Hur samlar jag information om elevernas lärande? Hur kan jag återkoppla på ett bra sätt till eleverna?   Digital vardag Vi som kommer att presentera vår digitala vardag är Carina Larsson lärare i SO och Maria Westman lärare på Montessoriskolan Elyseum.   Studi i undervisningen Vi som kommer att berätta hur vi använder Studi i undervisningen är Malin Edin förstelärare i NO och Pernilla Jonsson Specialpedagog 4-9 på Bergums skola samt Mats Spjuth förstelärare i SO på Brunnsboskolan.   Kort om Studi och Språkprojektet Studi startade 2013 som ett läromedel på svenska och engelska. I samband med de stora flyktingströmmarna 2015  startade Språkprojektet och man började göra animerade ämnesfilmer på fler språk, med stöd från Vinnova. De kommuner som är med bidrar till utvecklingen av och forskningen på Studi och får tillgång till det flerspråkiga läromedlet samtidigt som det utvecklas. Grundskoleförvaltningen har skrivit ett treårigt avtal med Språkprojektet som ger elever och lärare i årskurs 4–9 samt gymnasiet tillgång till Studi till och med år 2021. Alla elever har inloggning via Hjärntorget och kan använda Studi var och när de vill. Filmerna finns för närvarande med tal och undertext på svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinja och dari. Produktionen av filmer på thailändska, spanska, tyska, finska och franska är igång och publiceras allt eftersom de blir klara. I ämnena fysik och matematik finns också filmer med möjlighet att välja teckenspråk.  
  Var: Konferensen på Center för Skolutveckling
  december 2019(14)
  10 MAJ - 31 DEC
  Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering
  Föreläsningarna och workshopen utgår från det nyligen uppdaterade stödmaterialet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet, som är framtaget av MUCF tillsammans med RFSL Ungdom. Utbildningarna genomförs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer. Kostnad och lokal Utbildningarna är gratis. Medverkande skola eller kommun står för lokal, lunch och fika. Målgrupp Skolpersonal inom grundskolans år 7-9 och gymnasiet. Syfte Det övergripande syftet är att verksamma inom skolan ska få ökad kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor och verktyg för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Moment 1: Halvdagsföreläsning för skolpersonal, 3 timmar All personal som möter elever i årskurs 7-9 och gymnasiet på en eller flera skolenheter deltar. Innehåll: Genomgång av grundläggande begrepp Unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor Hälsofrämjande och identitetsstärkande faktorer Normkritik och hbtq-perspektiv i skolans undervisning Praktiskt likabehandlingsarbete med fokus på sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Moment 2: Workshop om hbtq-perspektiv i skolan, 2,5 timmar Workshop med en grupp nyckelpersoner per skola, exempelvis en likabehandlingsgrupp eller motsvarande. Deltagarna bör representera olika delar av skolans verksamhet, inklusive skolans ledning. Workshopen kan med fördel samordnas tillsammans med grupper från andra skolor inom samma kommun. Total gruppstorlek är maximalt 25 personer. Deltagare i workshopen ska ha deltagit i halvdagsföreläsningen. Innehåll: Stöd i kartläggning och analys av skolans fysiska och psykosociala miljö och undervisning ur ett hbtq-perspektiv Hjälp med att identifiera relevanta åtgärder för ett förstärkt hbtq-perspektiv i skolans undervisning och likabehandlingsarbete. Uppföljning Cirka ett halvår efter genomförd föreläsning och workshop har vi ett uppföljningssamtal med en representant från respektive skola. Samtalet tar cirka 30 minuter. Syftet med uppföljningen är att ge möjlighet till rådgivning kring skolans arbete med hbtq-frågor och att inventera eventuella behov av ytterligare insatser under kommande år. Material Alla deltagare får ett exemplar av vårt material Öppna skolan! Om hbtq-normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet (2019). Intresseanmälan Vi tar emot intresseanmälningar löpande i mån av resurser. Vid ett stort antal intresseanmälningar görs ett urval av skolor som medverkar.
  Var: Medverkande skola/kommun
  19 SEP - 17 DEC
  Lyssnarklubben
  Lyssnarklubben för dig 10–12 år Vi träffas och pratar om det vi har läst, och Bibblan bjuder på fika. En häftig sak är att klubben möts på fyra bibliotek samtidigt. Välj vilket bibliotek du vill gå på: Frölunda bibliotek Linnéstadens bibliotek Älvstrandens bibliotek Världslitteraturhuset Anmäl dig senast 19 september till sara.appelqvist@kultur.goteborg.se Vi startar med ett gemensamt kalas på Stadsbiblioteket den 24/9 kl 18–19.30. Då drar vi igång klubben och alla som är med får göra en egen pin! Sedan ses vi 15/10, 5/11, 26/11 och 17/12 kl 15–16.30 på det bibliotek som du har valt.   Föreläsning för dig med barn i Lyssnarklubben för vuxna På fyra bibliotek i Göteborg startar i hösten klubb för barn som lyssnar på talböcker. Vid fem tillfällen träffas vi och pratar om det vi har läst, och biblioteket bjuder på fika. Om ditt barn har ett läshinder, men inget konto till talboks appen Legimus, kontakta närmaste bibliotek så hjälper vi er. Lyssnarklubben dras igång med ett kalas den 24/9 kl 18–19.30 på Stadsbiblioteket. Samma tid erbjuds du som anhörig en inspirerande föreläsning om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter hos barn. Föreläsningen handlar om hur du kan hjälpa och stödja ditt barn samt utveckla samarbetet med skolan. Föreläsare är specialpedagog och tal- och språkpedagog Helena Jacobsson som själv är förälder till barn med dyslexi.   Anmäl dig till föreläsningen senast 19/9 till: sara.appelqvist@kultur.goteborg.se Datum och tid: 24/9 kl 18–19.30 Plats: Stadsbiblioteket Göteborg
  3 DEC
  Att åldras med hiv
  Cirka hälften av de som lever med hiv i Sverige idag är över 50 år och kommer att behöva omsorg. Hur ser kunskapen och beredskapen ut inom vården och hemtjänsten? Hur kan de friska åren bli fler? Bland dem som lever med hiv finns en oro när det gäller bemötandet, det medicinska omhändertagandet och risken förföljdsjukdomar. Alla har rätt till en jämlik vård, oavsett diagnos eller hemkommun och uppdaterad kunskap är en avgörande faktor för gott bemötande. Välkommen till en halvdagsutbildning om hiv och åldrande med infektionsläkare Aylin Yilmaz och Hiv-Sveriges Äldreprojekt. • Du får fakta om hiv idag, smittsamhet och behandling. • Kunskap om indikatorsjukdomar för ökad testning. • Mer info om att åldras med hiv samt att tänka på för ett gott bemötande. Målgrupp: Du som arbetar med äldre Föreläsare: Anna Malm Christensen, Anna Andersson och Aylin Yilmaz. Anna och Anna kommer från Hiv-Sverige. Äldreprojektet finansieras av Arvsfonden och arbetar för ökad livskvalitet för äldre personer som lever med hiv i Sverige. Aylin Yilmaz arbetar som infektionsläkare med hivfokus på Sahlgrenska. Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter. Varför? 2019 började Göteborgs stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever. Föreläsningen är kostnadsfri.
  Var: Lokal Vinga
  3 DEC
  Vilan i förskolan 1910-2013: Visuella material och visuell metodologi
  Vilan i förskolan 1910-2013: Visuella material och visuell metodologi SOFIA GRUNDITZ, STOCKHOLMS UNIVERSITET Min föreläsning kommer att utgå från min avhandling om vilan i förskolan. Därmed kommer den dels att handla om själva aktiviteten vilan och dels om visuell metodologi när filmer och foton används som källor för att studera förskolevardagen. Jag kommer att tala om mina två sammanlänkade studier som avhandlingen består av. Det är en nutida videoetnografisk studie från vardagen på en småbarnsavdelning och en historisk arkivetnografiskstudie om förskolevilan. Min föreläsning kommer också att handla om hur bilder av en aktivitet som vilan går att använda för att undersöka hur dagens förskola förhåller sig till sina olika historiska föregångare och hur de jämförande visuella analyserna av empiriskt material som visualiserar miljöer, material, och social interaktion i förskola i samband med vilan gör det möjligt att undersöka vilka återkommande mönster som finns i den sociala interaktionen och i designen av förskolemiljöer. Tack vare forskningsdesign med sammanlänkade studier blev det möjligt att få ökad kunskap dels om vilan och dels om att förskolan kan förstås som en språkberoende institution. I föreläsningen kommer jag att visa historiska originalfoton och filmer samt tala kring hur att teckna både är en metod för att analysera och för etiska ställningstaganden när jag använder fotografiska bilder av barn empiriskt material i avhandlingen.
  Var: Sal BE 014, Pedagogen, B-huset
  6 DEC
  FLYKTEN – en upplevelse i två akter på Konserthuset 6 december​ ​
  Boka in en spännande och kostnadsfri föreställning kring ämnet rasism i skolan Nu kan du som har elever i årskurs 9 anmäla klassen till den normkritiska föreställningen ”Flykten” den 6 december på Göteborgs Konserthus för att öka medvetenheten mot rasism och synliggöra problematiken i skolan. Houman Sebghati och bandet Dom fantastiska få ger en tankeväckande föreställning. Morgonen startar med en interaktiv hiphopkonsert som mynnar ut i en monolog om tabu och acceptans.​ Föreställningen vänder sig till elever i årskurs 9 och skolpersonal. Målet med föreställningen är att upplysa och utbilda de medverkande så att de kan arbeta för en mer likvärdig skola. Dagen är uppdelad i två delar. Första delen är en Hiphop föreställning mellan klockan 10–12 för elever i årskurs 9 och skolpersonal. Eftermiddagen fortsätter klockan 13–15 för skolpersonal som erbjuder både föreläsning och pedagogiskt material till lärare och skolledare för fortsatt fördjupat arbete på skolorna. Grundskoleförvaltningen med samarbete med Göteborgs Konserthus, Göteborgs kulturförvaltning och Kultur i Väst håller ihop och finansierar dagen. Mer information och anmälan finns på denna länken: https://www.gso.se/program/konserter/flykten/2019-12-06-10:00/ ​Se inslag från bl a. SVT Nyheter nedan ​https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/handbok-for-larare-ska-ge-kunskap-om-strukturell-rasism SE MUSIKVIDEON TILL DEN VACKRA FLYKTEN https://www.youtube.com/watch?v=x8VmGGCy7hI    
  Var: Göteborgs konserthus
  6 DEC
  Hjälp med ansökan till EU:s utbildningsprogram Erasmus+?
  Under mötet kommer du att få chans att dela med dig och diskutera din ansökan och projektidé med internationella samordnare från förvaltningarna och kollegor som planerar att söka. Vi bjuder samtidigt in till ett uppföljande möte den 7 februari kl 13:30-16:00 även denna gång på Gamlestads torg (för er som skriver ansökan inom samarbetsprojekt - KA2). Under våren 2020  planerar vi att bjuda in till en bredare informationsinsats kring sökbara fonder och program inom utbildningsområdet. Så misströsta inte om du känner dig nyfiken men inte riktigt kommit igång med ditt internationella arbete. Det kommer tillfällen även för dig/er! Vad är Erasmus+? Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger dig och din skola möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i andra europeiska länder. Inom Erasmus + kan skolor, från förskola till gymnasieskola, söka bidrag för samarbetsprojekt, erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling för att att höja kvaliteten i undervisningen. Två former av skolprojekt Mobilitet: jobbskuggning, kompetensutveckling, fortbildning, erfarenhetsutbyten. Projektsamarbete: strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, och/eller med andra organisationer.   Anmälan senast 22 november till: marie.3.svensson@grundskola.goteborg.se eller karin.heimdahl@ubf.goteborg.se
  Var: Grundskoleförvaltningen
  januari 2020(6)
  10 MAJ - 31 DEC
  Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering
  Föreläsningarna och workshopen utgår från det nyligen uppdaterade stödmaterialet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet, som är framtaget av MUCF tillsammans med RFSL Ungdom. Utbildningarna genomförs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer. Kostnad och lokal Utbildningarna är gratis. Medverkande skola eller kommun står för lokal, lunch och fika. Målgrupp Skolpersonal inom grundskolans år 7-9 och gymnasiet. Syfte Det övergripande syftet är att verksamma inom skolan ska få ökad kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor och verktyg för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Moment 1: Halvdagsföreläsning för skolpersonal, 3 timmar All personal som möter elever i årskurs 7-9 och gymnasiet på en eller flera skolenheter deltar. Innehåll: Genomgång av grundläggande begrepp Unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor Hälsofrämjande och identitetsstärkande faktorer Normkritik och hbtq-perspektiv i skolans undervisning Praktiskt likabehandlingsarbete med fokus på sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Moment 2: Workshop om hbtq-perspektiv i skolan, 2,5 timmar Workshop med en grupp nyckelpersoner per skola, exempelvis en likabehandlingsgrupp eller motsvarande. Deltagarna bör representera olika delar av skolans verksamhet, inklusive skolans ledning. Workshopen kan med fördel samordnas tillsammans med grupper från andra skolor inom samma kommun. Total gruppstorlek är maximalt 25 personer. Deltagare i workshopen ska ha deltagit i halvdagsföreläsningen. Innehåll: Stöd i kartläggning och analys av skolans fysiska och psykosociala miljö och undervisning ur ett hbtq-perspektiv Hjälp med att identifiera relevanta åtgärder för ett förstärkt hbtq-perspektiv i skolans undervisning och likabehandlingsarbete. Uppföljning Cirka ett halvår efter genomförd föreläsning och workshop har vi ett uppföljningssamtal med en representant från respektive skola. Samtalet tar cirka 30 minuter. Syftet med uppföljningen är att ge möjlighet till rådgivning kring skolans arbete med hbtq-frågor och att inventera eventuella behov av ytterligare insatser under kommande år. Material Alla deltagare får ett exemplar av vårt material Öppna skolan! Om hbtq-normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet (2019). Intresseanmälan Vi tar emot intresseanmälningar löpande i mån av resurser. Vid ett stort antal intresseanmälningar görs ett urval av skolor som medverkar.
  Var: Medverkande skola/kommun
  Visa fler
  illus_dela kunskap Created with Sketch.

  Tillsammans blir vi bättre

  Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

  Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

  Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.