illus kategori kalender Created with Sketch.

Kalender - vad händer

Laddar Evenemang
Hitta Evenemang

Event Views Navigation

Hitta Evenemang
Evenemang Från
Fritext
Visa som
 • Lista
 • Månad

Filtrera innehållet

Välj vad du vill se

Filtrera på

Rensa alla filterval

close small Created with Sketch.

  Verksamhet

  Ämne

  Tema

  Dölj

  Kommande events

  oktober 2020(13)
  1 SEP - 31 MAJ
  Framtidsambassadörer
  Framtidsambassadörer är ett långsiktigt samverkansprojekt mellan Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum. Vi använder visualisering, problembaserat arbetssätt och flera lärmiljöer för att stärka lärandet – och hitta lösningar för en hållbar värld. Innehållet utgår från de globala målen kopplat till ämnena naturvetenskap och teknik. Information/material för lärare: https://sites.google.com/universeum.se/framtidsambassadorer Film om Framtidsambassadörer: https://youtu.be/CouFVQnmAH0 Koncept läsåret 2020/2021 Årskurs 2 Höstterminen 2020, Biologisk mångfald 1 september till 13 oktober Vårterminen 2021, Hållbar konsumtion Årskurs 5 Vårterminen 2021, Det hållbara samhället Årskurs 8 Höstterminen 2020, Vår unika planet 8 september till 20 oktober Vårterminen 2021, Hållbar hälsa Varje koncept pågår under drygt två månader och innehåller lärarfortbildning, två tillfällen för hela klassen på Universeum, en digital framtidsambassadörsdag samt en avslutande utvärdering. Däremellan sker arbete i klassrummet med processtöd från pedagoger från Universeum eller grundskoleförvaltningen. Under tiden har klassen dessutom fria besök på Universeum. Under lärarfortbildningen ges en konkret uppgift med relativt hög frihetsgrad så att läraren har möjlighet att anpassa uppgiften till just sin klass. Varje deltagande lärare har möjlighet att ta med valfri kollega till lärarfortbildningen. Framtidsambassadörer utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Lärarens deltagande i utvärderingen är avgörande för att projektet och koncepten ska bli ännu bättre. På vilka sätt bidrar Framtidsambassadörer till att utveckla kvalitén i undervisningen? Koncepten har en tydlig koppling till kursplanerna i naturvetenskap, teknik samt hållbar utveckling i enlighet med skolans läroplan. Koncepten bidrar till att stärka lärares och elevers kompetens i de globala målen. Som framtidsambassadörer delar eleverna i första hand sin kunskap på den egna skolan, men också till andra skolor under den digitala framtidsambassadörsdagen. Deltagande klasser erbjuds att berätta om sin story, vad de har lärt sig och vilka tankar de har kring konceptet de arbetat med. Intresseanmälan Maila intresseanmälan, skola åk klass lärare, till Katarina Breidning senast 15/6 2020 katarina.breidning@grundskola.goteborg.se Obs! Intresseanmälan avser kommunala grundskolor i Göteborgs stad. Kontaktpersoner Katarina Breidning, Grundskoleförvaltningen: katarina.breidning@grundskola.goteborg.se Sofia Knüppel, Universeum: sofia.knuppel@universeum.se Länk till webbplatsen https://sites.google.com/universeum.se/framtidsambassadorer/  
  27 OKT
  Ämnets dag 2020
  Dagen är ett tillfälle för ämnesfördjupande fortbildning som institutioner vid Göteborgs universitet erbjuder verksamma lärare i grund- och gymnasieskolan. Ämnets dag är mycket uppskattat och erbjuder ett tillfälle till såväl efterfrågad ämnesfortbildning som kontaktytor mellan universitet och verksamma lärare. På grund av Covid-19 kommer årets fortbildningsdag att ske digitalt i alla ämnen med undantag för Hem- och konsumentkunskap och Geografi (begränsat antal deltagare i båda ämnen). I nuläget vet vi att vissa ämnen tyvärr tvingas ställa in årets program. Det gäller: Historia, Samhällskunskap/Sociologi/Psykologi/, Företagsekonomi/Juridik, Teknik, Dans/Musik/Teater. Följande ämnen kommer att medverka Bild & Slöjd, kl 13.00-16.00 - Program >>  Anmälan >> Biologi & Naturkunskap, kl 13.00-16.00 - Program >>  Anmälan >> Engelska/svenska i naturvetenskapliga ämnen (Chalmers), kl 9.00-12.00  – Program>>  Anmälan>> Filosofi, kl 13.00-16.30  – Program >>  Anmälan >> Fysik, kl 13.00-16.30  – Program >>  Anmälan >> Geografi, (max 30 deltagare) kl 9.00-15.30  – Program >>  Anmälan >> Hem- och konsumentkunskap (max 20 deltagare/pass), kl 9.00-11.45 eller 13.00-16.00  –  Program>>  Anmälan >> Idrott & hälsa, kl 9.00-12.00  – Program >>  Anmälan >> Kemi & Naturkunskap, kl 9.00-12.00  – Program >>  Anmälan >> Matematik, kl 8.30-12.00  – Program >>  Anmälan >> Moderna språk (engelska, franska, latin, spanska, tyska), kl 13.00-17.00  –  Program>>  Anmälan >> Religion, kl 9.00-15.00  – Program >>  Anmälan >> Svenska, kl 13.00-16.00  – Program >>  Anmälan >> Svenska som andraspråk, kl 9.00-12.00  – Program >>  Anmälan >>
  27-28 OKT
  TCRWP: Undervisning och ledarskap
  Under drygt 10 år har CFS samarbetat med Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP, vid Columbiauniversitetet i New York kring språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Under ledning av professor Lucy Calkins har TCRWP lång erfarenhet av att stödja verksamma lärare i att organisera för undervisning. Målet är att eleverna ska bli aktiva och skickliga läsare och skribenter som vågar och kan göra sina röster hörda i ett demokratiskt samhälle. Vägen dit går via att stärka lärares ledarskap och organisation i klassrummet, ett starkt fokus på elevens personliga möte med texter och en hög tilltro till elevers förmåga. Utbildningen genomförs digitalt. Länk till mötet skickas ut före kursens start. De två dagarna innehåller både föreläsningar i helgrupp samt tid för uppgifter i mindre grupper. Därför ser vi gärna att ett helt arbetslag deltar. Varje grupp får i möjligaste mån stöd av sin lokala språk-, läs- och skrivutvecklare. Medverkande Amanda Hartman, biträdande direktör på TCRWP, är medförfattare till flera böcker om läs- och skriv- utveckling och föreläser över hela världen. Lisa Molin är lektor vid Center för skolutveckling och har följt Teachers College under flera år. Hennes forskning rör digitaliseringens påverkan på skolans läs- och skrivundervisning. Anna Månsson Nylund, är en av pristagarna av Svenska Akademiens svensklärarpris, förstelärare på Landamäreskolan och språk-, läs- och skrivutvecklare i grundskoleförvaltningens område 5 i Göteborg. Inbjudan (PDF) OBS! För medarbetare i kommuner eller friskolor utanför Göteborgs Stad öppnar anmälan 1 september.
  Var: Digital utbildning
  Sista anmälningsdag: 19/10
  november 2020(11)
  1 SEP - 31 MAJ
  Framtidsambassadörer
  Framtidsambassadörer är ett långsiktigt samverkansprojekt mellan Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum. Vi använder visualisering, problembaserat arbetssätt och flera lärmiljöer för att stärka lärandet – och hitta lösningar för en hållbar värld. Innehållet utgår från de globala målen kopplat till ämnena naturvetenskap och teknik. Information/material för lärare: https://sites.google.com/universeum.se/framtidsambassadorer Film om Framtidsambassadörer: https://youtu.be/CouFVQnmAH0 Koncept läsåret 2020/2021 Årskurs 2 Höstterminen 2020, Biologisk mångfald 1 september till 13 oktober Vårterminen 2021, Hållbar konsumtion Årskurs 5 Vårterminen 2021, Det hållbara samhället Årskurs 8 Höstterminen 2020, Vår unika planet 8 september till 20 oktober Vårterminen 2021, Hållbar hälsa Varje koncept pågår under drygt två månader och innehåller lärarfortbildning, två tillfällen för hela klassen på Universeum, en digital framtidsambassadörsdag samt en avslutande utvärdering. Däremellan sker arbete i klassrummet med processtöd från pedagoger från Universeum eller grundskoleförvaltningen. Under tiden har klassen dessutom fria besök på Universeum. Under lärarfortbildningen ges en konkret uppgift med relativt hög frihetsgrad så att läraren har möjlighet att anpassa uppgiften till just sin klass. Varje deltagande lärare har möjlighet att ta med valfri kollega till lärarfortbildningen. Framtidsambassadörer utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Lärarens deltagande i utvärderingen är avgörande för att projektet och koncepten ska bli ännu bättre. På vilka sätt bidrar Framtidsambassadörer till att utveckla kvalitén i undervisningen? Koncepten har en tydlig koppling till kursplanerna i naturvetenskap, teknik samt hållbar utveckling i enlighet med skolans läroplan. Koncepten bidrar till att stärka lärares och elevers kompetens i de globala målen. Som framtidsambassadörer delar eleverna i första hand sin kunskap på den egna skolan, men också till andra skolor under den digitala framtidsambassadörsdagen. Deltagande klasser erbjuds att berätta om sin story, vad de har lärt sig och vilka tankar de har kring konceptet de arbetat med. Intresseanmälan Maila intresseanmälan, skola åk klass lärare, till Katarina Breidning senast 15/6 2020 katarina.breidning@grundskola.goteborg.se Obs! Intresseanmälan avser kommunala grundskolor i Göteborgs stad. Kontaktpersoner Katarina Breidning, Grundskoleförvaltningen: katarina.breidning@grundskola.goteborg.se Sofia Knüppel, Universeum: sofia.knuppel@universeum.se Länk till webbplatsen https://sites.google.com/universeum.se/framtidsambassadorer/  
  24 NOV
  Att prata med barn om svåra saker: Vad behöver vuxna tänka på?
  Fortbildningen och utdelningen av boken Historien om Bodri är ett led i stadens arbete mot antisemitism samt arbete med barnkonventionen. Arbetet sker i samverkan mellan Levande Historia i Göteborg, stadsledningskontoret och grundskoleförvaltningen. Fortbildningen ges både på plats och livesänds. Det finns ett begränsat antal platser. Anmäl dig här (behöver vara inloggad) >> Program under fortbildningsdagen 14.00-14.05 Välkomna! Stadsledningskontoret och grundskoleförvaltningen hälsar välkomna och presenterar satsningen. 14.05-14.25 Uppspelning av boken med bildspel 14.25-14.55 Stina Wirsén i samtal med moderator Seroj Ghazarian Stina talar om boken ur ett konstnärligt perspektiv, om hennes erfarenheter att möta barn och samarbetet med Hédi Fried. 14.55-15.00 bensträckare 15.00-15.30 Att prata med barn om svåra frågor. Hanna Weyler Müller, psykolog på Rädda Barnen, talar om hur vi kan samtala med barn om svåra frågor. 15.30-16.00 Gemensamt samtal Gemensamt samtal med moderator och möjlighet för publik på plats att ställa frågor. Mer information om boken Historien om Bodri Hédi Fried överlevde Förintelsen och i över trettio år har hon rest runt i svenska skolor och berättat om sinaerfarenheter. I boken Historien om Bodri vänder hon sig till de yngre barnen. Historien om Bodri handlar om Hédi Freids egna upplevelser av Förintelsen. Det är en berättelse om grymhet och sorg men också om kraft och om hopp, skildrat genom kärleken till hunden Bodri. Boken är ett samarbete med illustratören Stina Wirsén. Läs mer här (pdf) >>
  Var: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan, lokal Boheme
  december 2020(7)
  1 SEP - 31 MAJ
  Framtidsambassadörer
  Framtidsambassadörer är ett långsiktigt samverkansprojekt mellan Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum. Vi använder visualisering, problembaserat arbetssätt och flera lärmiljöer för att stärka lärandet – och hitta lösningar för en hållbar värld. Innehållet utgår från de globala målen kopplat till ämnena naturvetenskap och teknik. Information/material för lärare: https://sites.google.com/universeum.se/framtidsambassadorer Film om Framtidsambassadörer: https://youtu.be/CouFVQnmAH0 Koncept läsåret 2020/2021 Årskurs 2 Höstterminen 2020, Biologisk mångfald 1 september till 13 oktober Vårterminen 2021, Hållbar konsumtion Årskurs 5 Vårterminen 2021, Det hållbara samhället Årskurs 8 Höstterminen 2020, Vår unika planet 8 september till 20 oktober Vårterminen 2021, Hållbar hälsa Varje koncept pågår under drygt två månader och innehåller lärarfortbildning, två tillfällen för hela klassen på Universeum, en digital framtidsambassadörsdag samt en avslutande utvärdering. Däremellan sker arbete i klassrummet med processtöd från pedagoger från Universeum eller grundskoleförvaltningen. Under tiden har klassen dessutom fria besök på Universeum. Under lärarfortbildningen ges en konkret uppgift med relativt hög frihetsgrad så att läraren har möjlighet att anpassa uppgiften till just sin klass. Varje deltagande lärare har möjlighet att ta med valfri kollega till lärarfortbildningen. Framtidsambassadörer utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Lärarens deltagande i utvärderingen är avgörande för att projektet och koncepten ska bli ännu bättre. På vilka sätt bidrar Framtidsambassadörer till att utveckla kvalitén i undervisningen? Koncepten har en tydlig koppling till kursplanerna i naturvetenskap, teknik samt hållbar utveckling i enlighet med skolans läroplan. Koncepten bidrar till att stärka lärares och elevers kompetens i de globala målen. Som framtidsambassadörer delar eleverna i första hand sin kunskap på den egna skolan, men också till andra skolor under den digitala framtidsambassadörsdagen. Deltagande klasser erbjuds att berätta om sin story, vad de har lärt sig och vilka tankar de har kring konceptet de arbetat med. Intresseanmälan Maila intresseanmälan, skola åk klass lärare, till Katarina Breidning senast 15/6 2020 katarina.breidning@grundskola.goteborg.se Obs! Intresseanmälan avser kommunala grundskolor i Göteborgs stad. Kontaktpersoner Katarina Breidning, Grundskoleförvaltningen: katarina.breidning@grundskola.goteborg.se Sofia Knüppel, Universeum: sofia.knuppel@universeum.se Länk till webbplatsen https://sites.google.com/universeum.se/framtidsambassadorer/  
  Visa fler
  illus_dela kunskap Created with Sketch.

  Tillsammans blir vi bättre

  Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

  Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

  Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.