illus kategori kalender Created with Sketch.

Kalender - vad händer

Laddar Evenemang
Hitta Evenemang

Event Views Navigation

Hitta Evenemang
Evenemang Från
Fritext
Visa som
 • Lista
 • Månad

Välj vad du vill se

Välj vad du vill se

Kommande events

februari 2019(23)
5 FEB - 21 MAJ
Basutbildning om våld i nära relation - vårterminen 2019
I Göteborgs Stads förskolor och skolor ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Social resursförvaltning erbjuder kostnadsfria basutbildningar för att höja kunskapsnivån. Nu kan du anmäla dig till vårens utbildningar. Syftet med basutbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Vid kurstillfällena, som omfattar en och en halv dag, varvas föreläsningar med diskussioner.

Utbildningens innehåll

 • Vad är våld
 • Utövande av våld
 • Utsatthet för våld
 • Fråga om våld
 • Barns utsatthet för våld
 • Att arbeta mot våld

Tider och anmälan

Under våren 2019 ges utbildningen vid sex tillfällen. Utbildningen är kostnadsfri, men kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig. Anmäl dig via länkarna nedan. Målgrupp: Du som arbetar i Göteborgs Stad eller Dialogas avtalskommuner.
Tillfälle 1 – Anmälan>>> Datum: 5 februari kl 9-16 och 12 februari kl 9-12 Tillfälle 2 – Anmälan>>> Datum: 7 februari kl 9-16 och 21 februari kl 9-12 Tillfälle 3 – Anmälan>>> Datum: 26 februari kl 9-16 och 5 mars kl 9-12 Tillfälle 4 – Anmälan>>> Datum: 7 mars kl 9-16 samt 14 mars och kl 9-12 Tillfälle 5 – Anmälan>>> Datum: 28 mars kl 9-16 och 11 april kl 9-12 Tillfälle 6 – Anmälan>>> Datum: 14 maj kl 9-16 och 21 maj kl 9-12 Kontakt på Dialoga: lina.dimming@socialresurs.goteborg.se Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. På Dialogas hemsidor www.valdinararelationer.se/dialoga och www.socialutveckling.goteborg.se/dialoga hittar du bland annat information om utbildningar och konferenser. Dialoga har också en Facebooksida, www.facebook.com/valdinararelationer.se där det finns information och tips, till exempel om film och litteratur inom ämnet.
Var:
8 FEB - 28 MAJ
Basutbildning om hedersrelaterat våld - vårterminen 2019

Från och med våren 2019 anordnar Social resursförvaltning en helt nyframtagen basutbildning om hedersrelaterat våld.  Den kartläggning av hedersrelaterat våld i Göteborgs Stad som presenterades i början av november visar att barn och unga i första hand vill vända sig till vuxna i skolan - lärare, kurator eller skolsköterska – för stöd och hjälp. Du som arbetar inom skolan är mycket viktig för Göteborgs Stads gemensamma arbete mot hedersrelaterat våld.

Monica Helander och Soleyman Ghasemiani är utvecklingsledare på Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. De har under hösten arbetat fram en utbildning om hedsrelaterat våld för medarbetare och chefer i Göteborgs Stad.

Det är en basutbildning som ska höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. -Vi måste våga prata om heder om vi ska kunna uppmärksamma och förebygga hedersrelaterat våld, säger Monica Helander. Människor har rätt att utvecklas till fria och ansvarsfulla individer, för att vi ska få en värld där jämställdhet och ett liv fritt från våld är en rättighet.

Dialoga ska också på förfrågan anordna uppdragsutbildningar inom hedersrelaterat våld. Dessa utbildningar utgår från uppdragsgivarens behov och önskemål.

Under basutbildningen, som omfattar två heldagar, varvas föreläsningar med diskussioner.

Innehåll basutbildning hedersrelaterat våld

 • Grunder hedersrelaterat våld; historik, kyskhet, könsstympning, barn-tvångsäktenskap, kontroll, offer/förövare.
 • Uppmärksamma/varningssignaler
 • Trauma
 • Perspektiv/förklaringar
 • Orosanmälan
 • Konsultation
 • Riskbedömning/skyddsbedömning
 • Insatser
 • Samverkan/Förebyggande

Anmälan

Under våren 2019 ges utbildningen vid fyra tillfällen. Utbildningen är kostnadsfri, men kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig. Anmäl dig via länkarna nedan.

Målgrupp: Du som arbetar i Göteborgs Stad eller Dialogas avtalskommuner.

Tillfälle 1 – Anmälan>>> Datum: 8 februari kl 9-16.30 och 14 februari kl 9-16.30.

Tillfälle 2 – Anmälan>>> Datum: 21 mars kl 9-16.30 och 26 mars kl 9-16.30.

Tillfälle 3 – Anmälan>>> Datum: 30 april mars kl 9-16.30 och 10 maj kl 9-16.30.

Tillfälle 4 – Anmälan>>> Datum: 23 maj kl 9-16.30 och 28 maj kl 9-16.30.

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. På Dialogas hemsidor http://www.valdinararelationer.se/dialoga och http://www.socialutveckling.goteborg.se/dialoga hittar du bland annat information om utbildningar och konferenser. Dialoga har också en Facebooksida, http://www.facebook.com/valdinararelationer.se där det finns information och tips, till exempel om film och litteratur inom ämnet.

Var:
9-28 FEB
Utforska digital teknik i the Hub (Universeum)
Premiären av The Hub är startskottet för Universeums satsning på digital teknik och innovationskraft. The Hub erbjuder flera olika ingångar till den digitala världen: Sensorteknik, big data, Internet of Things, VR och AI. Innehållet har utvecklats tillsammans med Saab och Chalmers, som är Universeums samarbetspartners i satsningen. The Hub kommer innehålla ett tekniklabb för laborationer med till exempel sensorer och programmering, stationer där besökarna får uppleva och inspireras av ny teknik på egen hand och en loungemiljö där en kan få vara sig själv för en stund, tanka energi och ladda mobilen. – The Hub ska vara en trygg plats där du som besökare ska kunna upptäcka teknik i din egen takt, men också ge stort utrymme till nyfikenhet och kreativitet. Tanken är att människan ska vara i fokus och att vi ska få förståelse för hur vår vardag påverkas av den nya digitala tekniken, säger Christa Törn-Lindhe, projektledare på Universeum.

Teknik för alla

The Hub fylls med programaktiviteter för skolelever, lärare och allmänhetens besökare. Från premiärdagen kommer du bland annat kunna bygga ditt eget supersinne med hjälp av sensorer, programmera robotar att plocka plast och diskutera med en artificiell intelligens. Psst alla lärare! Skolprogrammet i The Hub är bokningsbart redan från den 12 december via vår onlinebokning.  

Avtal med Göteborgs Stad

Omfattning: Kostnadsfri entré och skolprogram. Gäller för årskurs 4 och 5 i kommunala skolor och friskolor samt grundsärskolans alla årskurser. Period: Läsåret 2018/2019 Avtalskod: GG714 Även en del förskolor, familjedaghem, gymnasiesärskolor med flera har avtal med Universeum. Du ser vilka
här.
Var: Universeum
20 FEB
Bilderboken - språkutveckling och magiska lässtunder
En fortbildnings- och inspirationsdag som för alla som jobbar inom förskola och bibliotek i Göteborg. För att så många som möjligt ska kunna delta, ber vi dig välja antingen förmiddags- eller eftermiddagspasset när du anmäler dig. Den 20 februari erbjuder vi även visningar av Stadsbibliotekets barnavdelning för ett begränsat antal personer. Välj mellan kl. 12.05 och 16.05 (ca 20 min). För att delta på dessa krävs en särskild anmälan till anna.hedlund@kultur.goteborg.se

Program

09.05 – 09.20 alt. 13.05 – 13.20 Göteborg - Staden där vi läser för våra barn, Läs ♥ förskola och Grundbestånd 2019 Malin Omland, projektledare för Staden där vi läser för våra barn, Anna Hedlund, projektledare för Läs♥ förskola, Anna Hansson, vik barnbibliotekskonsulent 09.20 – 10.10 alt. 13.20 – 14.10 Varsamt framvaskade högläsningsguldkorn Anita Sjövall Sigstedt och Hildur Hardardottir Barnbibliotekarier och koordinatorer i Stärkta bibliotek-projektet i Göteborg presenterar glimrande högläsningsfavoriter. 10.30 – 12.00 alt. 14.30 – 16.00 Lek och lustfyllt lärande i sagans värld Anette Eskilsson och Carina Eriksson, verksamhetsutvecklare för förskolan i Mölndals stad I Mölndal arbetar man sedan flera år tillbaka med litteraturprofilerade förskolor. Här får vi exempel på hur en saga kan användas som en impuls och igångsättare till undervisning i förskolan. Med hjälp av sagan kan vi iscensätta rum och material för att väcka nyfikenhet och intresse. Sagan ger ett lärande i en lustfylld och lekfull inramning.  

Anmälan

Dagen är kostnadsfri. Sista dag för anmälan är den 18 februari .
Här kan du anmäla dig                                                                        
Var: Göteborgs stadsbibliotek
20 FEB - 15 MAR
Sök sommarkurser i dans, musik eller teater för förskolelärare
Ansökningstiden är 20 februari t.o.m. 15 mars 2019. Sök via www.antagning.se (var noga med att välja rätt termin och lärosäte för att hitta rätt kurs). Dessa kurser ges under sommaren 2019 på Högskolan för scen och musik. Upplägg: seminarier och workshops på Artisten i Göteborg 19–20 juni samt en dag i augusti. Självstudier under juli månad. Mer information: https://hsm.gu.se/Utbildning/fristaende-kurser/fristaende-kurser Drama för lust och lärande i förskolan (5 högskolepoäng) Denna sommarkurs vänder sig till dig som vill använda drama och dramapedagogiska metoder i ditt pedagogiska arbete med förskolebarn. Kursen behandlar drama som uttrycksform, kommunikationsmedel och undervisningsmetod i förskolan. Vidare uppmärksammar kursen ledarskap i drama i föskolans verksamhet med tonvikt på utövande, reflektion och diskussion. Musik för lust och lärande i förskolan (5 högskolepoäng) Denna sommarkurs vänder sig till dig som vill använda musik och musikpedagogiska metoder i ditt pedagogiska arbete med förskolebarn. Kursen behandlar bl.a. digitala verktyg, ackompanjemang, sång och lyssnande. Dans för lust och lärande i förskolan (5 högskolepoäng) Denna sommarkurs vänder sig till dig som vill använda dans och danspedagogiska metoder i ditt pedagogiska arbete med förskolebarn. Kursen behandlar bl.a. kroppslig uttrycksförmåga, planering för dans och reflektion kring dans, bl.a. ur jämställdhetsperspektiv.
Var: Högskolan för scen och musik
mars 2019(31)
5 FEB - 21 MAJ
Basutbildning om våld i nära relation - vårterminen 2019
I Göteborgs Stads förskolor och skolor ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Social resursförvaltning erbjuder kostnadsfria basutbildningar för att höja kunskapsnivån. Nu kan du anmäla dig till vårens utbildningar. Syftet med basutbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Vid kurstillfällena, som omfattar en och en halv dag, varvas föreläsningar med diskussioner.

Utbildningens innehåll

 • Vad är våld
 • Utövande av våld
 • Utsatthet för våld
 • Fråga om våld
 • Barns utsatthet för våld
 • Att arbeta mot våld

Tider och anmälan

Under våren 2019 ges utbildningen vid sex tillfällen. Utbildningen är kostnadsfri, men kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig. Anmäl dig via länkarna nedan. Målgrupp: Du som arbetar i Göteborgs Stad eller Dialogas avtalskommuner.
Tillfälle 1 – Anmälan>>> Datum: 5 februari kl 9-16 och 12 februari kl 9-12 Tillfälle 2 – Anmälan>>> Datum: 7 februari kl 9-16 och 21 februari kl 9-12 Tillfälle 3 – Anmälan>>> Datum: 26 februari kl 9-16 och 5 mars kl 9-12 Tillfälle 4 – Anmälan>>> Datum: 7 mars kl 9-16 samt 14 mars och kl 9-12 Tillfälle 5 – Anmälan>>> Datum: 28 mars kl 9-16 och 11 april kl 9-12 Tillfälle 6 – Anmälan>>> Datum: 14 maj kl 9-16 och 21 maj kl 9-12 Kontakt på Dialoga: lina.dimming@socialresurs.goteborg.se Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. På Dialogas hemsidor www.valdinararelationer.se/dialoga och www.socialutveckling.goteborg.se/dialoga hittar du bland annat information om utbildningar och konferenser. Dialoga har också en Facebooksida, www.facebook.com/valdinararelationer.se där det finns information och tips, till exempel om film och litteratur inom ämnet.
Var:
8 FEB - 28 MAJ
Basutbildning om hedersrelaterat våld - vårterminen 2019

Från och med våren 2019 anordnar Social resursförvaltning en helt nyframtagen basutbildning om hedersrelaterat våld.  Den kartläggning av hedersrelaterat våld i Göteborgs Stad som presenterades i början av november visar att barn och unga i första hand vill vända sig till vuxna i skolan - lärare, kurator eller skolsköterska – för stöd och hjälp. Du som arbetar inom skolan är mycket viktig för Göteborgs Stads gemensamma arbete mot hedersrelaterat våld.

Monica Helander och Soleyman Ghasemiani är utvecklingsledare på Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. De har under hösten arbetat fram en utbildning om hedsrelaterat våld för medarbetare och chefer i Göteborgs Stad.

Det är en basutbildning som ska höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. -Vi måste våga prata om heder om vi ska kunna uppmärksamma och förebygga hedersrelaterat våld, säger Monica Helander. Människor har rätt att utvecklas till fria och ansvarsfulla individer, för att vi ska få en värld där jämställdhet och ett liv fritt från våld är en rättighet.

Dialoga ska också på förfrågan anordna uppdragsutbildningar inom hedersrelaterat våld. Dessa utbildningar utgår från uppdragsgivarens behov och önskemål.

Under basutbildningen, som omfattar två heldagar, varvas föreläsningar med diskussioner.

Innehåll basutbildning hedersrelaterat våld

 • Grunder hedersrelaterat våld; historik, kyskhet, könsstympning, barn-tvångsäktenskap, kontroll, offer/förövare.
 • Uppmärksamma/varningssignaler
 • Trauma
 • Perspektiv/förklaringar
 • Orosanmälan
 • Konsultation
 • Riskbedömning/skyddsbedömning
 • Insatser
 • Samverkan/Förebyggande

Anmälan

Under våren 2019 ges utbildningen vid fyra tillfällen. Utbildningen är kostnadsfri, men kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig. Anmäl dig via länkarna nedan.

Målgrupp: Du som arbetar i Göteborgs Stad eller Dialogas avtalskommuner.

Tillfälle 1 – Anmälan>>> Datum: 8 februari kl 9-16.30 och 14 februari kl 9-16.30.

Tillfälle 2 – Anmälan>>> Datum: 21 mars kl 9-16.30 och 26 mars kl 9-16.30.

Tillfälle 3 – Anmälan>>> Datum: 30 april mars kl 9-16.30 och 10 maj kl 9-16.30.

Tillfälle 4 – Anmälan>>> Datum: 23 maj kl 9-16.30 och 28 maj kl 9-16.30.

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. På Dialogas hemsidor http://www.valdinararelationer.se/dialoga och http://www.socialutveckling.goteborg.se/dialoga hittar du bland annat information om utbildningar och konferenser. Dialoga har också en Facebooksida, http://www.facebook.com/valdinararelationer.se där det finns information och tips, till exempel om film och litteratur inom ämnet.

Var:
20 FEB - 15 MAR
Sök sommarkurser i dans, musik eller teater för förskolelärare
Ansökningstiden är 20 februari t.o.m. 15 mars 2019. Sök via www.antagning.se (var noga med att välja rätt termin och lärosäte för att hitta rätt kurs). Dessa kurser ges under sommaren 2019 på Högskolan för scen och musik. Upplägg: seminarier och workshops på Artisten i Göteborg 19–20 juni samt en dag i augusti. Självstudier under juli månad. Mer information: https://hsm.gu.se/Utbildning/fristaende-kurser/fristaende-kurser Drama för lust och lärande i förskolan (5 högskolepoäng) Denna sommarkurs vänder sig till dig som vill använda drama och dramapedagogiska metoder i ditt pedagogiska arbete med förskolebarn. Kursen behandlar drama som uttrycksform, kommunikationsmedel och undervisningsmetod i förskolan. Vidare uppmärksammar kursen ledarskap i drama i föskolans verksamhet med tonvikt på utövande, reflektion och diskussion. Musik för lust och lärande i förskolan (5 högskolepoäng) Denna sommarkurs vänder sig till dig som vill använda musik och musikpedagogiska metoder i ditt pedagogiska arbete med förskolebarn. Kursen behandlar bl.a. digitala verktyg, ackompanjemang, sång och lyssnande. Dans för lust och lärande i förskolan (5 högskolepoäng) Denna sommarkurs vänder sig till dig som vill använda dans och danspedagogiska metoder i ditt pedagogiska arbete med förskolebarn. Kursen behandlar bl.a. kroppslig uttrycksförmåga, planering för dans och reflektion kring dans, bl.a. ur jämställdhetsperspektiv.
Var: Högskolan för scen och musik
21 MAR
Läsinlärning, assisterande teknik och självkänsla
Målgrupp Personal i grundskola och gymnasieskola. Program: 08.15–09.00 Registrering Kaffe och smörgås 09.00–09.15 Inledning Helena Jacobsson, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen Region Väst 09.15–10.10 Assisterande teknik för personer med läs- och skrivsvårigheter; vilka förutsättningar är nödvändiga och vad fungerar? Idor Svensson 10.20–11.05 Ny avhandling om individanpassningar. Measures that matter: facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology. Thomas Nordström Föreläsningen är på svenska. 11.10–11.55 Mående och självuppfattning hos barn och ungdomar med lässvårigheter Emma Lindeblad 11.55-13.15 Lunchrast 13.15–14.00 Insatser för att främja läsutveckling Linda Fälth 14.05-14.50 Att förebygga läs-, skriv- och matematiksvårigheter. RTI. Camilla Nilvius 14.50–15.20 Kaffe 15.20–16.20 Vilka metoder för läsinlärning fungerar bäst och hur vet vi det? Inger Fridolfsson

Om föreläsarna

Helena Jacobsson Helena Jacobsson är ordförande i Svenska Dyslexiföreningen Väst. Helena är specialpedagog och tal- och språkpedagog. Hon arbetar på en montessoriskola i Göteborg med elever från förskolan upp till år 9 med att förebygga, tidigt identifiera och åtgärda elevers olika lärande som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Idor Svensson Fritidspedagog, leg. psykolog och specialist i klinisk och pedagogisk psykologi,professor i klinisk psykologi. Idor har under 25 år arbetat med forskning kring läs- och skrivsvårigheter, framförallt med studier som har prövat olika interventioner. Thomas Nordström Doktorand i psykologi, leg. gymnasielärare med mångårig erfarenhet som lärare på gymnasiet. Emma LindebladLeg. psykolog och ph.d. i psykologi. Emma har mångårig erfarenhet av psykologisktarbete med barn- och ungdomar inom både psykiatri och skola. Emma har disputerat inom området psykisk hälsa och självuppfattningar hos barn- och ungdomar med lässvårigheter Linda Fälth Specialpedagog, docent i pedagogik. Linda är programansvarig för specialpedagog- och speciallärarutbildningarna vid Linnéuniversitetet och arbetar främst med kurser inom läs- och skrivinlärning/utveckling. Linda arbetar också som speciallärare i grundskolan. Camilla Nilvius Speciallärare i språk-, skriv- och läsutveckling. Camilla har en magisterexamen i specialpedagogik och arbetar som universitetsadjunkt på Linnéuniversitetet. Camilla har över 20 års undervisningserfarenhet från de tidiga skolåren. Inger Fridolfsson Speciallärare med magister i specialpedagogik. Inger har under många år varit verksam i forskningsprojekt kring läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet. Numera bedriver hon fortbildning inom läsinlärning parallellt med sitt arbete som speciallärare.

Deltagaravgift

1500 kr. Medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen 1000 kr. Heltidsstuderande vid universitet/högskola 500 kr. Kaffe ingår.
Var: Burgårdens konferenscenter
april 2019(23)
5 FEB - 21 MAJ
Basutbildning om våld i nära relation - vårterminen 2019
I Göteborgs Stads förskolor och skolor ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Social resursförvaltning erbjuder kostnadsfria basutbildningar för att höja kunskapsnivån. Nu kan du anmäla dig till vårens utbildningar. Syftet med basutbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Vid kurstillfällena, som omfattar en och en halv dag, varvas föreläsningar med diskussioner.

Utbildningens innehåll

 • Vad är våld
 • Utövande av våld
 • Utsatthet för våld
 • Fråga om våld
 • Barns utsatthet för våld
 • Att arbeta mot våld

Tider och anmälan

Under våren 2019 ges utbildningen vid sex tillfällen. Utbildningen är kostnadsfri, men kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig. Anmäl dig via länkarna nedan. Målgrupp: Du som arbetar i Göteborgs Stad eller Dialogas avtalskommuner.
Tillfälle 1 – Anmälan>>> Datum: 5 februari kl 9-16 och 12 februari kl 9-12 Tillfälle 2 – Anmälan>>> Datum: 7 februari kl 9-16 och 21 februari kl 9-12 Tillfälle 3 – Anmälan>>> Datum: 26 februari kl 9-16 och 5 mars kl 9-12 Tillfälle 4 – Anmälan>>> Datum: 7 mars kl 9-16 samt 14 mars och kl 9-12 Tillfälle 5 – Anmälan>>> Datum: 28 mars kl 9-16 och 11 april kl 9-12 Tillfälle 6 – Anmälan>>> Datum: 14 maj kl 9-16 och 21 maj kl 9-12 Kontakt på Dialoga: lina.dimming@socialresurs.goteborg.se Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. På Dialogas hemsidor www.valdinararelationer.se/dialoga och www.socialutveckling.goteborg.se/dialoga hittar du bland annat information om utbildningar och konferenser. Dialoga har också en Facebooksida, www.facebook.com/valdinararelationer.se där det finns information och tips, till exempel om film och litteratur inom ämnet.
Var:
8 FEB - 28 MAJ
Basutbildning om hedersrelaterat våld - vårterminen 2019

Från och med våren 2019 anordnar Social resursförvaltning en helt nyframtagen basutbildning om hedersrelaterat våld.  Den kartläggning av hedersrelaterat våld i Göteborgs Stad som presenterades i början av november visar att barn och unga i första hand vill vända sig till vuxna i skolan - lärare, kurator eller skolsköterska – för stöd och hjälp. Du som arbetar inom skolan är mycket viktig för Göteborgs Stads gemensamma arbete mot hedersrelaterat våld.

Monica Helander och Soleyman Ghasemiani är utvecklingsledare på Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. De har under hösten arbetat fram en utbildning om hedsrelaterat våld för medarbetare och chefer i Göteborgs Stad.

Det är en basutbildning som ska höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. -Vi måste våga prata om heder om vi ska kunna uppmärksamma och förebygga hedersrelaterat våld, säger Monica Helander. Människor har rätt att utvecklas till fria och ansvarsfulla individer, för att vi ska få en värld där jämställdhet och ett liv fritt från våld är en rättighet.

Dialoga ska också på förfrågan anordna uppdragsutbildningar inom hedersrelaterat våld. Dessa utbildningar utgår från uppdragsgivarens behov och önskemål.

Under basutbildningen, som omfattar två heldagar, varvas föreläsningar med diskussioner.

Innehåll basutbildning hedersrelaterat våld

 • Grunder hedersrelaterat våld; historik, kyskhet, könsstympning, barn-tvångsäktenskap, kontroll, offer/förövare.
 • Uppmärksamma/varningssignaler
 • Trauma
 • Perspektiv/förklaringar
 • Orosanmälan
 • Konsultation
 • Riskbedömning/skyddsbedömning
 • Insatser
 • Samverkan/Förebyggande

Anmälan

Under våren 2019 ges utbildningen vid fyra tillfällen. Utbildningen är kostnadsfri, men kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig. Anmäl dig via länkarna nedan.

Målgrupp: Du som arbetar i Göteborgs Stad eller Dialogas avtalskommuner.

Tillfälle 1 – Anmälan>>> Datum: 8 februari kl 9-16.30 och 14 februari kl 9-16.30.

Tillfälle 2 – Anmälan>>> Datum: 21 mars kl 9-16.30 och 26 mars kl 9-16.30.

Tillfälle 3 – Anmälan>>> Datum: 30 april mars kl 9-16.30 och 10 maj kl 9-16.30.

Tillfälle 4 – Anmälan>>> Datum: 23 maj kl 9-16.30 och 28 maj kl 9-16.30.

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. På Dialogas hemsidor http://www.valdinararelationer.se/dialoga och http://www.socialutveckling.goteborg.se/dialoga hittar du bland annat information om utbildningar och konferenser. Dialoga har också en Facebooksida, http://www.facebook.com/valdinararelationer.se där det finns information och tips, till exempel om film och litteratur inom ämnet.

Var:
3 APR
Innovativa ledare för tillgängliga miljöer (fullbokat)
Som deltagare på konferensen kommer du att få ta del av forskning och praktiknära beprövad erfarenhet inom förskole- och skolutvecklingsområdet, samt i dialog med andra ledare inspireras till hur du kan utveckla en innovativ och tillgänglig lärmiljö. Vi har även denna gång valt att använda formen dialogkonferens där teori och praktik binds ihop genom föreläsningar och reflektion i grupp. Konferensen innehåller både delar som är gemensamma för alla deltagare och ett pass där du redan i din anmälan väljer inriktning – förskola eller skola.

Innehåll

Att organisera för skolframgång – strategier för en likvärdig skola

> Maria Jarl, fil. dr. i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet

Hur kan det komma sig att vissa förskolor eller skolor lyckas bättre än andra? En föreläsning om hur en verksamhet kan organiseras för att skapa goda förutsättningar för lärande.Från ord till handling – en innovativ lek- och lärmiljö i förskolan

> Maria Mowitz, utvecklingsledare förskola, Tranås kommun

Om möjligheter och utmaningar med att starta upp en ny förskola. Om att sätta barnens behov främst och att få uppleva de effekter en innovativ lek- och lärmiljö, både inne och ute, leder till. Främjande lärmiljöer – dagens kunskap, morgondagens möjligheter

> Johanna Karlsson, rektor och Ylva Erixon, rektor, Särö skola

Johanna och Ylva berättar om sitt ledarskap och hur alla tillsammans på skolan lyckats skapa tillgängliga och främjande lärmiljöer, som ger goda förutsättningar för deras elever att lära och utvecklas.Framgångsrik praxis för tillgänglig utbildning

> Per Skoglund, forskning- och utvecklingssamordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

En föreläsning om vilka faktorer och förmågor som enligt forskning krävs i verksamhetensorganisation, för att kunna skapa en tillgänglig och inkluderande utbildning.

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till dig som arbetar som förskolechef eller rektor.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 20 mars 2019.Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till en kollega med liknande funktion.

Deltagaravgift

750 kronor + moms. I konferensavgiften ingår kaffe, fikabuffé, frukt, konferenslunch samt eftermiddagskaffe. Meddela eventuell specialkost i samband med din anmälan.

Kontakt

Vid frågor om konferensen kontakta oss via e-post skolledarkonferens@spsm.se eller ring Åke Larsson på telefonnummer 010 473 53 84.
Var: Elite Hotel Park Avenue
Visa fler
illus_dela kunskap Created with Sketch.

Tillsammans blir vi bättre

Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.