illus kategori kalender Created with Sketch.

Kalender - vad händer

Laddar Evenemang
Hitta Evenemang

Evenemangsvynavigation

Hitta Evenemang
Evenemang Från
Fritext
Visa som
 • Lista
 • Månad

Välj vad du vill se

Välj vad du vill se

Kommande events

december 2018(2)
januari 2019(8)
22 JAN
Interkulturell föräldrasamverkan inom förskolan
Workshopen leds av Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik vid Mälardalens högskola. Hon är Sveriges första professor i interkulturell pedagogik och har stor vana av att leda utbildningar och workshops, både nationellt och internationellt. Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 Göteborg. MÅLGRUPP: Du som arbetar inom förskolan. ARRANGÖR: Göteborgsregionen, Projektet InVäst – Integration i Västsverige, som finansieras av europeiska socialfonden (ESF). ANMÄLAN: Senast den 20 december genom att klicka här. Mötesplatsen är kostnadsfri, lunch och fika ingår. KONTAKT: Frågor kring anmälan: kurs@goteborgsregionen.se Frågor kring innehåll: linda.karlsson@goteborgsregionen.se,tfn: 031–335 52 04.

Innehåll

Fika och registrering från kl. 08.30. Workshopen utgår ifrån ett aktivt deltagande, där dina egna dilemman, erfarenheter och kunskaper får vara i fokus. Samtidigt som du får ny kunskap inom ämnet, kopplat till förskolans verksamhet. Några av ämnena vi kommer att prata om: • Varför vi ska arbeta med interkulturell föräldrasamverkan • Olika typer av barnuppfostran • Anpassningsstrategier hos föräldrar med utländsk bakgrund • Konsekvenser för föräldrasamverkan • Dilemman och utmaningar i föräldrasamverkan • Interkulturell kompetensutveckling i samverkan • Exempel på lyckade samverkansprojekt Efter din anmälan kommer du få material med några frågor kopplade till interkulturell föräldrasamverkan. Vi önskar att du tar dig tid att svara på frågorna, både för att själv förbereda dig inför mötesplatsen och för att vi ska kunna planera dagen på bästa sätt. Vi vill också tipsa om litteratur som kan fungera som en bra förberedelse inför workshopen: Lahdenperä, P (2018). Barnuppfostran och föräldrasamverkan- hinder och möjligheter, i P. Lahdenperä (red). Den interkulturella förskolan – mål och arbetssätt, Stockholm: LiberAB. Alfakir; Lahdenperä & Strandberg (2010). Interkulturella föräldramöten. I P. Lahdenperä & H. Lorentz (red). Möten i mångfaldens skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Lund: Studentlitteratur.

Närvarorapportering

Dagen arrangeras inom ramen för projektet InVäst, som finansieras av europeiska socialfonden (ESF). Som deltagare i ett ESF-projekt ska du lämna uppgifter om hur många timmar du deltagit i mötesplatsen, samt timmar du lagt på de förberedande uppgifterna. Du kommer därför få en närvarorapport som ska undertecknas av dig och din överordnade chef.
Var: Scandic Crown
29 JAN
Film i skolan + MIK= Filmkunnighetsdagen
Varje dag får vi massor av information via symboler, fotografier och filmklipp. Ibland går det fort, och vi tolkar bilderna vi ser omedvetet och intuitivt, subjektivt och känslostyrt. Vad händer om vi får större kunskap om hur vi ska läsa av allt vi ser? Dagen vänder sig till dig som arbetar inom skola, utbildning och kultur. Vi bjuder bland annat på  Svenska Filminstitutets Film i skolan-program, och vi pratar språk och filmkunnighet ur flera perspektiv. Vi bjuder också på praktiska exempel, verktyg och metoder. Dagen inleds med en minimässa där du möter aktörer kring film och filmkunnighet och den avslutas med filmvisning av en rykande aktuell film.

Praktisk information

Pris: Kostnad 600 kronor per person. Kaffe och frukostmacka, ljuvlig lunch och eftermiddagskaffe med godsak ingår. Anmälan: Anmäl dig senast 17 januari genom digitalt formulär. Grupper: Grupper om tio personer eller fler betalar 450 kr per person. Observera att vi inte kan ta emot gruppanmälningar efter den 17 december. Samtliga namn i gruppbokningen måste meddelas senast 17 december. Kontakta Ylva Ehrenborg Harström för att anmäla en grupp.

Info till dig som tidigare gått på MIK-dagen

Kultur i Väst brukar i början av året arrangera konferensen MIK-dagen, på Biograf Bergakungen i Göteborg. I år ersätts MIK-dagen av Filmkunnighetsdagen, med större fokus på film i skolan och MIK kopplat till rörlig bild. Detta på grund av att vi i samband med Bokmässan i höst arrangerar MIL-week, en internationell MIK-konferens.

Kontakt

Anna-Karin Johansson, konsulent film (vik), Kultur i Väst 070 743 55 46anna-karin.t.johansson@kulturivast.se Har du frågor kring din anmälan, till exempel kring gruppanmälan, fakturering eller specialkost, kontakta Ylva Ehrenborg Harström, assistent/koordinator. 070 205 13 34ylva.ehrenborg.harstrom@kulturivast.se

Anmälan och ångerrätt

Anmälan är bindande, men du har 14 dagars ångerrätt från det att vi bekräftat din anmälan. Det betyder att du, utan att bli debiterad eventuella avgifter, inom 14 dagar har rätt att ångra din anmälan. Har du redan betalt din deltagaravgift kommer vi att återbetala den till dig inom 30 dagar från det att du avanmält dig. Om du ångrar din anmälan efter att ångerrätten passerat kan Kultur i Väst komma att ta ut en administrativ avgift på 300 kronor för kostnader som uppstår i samband med arrangemanget.
Var: Biograf Bergakungen
februari 2019(8)
5 FEB - 21 MAJ
Basutbildning om våld i nära relation - vårterminen 2019
I Göteborgs Stads förskolor och skolor ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Social resursförvaltning erbjuder kostnadsfria basutbildningar för att höja kunskapsnivån. Nu kan du anmäla dig till vårens utbildningar. Syftet med basutbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Vid kurstillfällena, som omfattar en och en halv dag, varvas föreläsningar med diskussioner.

Utbildningens innehåll

 • Vad är våld
 • Utövande av våld
 • Utsatthet för våld
 • Fråga om våld
 • Barns utsatthet för våld
 • Att arbeta mot våld

Tider och anmälan

Under våren 2019 ges utbildningen vid sex tillfällen. Utbildningen är kostnadsfri, men kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig. Anmäl dig via länkarna nedan. Målgrupp: Du som arbetar i Göteborgs Stad eller Dialogas avtalskommuner.
Tillfälle 1 – Anmälan>>> Datum: 5 februari kl 9-16 och 12 februari kl 9-12 Tillfälle 2 – Anmälan>>> Datum: 7 februari kl 9-16 och 21 februari kl 9-12 Tillfälle 3 – Anmälan>>> Datum: 26 februari kl 9-16 och 5 mars kl 9-12 Tillfälle 4 – Anmälan>>> Datum: 7 mars kl 9-16 samt 14 mars och kl 9-12 Tillfälle 5 – Anmälan>>> Datum: 28 mars kl 9-16 och 11 april kl 9-12 Tillfälle 6 – Anmälan>>> Datum: 14 maj kl 9-16 och 21 maj kl 9-12 Kontakt på Dialoga: lina.dimming@socialresurs.goteborg.se Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. På Dialogas hemsidor www.valdinararelationer.se/dialoga och www.socialutveckling.goteborg.se/dialoga hittar du bland annat information om utbildningar och konferenser. Dialoga har också en Facebooksida, www.facebook.com/valdinararelationer.se där det finns information och tips, till exempel om film och litteratur inom ämnet.
Var:
8 FEB - 28 MAJ
Basutbildning om hedersrelaterat våld - vårterminen 2019

Från och med våren 2019 anordnar Social resursförvaltning en helt nyframtagen basutbildning om hedersrelaterat våld.  Den kartläggning av hedersrelaterat våld i Göteborgs Stad som presenterades i början av november visar att barn och unga i första hand vill vända sig till vuxna i skolan - lärare, kurator eller skolsköterska – för stöd och hjälp. Du som arbetar inom skolan är mycket viktig för Göteborgs Stads gemensamma arbete mot hedersrelaterat våld.

Monica Helander och Soleyman Ghasemiani är utvecklingsledare på Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. De har under hösten arbetat fram en utbildning om hedsrelaterat våld för medarbetare och chefer i Göteborgs Stad.

Det är en basutbildning som ska höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. -Vi måste våga prata om heder om vi ska kunna uppmärksamma och förebygga hedersrelaterat våld, säger Monica Helander. Människor har rätt att utvecklas till fria och ansvarsfulla individer, för att vi ska få en värld där jämställdhet och ett liv fritt från våld är en rättighet.

Dialoga ska också på förfrågan anordna uppdragsutbildningar inom hedersrelaterat våld. Dessa utbildningar utgår från uppdragsgivarens behov och önskemål.

Under basutbildningen, som omfattar två heldagar, varvas föreläsningar med diskussioner.

Innehåll basutbildning hedersrelaterat våld

 • Grunder hedersrelaterat våld; historik, kyskhet, könsstympning, barn-tvångsäktenskap, kontroll, offer/förövare.
 • Uppmärksamma/varningssignaler
 • Trauma
 • Perspektiv/förklaringar
 • Orosanmälan
 • Konsultation
 • Riskbedömning/skyddsbedömning
 • Insatser
 • Samverkan/Förebyggande

Anmälan

Under våren 2019 ges utbildningen vid fyra tillfällen. Utbildningen är kostnadsfri, men kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig. Anmäl dig via länkarna nedan.

Målgrupp: Du som arbetar i Göteborgs Stad eller Dialogas avtalskommuner.

Tillfälle 1 – Anmälan>>> Datum: 8 februari kl 9-16.30 och 14 februari kl 9-16.30.

Tillfälle 2 – Anmälan>>> Datum: 21 mars kl 9-16.30 och 26 mars kl 9-16.30.

Tillfälle 3 – Anmälan>>> Datum: 30 april mars kl 9-16.30 och 10 maj kl 9-16.30.

Tillfälle 4 – Anmälan>>> Datum: 23 maj kl 9-16.30 och 28 maj kl 9-16.30.

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. På Dialogas hemsidor http://www.valdinararelationer.se/dialoga och http://www.socialutveckling.goteborg.se/dialoga hittar du bland annat information om utbildningar och konferenser. Dialoga har också en Facebooksida, http://www.facebook.com/valdinararelationer.se där det finns information och tips, till exempel om film och litteratur inom ämnet.

Var:
Visa fler
illus_dela kunskap Created with Sketch.

Tillsammans blir vi bättre

Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.