John Steinberg, känd inspiratör för många inom svensk skola, har skrivit en handbok för nya pedagoger som heter Fyrtio minuter, hundratals beslut som jag verkligen hade behövt när jag var ny lärare, och som jag verkligen behöver både nu och i framtiden. De där hundratals besluten du måste fatta som pedagog i ett klassrum försvinner inte oavsett hur länge du har arbetat. Besluten blir kanske lättare och fattas snabbare ju fler år du tillbringat i klassrummet men att läsa Steinbergs handbok ger möjlighet att ta ett steg tillbaka och fundera över hur och varför man fattat vissa beslut.

Det kanske är saker du gör för att du alltid gjort dem, bra och dåliga vanor som du blivit en del av ditt lärar-jag utan att du egentligen såg när det hände. Att läsa boken kan bli en omstart där du får en chans att tänka över om du skapat bra vanor eller ovanor som du faktiskt behöver ändra till något bättre. Och kanske håller du inte med Steinberg i alla hans råd men då har du i alla fall reflekterat kring det.

Som specialpedagog kastar jag mig över innehållsförteckning i boken och letar efter begreppen som berör just min yrkesroll och där, allra sist står det. INKLUDERING. Ett par sidor ägnar han åt det och det kan tyckas lite men han sammanfattar det väl och hoppingivande tycker jag. Steinberg uppmanar bokens läsare att se möjligheter i en grupp som spretar åt olika håll, att göra så gott du kan, att gilla läget och att acceptera att känslan av otillräcklighet är en del av yrkesrollen och något man få leva med. Men han vill inte att pedagoger ska gå runt och gnälla hela tiden: ”get over it because it comes with the territory”. Ditt förhållningssätt är avgörande för hur du tar dig an situationerna och eleverna du möter menar Steinberg. Och i mötet med elever med utmanande beteende och stora behov av anpassningar får många av oss kämpa med vårt förhållningssätt.

Vi har de elever vi har, sa en gammal kollega ofta. Det kan låta slitet och uppgivet och här avgör ditt förhållningssätt hur du tar dig an situationen. För de elever vi har just nu avgör vilka beslut vi måste fatta. Det handlar vilka texter du ska välja för klassen att läsa, redovisningsformer, möblering, hur vi hanterar brist på studiero och massor av andra grejer som påverkar lektionen och resten av kursen.

Du kan inte gå och längta efter den där fantastiska klassen du hade för några år sedan eller de där eleverna som minsann tyckte att den där gamla dammiga romanen var intressant, även om det är en del av din beprövade erfarenhet. Sett ur det perspektivet så handlar stora delar av Steinbergs bok om inkludering. Hur skapar du en grupp av de elever du undervisar i år? Hur fångar du deras uppmärksamhet? Hur möblerar du klassrummet på ett inkluderande sätt för de elever du har just nu? Hur skapar du rutiner i ditt klassrum som gör att eleverna vet vad de ska förvänta sig? Hur tydliggör du spelreglerna (dvs vad eleven ska göra, när hen ska göra det, med vem ska det göras, och var ska det göras och hur länge ska det göras)?

Steinbergs bok riktar sig mest till nya pedagoger men jag anser att alla pedagoger borde tillåta sig att vara nybörjare så ofta som det går. Då får man chansen att börja om och lära sig på nytt. För färdig blir jag aldrig och jag är tacksam att jag fortfarande tar till mig kunskap och goda råd från sådana, som Steinberg, som har kommit längre än jag.

Nu kan du börja räkna, hur många beslut har du egentligen fattat idag? 

Lästips

John Steinbergs bok heter Fyrtio minuter, hundratals beslut – handbok för nya pedagoger och är utgiven av Gothia Fortbildning 2017

Mer om John Steinberg hittar du på hans egen hemsida: steinberg.se