Inspirerade av ”Kungsbackamodellen”, en modell som syftar till att minska barngruppernas storlek under större delen av dagen genom att systematiskt dela upp de traditionella barngrupperna i flera små grupper, har förskolorna försökt hitta sin väg att ta sig an förskolans uppdrag på ett förnyat sätt. Förskolornas diskussioner inför hösten började redan under vårterminen och många förslag har diskuterats fram och tillbaka.

Hur delar vi upp oss? Hur behöver schemat se ut? Hur fördelar vi våra arbetsuppgifter? Frågorna var många och förskolorna ställde allt på sin spets, vred och vände för att hitta den lösning som lät som mest lämplig för den egna förskolans rådande omständigheter.

Schemat – en förutsättning för arbetet men också ett medel för att skapa samarbete? Inför hösten påbörjades en stor schematisk omläggning. Hur optimerar man egentligen bemanningen?

En kartläggning gjordes där alla avdelningar fick gå igenom antal barn timme för timme. Personalantalet vid olika tider på dagen anpassades utifrån ett husbehov, inte utifrån avdelningens eget behov, en schemaförändring som också ställer högre krav på samarbete mellan avdelningarna för personalen.

Personalen har fortsatt en avdelningstillhörighet som hålls mellan 8.30-14.30 när barngrupperna är som störst och större delen av personalstyrkan är på plats. Innan och efter delar personalen upp sig efter behovet som finns för dagen. Förskollärarnas och barnskötarnas roller var också något som diskuterades ingående. Frågor om uppdelning, likheter och skillnader i uppdragen diskuterades och ansvarsområden fördelades.

Som ni förstår gick förskolorna igenom en ingående process som tog tid och ork men lämnade arbetslaget fulla av förväntan inför höstterminen.

Vi ser fram emot nästa uppdatering från förskolorna i enheten Smaragdgatan och Korsåsliden som vi hoppas få i januari när den nya terminen kommit igång. I det inlägget kommer vi få höra mer kring hur hösten fortlöpt och vilka utmaningar och framgångsfaktorer de har mött hittills.