Laddar Evenemang

Framtidsambassadörer

När: 2020-09-01 kl. 08:00 - 2021-05-31 kl. 17:00
Hitta hit

Vill du och dina elever få idéer och inspiration till att arbeta med och hitta lösningar för en hållbar värld?

Framtidsambassadörer är ett långsiktigt samverkansprojekt mellan Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum. Vi använder visualisering, problembaserat arbetssätt och flera lärmiljöer för att stärka lärandet – och hitta lösningar för en hållbar värld. Innehållet utgår från de globala målen kopplat till ämnena naturvetenskap och teknik.

Information/material för lärare: https://sites.google.com/universeum.se/framtidsambassadorer

Film om Framtidsambassadörer:

Koncept läsåret 2020/2021

 • Årskurs 2
  • Höstterminen 2020, Biologisk mångfald 1 september till 13 oktober
  • Vårterminen 2021, Hållbar konsumtion
 • Årskurs 5
  • Vårterminen 2021, Det hållbara samhället
 • Årskurs 8
  • Höstterminen 2020, Vår unika planet 8 september till 20 oktober
  • Vårterminen 2021, Hållbar hälsa

Varje koncept pågår under drygt två månader och innehåller lärarfortbildning, två tillfällen för hela klassen på Universeum, en digital framtidsambassadörsdag samt en avslutande utvärdering. Däremellan sker arbete i klassrummet med processtöd från pedagoger från Universeum eller grundskoleförvaltningen. Under tiden har klassen dessutom fria besök på Universeum.

Under lärarfortbildningen ges en konkret uppgift med relativt hög frihetsgrad så att läraren har möjlighet att anpassa uppgiften till just sin klass. Varje deltagande lärare har möjlighet att ta med valfri kollega till lärarfortbildningen.

Framtidsambassadörer utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Lärarens deltagande i utvärderingen är avgörande för att projektet och koncepten ska bli ännu bättre.

På vilka sätt bidrar Framtidsambassadörer till att utveckla kvalitén i undervisningen?

Koncepten har en tydlig koppling till kursplanerna i naturvetenskap, teknik samt hållbar utveckling i enlighet med skolans läroplan. Koncepten bidrar till att stärka lärares och elevers kompetens i de globala målen.

Som framtidsambassadörer delar eleverna i första hand sin kunskap på den egna skolan, men också till andra skolor under den digitala framtidsambassadörsdagen. Deltagande klasser erbjuds att berätta om sin story, vad de har lärt sig och vilka tankar de har kring konceptet de arbetat med.

Intresseanmälan

Maila intresseanmälan, skola åk klass lärare, till Katarina Breidning senast 15/6 2020 katarina.breidning@grundskola.goteborg.se

Obs! Intresseanmälan avser kommunala grundskolor i Göteborgs stad.

Kontaktpersoner

Katarina Breidning, Grundskoleförvaltningen: katarina.breidning@grundskola.goteborg.se

Sofia Knüppel, Universeum: sofia.knuppel@universeum.se

Länk till webbplatsen

https://sites.google.com/universeum.se/framtidsambassadorer/

 

Framtidsambassadörer

När: 2020-09-01 kl. 08:00 - 2021-05-31 kl. 17:00

Arrangör:

Universeum

Arrangör:

Grundskoleförvaltningen

Arrangör:

Näringslivsgruppen på Göteborg & Co

Arrangör:

Göteborgs 400-årsjubileum

illus_dela kunskap Created with Sketch.

Tillsammans blir vi bättre

Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.