Laddar Evenemang

Digital Torghandel förskolan

När: 09/02 kl. 14:00 - 17:00
Sal/Rum: Digitalt via team
Sista anmälningsdag: 05/02
Hitta hit

Program

Kl 14:00 Arbeta med ljus

Malla Täckholm Pedagogista Vallhallagatans Förskola

Kl 15:00 Dataskyddsförordningen (GDPR) i förskolan

Ingela Dahlgren utvecklingsledare, Digitalisring och Innovation

Allmänt om Dataskyddsförordningen och skillnaden mot den tidigare personuppgiftslagen. Hur hanterara vi personupgifter, vilka tjänster kan vi använda Vad en personuppgift är och hur du ska hantera den. Hur du vet om en app använder sig av personuppgifter och om de i så fall hanteras på rätt sätt. Personuppgiftsincident, vad är det och hur agerar jag? Lär dig mer om riktlinjer och lagstiftningen kring fotografering på förskolor. Sociala medier.

Kl 16:00 MIK-Templet Medie- och informationskunnighet

Regina Enedahl och Belinda Gyllenstig Utvecklingsledare Digitalisering och innovation

Vi presenterar handledningsmaterial kring digital kompetens och medie- och informationskunnighet (MIK), för dig som är verksam i förskolan.

  • Kunskapsstärkande för dig som personal
  • En handledning för arbetet som sker tillsammans med barnen

MIK-Templet är ett unikt material för förskola, där fokus ligger på lek med ett spelifierat tänk, både för personalen och barn. Framtaget av Förskoleförvaltningen i samarbete med GR, Göteborgs Regionen

Digital Torghandel förskolan

När: 09/02 kl. 14:00 - 17:00
Sal/Rum: Digitalt via team
Sista anmälningsdag: 05/02

Arrangör:

Center för Skolutveckling

illus_dela kunskap Created with Sketch.

Tillsammans blir vi bättre

Det är när vi delar med oss av det vi gör, som vi hittar kollegor att samarbeta med.

Vi vill gärna ha din hjälp att lyfta fram lärande exempel som vi kan dela med varandra.

Läs mer om Pedagog Göteborg link right Created with Sketch.