Till anmälan >>


Torghandel planeras och genomförs av Center för Skolutveckling (Cfs) tillsammans med Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

 

 

Språkutvecklande arbetssätt med digitala verktyg


Jesica Ahlström Utmarksskolan

Jesica Ahlström heter jag och jag undervisar i svenska, engelska och tyska på Utmarksskolan i Kortedala. Jag arbetar i en googlemiljö och ser digitala verktyg i undervisningen som en naturlig del av det vi gör. Med mina elever gör jag gärna längre projekt där de själva får vara kreativa och vara med att forma vad resultatet ska bli.

Jag kommer att berätta om ett projekt som jag gjorde tillsammans med åk 7 i tyska våren 2019. Vi arbetade med temat “Das Haus” där eleverna först klippte och klistrade ihop sina egna rum och sedan filmade när de beskrev både rummen och de som bodde där. För att öva på orden och prepositioner använde vi olika webbappar som är gratis och kunde där göra både memory, ordföljd och lucktext. Resultatet blev en kort film där var och en fick komma till tals utan att behöva visa sina ansikten. Föreläsningen innehåller exempel på hur jag arbetar språkutvecklande i språkundervisningen med hjälp av kreativitet och digitala verktyg men arbetssättet kan förstås användas i alla ämnen.  Medtag gärna dator.

 

 

 

Digitala verktyg i det formativa arbetet


Frida Hellgren Kesti Sjumilaskolan

Frida Hellgren Kesti heter jag och jag är NO-lärare på Sjumilaskolan i Biskopsgården.

Jag kommer att visa hur jag använder digitala verktyg för att arbeta mer stöttande i klassrummet.
Det kommer att handla om flera delar av det formativa arbetet.

  • Hur tydliggör jag för eleverna vad de ska lära sig?
  • Hur gör jag lärandet tillgängligt för alla?
  • Hur samlar jag information om elevernas lärande?
  • Hur kan jag återkoppla på ett bra sätt till eleverna?

 

 

Digital vardag


Vi som kommer att presentera vår digitala vardag är Carina Larsson lärare i SO och Maria Westman lärare på Montessoriskolan Elyseum.

 

 

 

 

 

Studi i undervisningen


Malin Edin och Pernilla Jonsson Bergums skola

Mats Spjuth Brunnsboskolan

Vi som kommer att berätta hur vi använder Studi i undervisningen är Malin Edin förstelärare i NO och Pernilla Jonsson Specialpedagog 4-9 på Bergums skola samt
Mats Spjuth förstelärare i SO på Brunnsboskolan.

 

 

 

Kort om Studi och Språkprojektet

Studi startade 2013 som ett läromedel på svenska och engelska. I samband med de stora flyktingströmmarna 2015  startade Språkprojektet och man började göra animerade ämnesfilmer på fler språk, med stöd från Vinnova. De kommuner som är med bidrar till utvecklingen av och forskningen på Studi och får tillgång till det flerspråkiga läromedlet samtidigt som det utvecklas.

Grundskoleförvaltningen har skrivit ett treårigt avtal med Språkprojektet som ger elever och lärare i årskurs 4–9 samt gymnasiet tillgång till Studi till och med år 2021. Alla elever har inloggning via Hjärntorget och kan använda Studi var och när de vill.

Filmerna finns för närvarande med tal och undertext på svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinja och dari. Produktionen av filmer på thailändska, spanska, tyska, finska och franska är igång och publiceras allt eftersom de blir klara.

I ämnena fysik och matematik finns också filmer med möjlighet att välja teckenspråk.