Samverkan hjälper hemmasittare att återgå till studier eller jobb

I Lundby samverkar flera förvaltningar för att stötta hemmasittare. En klar majoritet av de ungdomar som har fått hjälp har också återgått till studier eller fått jobb eller praktik.