Läs mer och anmäl dig på Digitalisering och Innovations hemsida.


Torghandel planeras och genomförs av Center för Skolutveckling (Cfs) och Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Målgrupp: Pedagogisk personal i grundskolan, åk 4-9

Datum: 8 oktober 2020

Tid: 15:30 – tills vi tycker det är dags att gå hem …

Plats: Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Anmälan >> 


Programmering & progression – förskoleklass till åk 9

Vi får ta del av två projekt om progression i programmering, ett ämnesövergripande från förskoleklass till åk 9 och ett i matematik från förskoleklass till gymnasiet.

 

Röda tråden – Programmering i utbildningsområde 8

Ulrika och Annie, Pedagog Göteborg 2020

Ulrika Ringsberg och Annie Andréen lärare och matematikutvecklare i västra Göteborg berättar om hur nätverken inom NO, matematik, IKT och fritidshem arbetar med att ta fram ett ämnesövergripande stöd för progression i programmering i grundskolan. Genom att involvera lärare från alla skolor i västra Göteborg har de skapat en röd tråd som ska ge likvärdiga kunskaper i programmering för eleverna.

 

PRiM – Programmering i matematik

Sophia och Catharina Mattebiennalen 2020

Catharina Djurelind är lärare i matematik, NO och Teknik och har arbetat med digitalisering i undervisningen på Torslandaskolan och Nordlyckeskolan. Just nu arbetar hon som pedagog på Universeum med fokus digitalisering och visualisering. Sophia Eriksson är lärare i matematik, fysik och teknik och arbetar på Torslandaskolan 6-9.

Catharina och Sophia presenterar PRiM-sidan och berättar om samarbetet som ledde till att de sju lärarna bestämde sig för att sammanställa sina erfarenheter och dela sitt material .

PRiM-sidan är en introduktion till programmering för dig som undervisar i matematik. Materialet är tänkt att användas i undervisningen i takt med att du själv lär dig. I åk F-3 är övningarna till stor del analoga, i åk 4-6 bygger de på blockprogrammering i Scratch och i åk 7-9 och gymnasiet på textprogrammering i Python. Välj övningar utifrån elevernas förkunskaper i programmering och i matematik.

 

 

Kodkväll – i ett mindre format


Vi testar Microbits och löser matematikuppgifter  genom att programmera i Python. Utifrån intresse sprider vi ut oss i rummen i konferensen. Som stöd har vi Ulrika, Annie, Catharina, Sophia – och inte minst varandra. Erfarenhet från tidigare kodkvällar säger att vi blir bästa blandningen, det vill säga nybörjare, proffs och allt där emellan.

Glöm inte att ta med dator och/eller surfplatta.