Torghandel planeras och genomförs av Center för Skolutveckling (Cfs) tillsammans med Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Datum: 29 september 2020

Tid: 14:00-17:00

Plats: Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

>> Anmälan 


 

Barns demokratiska processer


Vi heter Erica Caiman och Viktoria Sekulovska och är båda förskollärare på Fredagstomten förskola. Vi arbetar sedan fyra år tillbaka i samma arbetslag. Vår presentation handlar om hur vi arbetar med digitala verktyg. Vi är i en upptäckarfas tillsammans med barnen och finner det väldigt lustfyllt och lärorikt.

 

 

 

 

 

MIK och barns delaktighet


Sofia Johannesson-Olsson heter jag och jag är förskollärare på Bredfjällsgatans förskola. På min avdelning  arbetar vi aktivt med MIK och barns delaktighet i det digitala arbetet på förskolan. Är du nyfiken och vill veta mer kring hur vi inkluderar barnen i dokumentation, fotografering och film, så kom och lyssna på mig.

 

 

 

 

 

Barns delaktighet och inflytande med hjälp av digitala verktyg – utmaningar och inspiration


Hur kan digitala verktyg användas för att ge barn möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan? Vi vill välkomna er till en föreläsning där vi diskuterar de utmaningar och svårigheter som kan uppstå i arbetet med barns delaktighet genom digitala verktyg. Vi heter Helia Mirsaeidi och Sabina Jonsson-Khan och arbetar som IT guider på två förskolor i team Kville. Vi lyfter våra egna erfarenheter samt utbyter tips och råd. Vi hoppas ni lämnar denna föreläsning fyllda av inspiration.

 

Vårdnadshavares inflytande och delaktighet
i förskolans arbete med digitalisering


Ebbas pappa säger: ”Varje gång jag hämtar Ebba sitter hon med iPaden, ni fattar att digital teknik är orsaken till barns brist på sociala färdigheter och interaktion. Det måste ni ändra på.”

Linus mamma påtalar: ”Jag hörde att digital teknik skadar barns fysiska och psykiska välbefinnande och hemma dominerar det hans liv. Min Linus ska inte sitta med det hela dagen här på förskolan.”

Sofis plastmamma är oroad och säger:  ”Jag är inte så bra på digitala saker så ni måste förbereda barnen och min Sofi för framtiden, ni måste låta barnen möta många digitala verktyg.” 

Vad svarar du?

Regina Enedahl, utvecklingsledare digitalisering och innovation förskoleförvaltningen, bjuder in till ett spännande seminarium. Kom med öppet sinne, ett brett spektrum av fantasi och erfarenheter, viljan att avbryta och kasta dig in, samt vara beredd på att diskutera mycket och förutsättningslöst. Det är vi tillsammans som kommer att vara seminariet.