Torghandel planeras och genomförs av Center för Skolutveckling (Cfs) tillsammans med Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Datum: 30 mars 2020

Tid: 14:00-17:00

Plats: Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Anmälan >>


 

Barns demokratiska processer


Vi heter Erica Caiman och Viktoria Sekulovska och är båda förskollärare på Fredagstomten förskola. Vi arbetar sedan fyra år tillbaka i samma arbetslag. Vår presentation handlar om hur vi arbetar med digitala verktyg. Vi är i en upptäckarfas tillsammans med barnen och finner det väldigt lustfyllt och lärorikt.

Viktoria Sekulovska och Erica Caiman Fredagstomten förskola