Torghandel planeras och genomförs av Center för Skolutveckling (Cfs) tillsammans med Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Datum: 26 mars 2020

Tid: 15:00-18:00

Plats: Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Anmälan >>