När fördomar, stereotyper och språkbruk blir till kränkningar i vår vardag, vad gör vi då? Vad kan bli de rättsliga konsekvenserna? Och hur kan vi förebygga att det sker?

pdf med länkar till material och filmklipp 

”Vi använder oss av aktuella filmklipp för att samtala och reflektera kring dessa komplexa frågor. Föreläsningen utgår från läroplanernas inledande kapitel som understryker att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”