I väntan på den reviderade läroplanen, kan vi läsa Skolverkets förslag till digital kompetens i förskolan som presenterades i december förra året. Där står det bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda digitala verktyg och medier för informationsbearbetning, problemlösning, skapande och kommunikation.

Så hur kan man då arbeta för att utveckla barnens medie- och informationskunnighet (MIK) i förskolan? Hur kommer källkritiska frågor in på ett lekfullt och naturligt sätt?

Under eftermiddagens Torghandel fick vi ta del av och samtala kring några kollegors exempel och erfarenheter.

 

De föreläsningar som filmades läggs ut här så snart de publiceras, tillsammans med det material som föreläsarna delar.

Tro inte på allt du ser – Att lära barn att bilder kan luras

Ulla och LenaHur gör man för att luras med bilder? Vi berättar om hur vi har jobbat med barnen och hur man kan luras av bilder.

Ulla Kamvik och Lena Mentzer, Lilla Solstrålegatan, VH och Myrekärsvägens förskolor, Lundby

 

 

 

 

 

Källkritik – inte ett tema utan ett förhållningssätt

Linda MalmstenDet handlar om att medvetandegöra barnen på olika sätt och att lära dem att ställa frågor. Hur gör vi det? Tips & idéer om olika sätt att implementera ett källkritiskt förhållningssätt i förskolan.

Linda Malmsten verksamhetsutvecklare IKT, Västra Hisingen

 

 

Vad berättar mina pedagoger om mig?

Hur kan pedagoger arbeta med bilder och andra medier på ett enkelt och roligt sätt i förskolan? Hur tar man hänsyn till barnens integritet i en verksamhet där olika medier har stort utrymme i den pedagogiska dokumentationen? Hur kan de yngsta barnen påverka dokumentationen om sig själva på förskolan? Jag ger praktiska tips och idéer om olika arbetssätt.

Anders Carlsson, förskollärare Hagenskolan, Västra Göteborg

 

 

 

 

Greenscreen

Jag kommer berätta hur vi har arbetet med Greenscreen som ett kompletterande verktyg i vårt dagliga arbete. Ett verktyg som gör det enklare för oss att arbeta med de 4 breda aspekterna av digital kompetens. Men som samtidigt knyter ann till det vi redan gör och till vårt uppdrag.

Monica Alvén, förskollärare Önneredsskolan, förskoleklassutvecklare Västra Göteborg

En steg-för-steg beskrivning hur man kan göra greenscreen via Mac (pdf)