I väntan på den reviderade läroplanen, kan vi läsa Skolverkets förslag till digital kompetens i förskolan som presenterades i december förra året. Där står det bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda digitala verktyg och medier för informationsbearbetning, problemlösning, skapande och kommunikation.

Så hur kan man då arbeta för att utveckla barnens medie- och informationskunnighet (MIK) i förskolan? Hur kommer källkritiska frågor in på ett lekfullt och naturligt sätt?

Under eftermiddagens Torghandel får vi ta del av och samtala kring några kollegors exempel och erfarenheter.

Programmet presenteras allt eftersom det blir klart. Det är ingen platsbokning till föreläsningarna utan principen är ”Först på plats”.

Till anmälan >>

Välkommen!