skolledare i digitaliserad världI våras fokuserade Torghandel Leda digitalisering på vad det är lärare och pedagoger förväntas göra och vilka förutsättningar de behöver för att lyckas. I höst följer vi upp genom att lyssna till hur två stadsdelar tagit sig an utmaningarna att skapa dessa förutsättningar i hela styrkedjan, på sektors-,områdes- och enhetsnivå.

Inleder förmiddagen gör Malin Frykman, utvecklingsledare för grundskolan i Kungälvs Kommun, med bred erfarenhet av digitalisering både som rektor och utvecklingsledare. Hon är också författare till boken Skolledare i en digitaliserad värld – Att leda lärande. Därefter delar Västra och Norra Hisingen med sig av sina respektive erfarenheter från arbetet med skolans digitalisering. Vilka insatser gör skillnad? Vilka lärdomar har dragits och hur påverkar de det fortsatta arbetet med digitaliseringen?

Till anmälan >>