I våras fokuserade Torghandel Leda digitalisering (den 24/3) på vad det är lärare och pedagoger förväntas göra och vilka förutsättningar de behöver för att lyckas. I höst följer vi upp genom att lyssna till hur två förvaltningar tagit sig an förändringsarbetet att skapa dessa förutsättningar i hela styrkedjan, på sektors-, områdes- och enhetsnivå.

Till anmälan >>

 

 

Angelica sp förslag 2 kopia m alternativFörskolans digitalitet

”Vi ser digitaliseringen som ett språk som
barnen kan utforska och vi arbetar med
estetiska lärprocesser till exempel ljud, ljus,
bild och film.”  Cecilia Bajics under Guldtrappans jurys på besök i Härryda
Bloggen Framtidens lärande 

Härryda har ett systematiskt kvalitetsarbete som pågått under 7 år med en mångfald av insatser, där den digitala utvecklingen gått hand i hand med en pedagogisk ambition att utveckla lärandet. Ett nära samarbete med kommunens It-enhet och en samsyn i hela styrkedjan har skapat en gedigen grund. Våra förskolor är väl förberedda inför de nya skrivningarna i de nationella strategierna och de nya skrivningarna i den kommande reviderade läroplanen. Hur kom vi dit?

Annika Gry, verksamhetschef och Christina Alström, verksamhetsutvecklare i Härryda kommun, vi ser fram emot att ni kommer till Torghandel och berättar om er resa, som bland annat bidragit till att Härryda kommun i år tilldelades utmärkelsen Guldtrappan. Grattis!

Bild från Härryda Delar och Lär

 

 

Ledarskap och förändrad arbetsprocess

ledare fsk 1 dec 2017_600Förskolans digitalisering är inte ett it-projekt utan ett förändringsprojekt där ledarskap är den viktigaste framgångsfaktorn. Digitalisering är mer än datorer och plattor, det handlar om att förändra arbetssätt. I detta är vi helt eniga med Skolverket.

Vi kommer att berätta om vår process i stadsdelen med Digital agenda, LIKA-skattning, och arbetet med Skolverkets moduler och hur vi tillsammans stöttar pedagoger och ledning.

Linda Malmsten verksamhetsutvecklare IKT, Eva-Lill Thorsson Områdeschef förskola och Marie Hansson förskolechef i Västra Hisingen

 

Tid: den 1/12 kl. 8:30-12:00

Plats: Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Till anmälan >>