I våras fokuserade Torghandel Leda digitalisering (den 24/3) på vad det är lärare och pedagoger förväntas göra och vilka förutsättningar de behöver för att lyckas. I höst följer vi upp genom att lyssna till hur några stadsdelar tagit sig an förändringsarbetet att skapa dessa förutsättningar i hela styrkedjan, på sektors-, områdes- och enhetsnivå.

Programmet presenteras i september.

Till anmälan >>