Höstens Torghandel skola lägger fokus på de delar av de nya skrivningarna i styrdokumenten som syftar till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle och ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till medier och information.

Under eftermiddagen delar kollegor med sig av exempel och erfarenheter från sin undervisning.

Programmet presenteras allt eftersom det blir klart. OBS! Det är ingen platsbokning till de enskilda föreläsningarna utan principen är ”Först på plats”.

 

Praktisk källkritik med Jigsaw

 

kooperativtÄr du intresserad av hur du kan arbeta med källkritik med hjälp av kooperativt lärande? Jag kommer att visa och prata om en övning som heter Pussel, eller Jigsaw, som jag använde i våras för att arbeta praktiskt med källkritik på mellanstadiet. Jag fick inte bara fantastiska källkritiska samtal, utan också engagerade och ansvarstagande elever då övningen bygger på att eleverna får ett ömsesidigt beroende av varandra. Jag hoppas att vi ses den 11 oktober. Väl mött!

Helena Makkonen Schöndell, Kronaskolan åk 4-6, i Älvängen, Ale kommun

 

Hur vet du det?

linda malmsten_200Hur kan vi veta att det vi läser i böcker, tidningar, ser på TV och hittar på nätet är på riktigt. I denna workshop nosar vi på UR:s material Är det sant? och Hur vet du det? som tar upp hur vi kan jobba med källkritik med barn i yngre åldrar. Vi diskuterar också hur man på ett roligt sätt kan jobba med bilder och bildmanipulering.

Linda Malmsten, Verksamhetsutvecklare Västra Hisingen

 

Till anmälan >> 
Välkommen!