Vårens Torghandel skola ställer frågan om hur undervisning ser ut som utvecklar elevers digitala kompetens utifrån läroplanens fyra aspekter

  • att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
  • att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

I juli 2018 träder de reviderade läroplanerna för grund- och gymnasieskolan i kraft. Vad betyder det? Hur förbereder du dig? Kom och låt dig inspireras av kollegors exempel, funderingar och erfarenheter från sin undervisning. 

Programmet presenteras allt eftersom det blir klart.

till anmälan >>