Ett beslut har fattats om att Pedagog Göteborg ska avvecklas. Du kan läsa mer om beslutet här: https://pedagog.goteborg.se/2020/05/08/sajten-pedagog-goteborg-avvecklas/

Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en risk- och konsekvensanalys, där vi vill ha med dina synpunkter på om, och i så fall hur, avvecklingen påverkar dig i ditt arbete. Tidsplanen för avvecklingen gör att vi behöver ha in dina synpunkter snart, sista svarsdatum är dock förlängt till fredag 29 maj. Hoppas att du kan delta trots att det är kort om tid, särskilt med tanke på hård belastning så här i slutet av terminen, och med covid-19-pandemin närvarande.

Tidigare utvärderingar

Idag finns omkring 550 artiklar och blogginlägg på webbplatsen, och nästan 100 filmer. Vi vet att många uppskattar och använder webbplatsen. Sedan lanseringen i mars 2017 har sajten haft 280 000 besök, och under det senaste året är siffran 110 000 besök. Det är vi väldigt glada och stolta över!

Genom de utvärderingar vi gjort 2018 och 2019 (totalt 500 enkätsvar), vet vi att pedagoger och rektorer använder artiklar och filmer för egen kompetensutveckling och som underlag för kollegiala samtal om undervisning och pedagogik. Innehållet används som inspiration till att pröva nya arbetssätt, för omvärldsbevakning och för att berätta för andra om den egna förskolans/skolans pedagogiska arbete.

Till enkäten

Vi har skapat olika enkäter beroende på vem du är som användare av Pedagog Göteborg, så välj den enkät som passar bäst på dig.

Stort tack för din hjälp!