Hej!

Året är snart slut och vi på redaktionen ser tillbaka på en spännande första tid för Pedagog Göteborg. I slutet av mars lanserades sajten och vi gjorde reportage om teman som språkutvecklande arbetssätt och nyanlända. Många teman har tillkommit sedan dess och vi är glada att så många pedagoger bjudit in oss till sina klassrum, fritidshem och förskolor, och valt att dela med sig av kloka tankar i våra reportage, för att inspirera andra med sina arbetssätt.

I vår nyårskrönika sammanfattar vi vad vi har gjort under året och lyfter fram en liten del av alla lärande och inspirerande exempel vi har fått möjligheten att lyfta på vår sajt.

Tack för i år och hoppas att vi ses 2018!

Hälsningar redaktionen

 

Pedagog Göteborgs nyårskrönika 2017

Den 31 mars lanserades sajten Pedagog Göteborg. Statistik över besökare, visningar, följare med mera har vi sammanfattat i följande översikt:

Nu finns 17 bloggar på Pedagog Göteborg och de handlar om ämnen som forskning, digitalisering, fritidshem, språkutvecklande arbetssätt, slöjd och skolbibliotek. Antalet bloggare växer hela tiden, och vi ser fram emot många lärorika och inspirerande blogginlägg under 2018. Just nu finns följande bloggar på Pedagog Göteborg:


De senaste åren har det kommit många nyanlända barn och elever till Göteborg. 
Inom två månader ska skolan kartlägga nyanländas elevers kunskaper.


De flesta nyanlända elever placeras först i förberedelseklass eller språkintroduktion. Men så snabbt som möjligt flyttas de till en ordinarie klass.


Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt lyfter alla elever. Inom Göteborgs stad pågår flera fortbildningsinsatser med reflekterande högläsning, Teachers College och reflekterande högläsning.


När lärare tillsammans med kolleger analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Kollegialt lärande är en viktig framgångsfaktor och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt.


Nästa år införs programmering i läroplanen och
blir obligatoriskt inom ämnena matematik och teknik. Många förskolor och skolor i Göteborgs stad är väl förberedda och har i dag kommit långt i sin digitalisering.


Varje elev ska ges rätt förutsättningar att klara sin skolgång. Inkludering innebär att extra anpassningar och särskilt stöd så långt som möjligt ges i den ordinarie gruppen istället för att skapa särlösningar för barn med särskilda behov.


2018

Pedagog Göteborg ser fram emot ett nytt spännande år. Vi kommer att publicera artiklar, bloggar och filmer varje vecka. 2018 kommer vi bland annat att skriva om elevinflytande, flerspråkighet i förskolan och elevhälsa.

Centrala förvaltningar

Den 1 juli 2018 kommer ansvaret för Göteborgs förskolor och grundskolor att flyttas från stadsdelarna till två centrala förvaltningar: Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen. Syftet är ökad kvalitet i undervisningen, tydligare styrning och ökad likvärdighet.

Tack för detta år och vi blir glada om ni vill följa med oss in i det nya. Tills dess kan ni följa oss på facebook, kolla kalendern för att se fortbildningar och annat som planeras nästa år, eller fördjupa er i just den verksamhetsform ni är mest intresserade av. Vi ses 2018!